Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 6 Arbejdsulykker

1997-2004. Mænd tegnede sig for 86% af alle skadestuekontakter pga. tilskadekomst i

landbrug og jagt.

Figur 6.2.3 Skadestuekontakter efter arbejdsulykker i landbrug og jagt,

1990 - 2009, fordelt på køn. Antal

Antal Mænd Kvinder

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

I figur 6.2.4 illustreres hovedgrupper af skadesmekanismer, dvs. hvordan skaden er opstået,

inden for udvalgte branchegrupper.

Skader opstået pga. klemning, snit eller stik var den hyppigste skadesmekanisme inden for

alle branchegrupper, og det gik primært ud over fingre/hænder. Særligt i sundhedsvæsenet

og hotel-restaurationsbranchen var klemning, snit og stik skader hyppige. I sundhedsvæsenet

var det i høj grad stik på kanyler, der forårsagede skaderne, mens det i hotel- og restaurationsbranchen

særligt var knive og diverse køkkenudstyr samt lastepaller/gaffeltruck, der

var involveret. I landbruget skete de akutte skader primært i omgangen med dyrene, oftest

med køer – hvor spark fra koen var blandt de hyppigste årsager til tilskadekomsten.

57

More magazines by this user
Similar magazines