Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 6 Arbejdsulykker

Figur 6.1.3 Skadestuekontakter efter arbejdsulykker, 19902009, fordelt på køn.

Antal

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Figur 6.1.4 Skadestuekontakter efter arbejdsulykker, gennemsnit af 2007-2009,

fordelt på køn og alder. Antal

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Figuren inkluderer personer til og med 85 år.

Unge mænd og kvinder havde højere risiko for at komme ud for en arbejdsulykke end deres

ældre mandlige og kvindelige kollegaer (figur 6.1.4). For unge mænd fordobledes risikoen for

en arbejdsulykke fra 15 årige til 16 årige, og blev fordoblet igen fra 16 årige til 17 årige. Den

højeste risiko havde 21 årige unge mænd, med 79 arbejdsulykker pr. 1.000 beskæftiget

(gnsn. 2007-2009). Unge kvinder havde den højeste risiko for arbejdsulykker i alderen 19-

26 år, med mellem 20-27 ulykker pr. 1.000 beskæftiget. (figur 6.1.4).

Blandt årsagerne til unges høje andel af arbejdsulykker peger eksperter på forhold, som at

de unge ikke får ordentlig instruktion og oplæring, at regler for sikkerhed ikke overholdes,

mangel på tilsyn med de unge, samt at de unge, der ikke har rutine og erfaring til at skærme

sig mod risici i arbejdsmiljøet.

52

Antal Mænd Kvinder

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

Årligt gens.

Antal.

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Alder

Mænd Kvinder

More magazines by this user
Similar magazines