Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Figur 6.1.2 Anmeldte arbejdsulykker, 19902009. Fordelt på køn. Antal

Kapitel 6 Arbejdsulykker

Antal Mænd Kvinder

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Kilde: (Anmeldte arbejdsulykker/arbejdsulykkeregisteret), Arbejdstilsynet. Figuren er baseret på

oplysninger fra Arbejdstilsynets overvågningsrapporter. Det var ikke muligt at finde opgørelser

opdelt på køn fra før 1997. Fra 2001 opgjort på registreringsår.

Forskel på anmeldte arbejdsulykker og skadestuebehandlede arbejdsskader

Udviklingen i anmeldte arbejdsulykker er ikke identisk med udviklingen i skadestuekontakter

efter arbejdsulykker, der samlet set viser et mere jævnt fald hen over perioden (figur 6.1.3).

Årsagerne til denne forskel er endnu ikke klarlagt.

Anmeldte arbejdsskader og skadestuekontakter pga. arbejdsulykker er dog ikke fuldt sammenlignelige,

da arbejdsskader kun skal anmeldes, hvis de har medført fravær ud over dagen

for tilskadekomst, hvorimod skadestueregistreringerne medtager alle arbejdsrelaterede

skader.

Analyser har vist, at fordelingen af skadestyper i de anmeldte arbejdsskader er forskellig fra

skadestuekontakter som følge af arbejdsulykker. I de anmeldte arbejdsskader er forstuvninger

den hyppigste skade (43%), efterfulgt af sårskader (18 %), knoglebrud og bløddelsskader

(begge 9%). På skadestuerne er sårskaderne hyppigst (43%), efterfulgt af bløddelsskader

(28%), forstuvninger (12%) og knoglebrud (6%) (9).

Skadestuekontakter

Samlet set faldt antallet af skadestuekontakter pga. arbejdsulykker med over 37% fra

128.000 i 1990 til 80.000 i 2009. Sættes antallet af skadestuekontakter i relation til beskæftigelsestal

ses samme udvikling med et jævnt fald over perioden, fra 48 arbejdsulykker pr.

1000 beskæftiget i 1993 til 28 arbejdsulykker pr. 1000 beskæftiget i 2009. Udviklingen i

mænds og kvinders arbejdsulykker har dog været vidt forskellig i perioden. Antallet af arbejdsulykker

blandt kvinder var nogenlunde konstant i perioden, med højeste antal i 2002 på

26.000 ulykker, mens mændene, særligt de yngre mellem 15-35 år, oplevede et markant

fald i antallet af arbejdsulykker (figur 6.1.3, 6.1.4).

51

More magazines by this user
Similar magazines