Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 7 Hjemme-fritidsulykker

Antallet af skadestuekontakter som følge af hjemme-fritidsulykker har været nogenlunde

konstant siden 1990 med omkring 500.000 kontakter årligt, dog var der et mindre fald fra

2002, især for mændenes vedkommende. Dette fald gjaldt stort set alle typer af skader og

forekom i de fleste kommuner (figur 7.1.2).

Figur 7.1.2. Skadestuekontakter efter hjemme-fritidsulykke, 1990-2009, fordelt på

køn. Antal

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Figur 7.1.3 Dødsfald som følge af hjemme-fritidsulykker, gennemsnit af 2005-2009,

fordelt på alder og køn. Antal pr. 100.000 indbyggere

Alder

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsstyrelse. Danmarks Statistik

Risikoen for dødsfald som følge af hjemme-fritidsulykker stiger kraftigt efter 70 års alderen

(figur 8.1.3). Dette skyldes især faldulykker. Kun sjældent er det selve faldet, der umiddelbart

medførte døden, oftest dør den ældre som følge af tilstødende sygdomme, der hyppigt

følger på grund af immobilisering, f.eks. blodpropper eller lungebetændelse. En stor del af de

ældre, der dør efter et fald, er ofte i forvejen svækkede.

60

Antal

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

600

500

400

300

200

100

0

0

0–4

Mænd Kvinder

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Antal pr. 100.000

indb.

5–9

10–14

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

Mænd Kvinder

65–69

70–74

75–79

80–84

85+

More magazines by this user
Similar magazines