Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 6 Arbejdsulykker

stuerne lå i 2009 på samme niveau som i 1990. Mænd tegnede sig for 98% af alle kontakterne

pga. ulykker i bygge-anlægsbranchen. (figur 6.2.1)

Figur 6.2.1 Skadestuekontakter efter arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen,

1990 - 2009, fordelt på køn

Antal pr. 1000

indb.

10

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

I industrien (herunder fremstillingsvirksomhed) er der tilsvarende sket et markant fald i

antallet af skadestuekontakter pga. ulykker, og det gælder for både mænd og kvinder. Mænd

tegnede sig for 86% af alle skadestuekontakterne pga. ulykker inden for industrien (figur

6.2.2).

Figur 6.2.2 Skadestuekontakter efter arbejdsulykker i industrien

(fremstillingsvirksomhed), 1990 - 2009, fordelt på køn

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Inden for landbrug og jagt er der for kvinder sket en jævn stigning i arbejdsrelaterede ulykker

i perioden, mens udviklingen for mænd har været mere ujævn – med færrest i perioden

56

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Mænd Kvinder

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Antal Mænd Kvinder

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

More magazines by this user
Similar magazines