Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 7 Hjemme-fritidsulykker

Klemningsulykker samt snit og stikulykker var udbredt i alle aldersgrupper. Det var primært

fingre og hænder, det gik ud over ved klemning (78%), og børn 0-9 år havde en højere

andel af disse skader end andre aldersgrupper. Snit og stikulykker skete hyppigst for de 20-

50 årige.

Figur 7.3.1 Skadestuekontakter efter hjemme-fritidsulykker, gennemsnit af

2007-2009, fordelt på mekanisme. Procent

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

7.4 ULYKKER I BOLIGOMRÅDET (SKADESTUEKONTAKTER)

Børn 0-4 år havde naturligt en høj forekomst af ulykker i hjemmet, da de opholder sig meget

her. For personer i den erhvervsaktive alder 30-65 år var risikoen for tilskadekomst lavest,

mens risikoen steg markant for de 75+ årige (figur 7.4.1).

Børn og ældre kom hyppigst til skade pga. fald. Unges tilskadekomster i boligområdet varierede

mest med både mange kontaktskader, klemningsulykker og en forholdsvis stor andel,

der skyldtes akut overbelastning – fx vride eller vrikke om i ankler eller knæ. Andelen af

klemning, snit og stik skader var særligt stor blandt voksenbefolkningen, mens forgiftningsulykker

var hyppigst blandt de mindste børn. (figur 7.4.2).

64

21%

17%

6%

2%

14%

40%

Fald

Akut overbelastning

Termisk og kemisk påvirkning

Klemning, snit, stik

Kontakt med genstand/person/dyr

Øvrige

More magazines by this user
Similar magazines