Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

7. HJEMME-FRITIDSULYKKER

Kapitel 7 Hjemme-fritidsulykker

Hjemme-fritidsulykker er en betegnelse for de ulykker, som hverken er trafikulykker eller

arbejdsulykker. Det kan være ulykker i hjemmet, i forbindelse med sport, under uddannelse,

i naturen eller andre steder. Hjemme-fritidsulykker udgjorde langt størstedelen af alle ulykker,

77% af ulykker der førte til skadestuekontakt, og 76% af alle dødsulykker i perioden

1990-2009.

I dette afsnit belyser vi udviklingen i hjemme-fritidsulykker og beskriver de ret forskellige

ulykkes-og skadesmønstre for de forskellige hovedgrupper af hjemme-fritidsulykker. I kapitel

8, 9 og 10 bliver børn, unge og ældres hjemme-fritidsulykker yderligere belyst.

7.1 DØDSULYKKER OPGJORT PÅ KØN OG ALDER

Figur 8.1.1 viser udviklingen i antallet af dødsfald som følge af hjemme-fritidsulykker ifølge

Dødsårsagsregisteret. Det skal understreges, at det markante fald fra år 1999 til år 2002

ikke er udtryk for et reelt fald i antallet af ulykkesdødsfald, men skyldes en ændret kodepraksis,

særligt mht. kodningen af dødsfald som følge af ældres faldulykker. Antallet, registreret

som død pga. fald, faldt fra ca. 1400 før år 2000 til ca. 300 i år 2002 og frem. Til

gengæld steg antallet af dødsfald med ”anden og uspecificeret ydre årsag” i samme periode

fra ca. 100 til ca. 700. Se kapitel 13 for uddybning. Det er derfor svært at konkludere, om

der er i perioden 1990-2009 er sket et egentligt fald i antallet af dødsulykker relateret til

hjemme-fritidsulykker.

Figur 7.1.1. Dødsfald som følge af hjemme-fritidsulykker, 1990-2009, fordelt på

køn. Antal

Antal

1200

1000

800

600

400

200

0

Mænd Kvinder

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsstyrelsen. Arbejdsskadesregisteret, Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynets

oplysninger om dødsfald som følge af arbejdsulykker er trukket fra Dødsårsagsregisteret.

59

More magazines by this user
Similar magazines