Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAMMENFATNING .................................................................................................... 7

ENGLISH SUMMARY ................................................................................................. 9

1. INDLEDNING ...................................................................................................... 15

1.1 FORMÅL ......................................................................................................... 15

1.2 DATAKILDER ...................................................................................................... 15

1.3 METODE (KORT) ................................................................................................. 16

2. ULYKKER I EN SUNDHEDSMÆSSIG KONTEKST ................................................... 17

2.1 DØDELIGHED OG TABTE LEVEÅR ............................................................................... 17

2.2 FØLGEVIRKNINGER AF ULYKKER ................................................................................ 18

3. ULYKKER I OVERBLIK ........................................................................................ 21

3.1 FORHOLDET MELLEM SKADESTUEKONTAKTER, INDLÆGGELSER OG DØDSFALD SOM FØLGE AF ULYKKER

.......................................................................................................................... 21

3.2 ULYKKER OG ALDER I OVERBLIK ............................................................................... 23

4. UDVIKLINGEN I TILSKADEKOMST 1990-2009 .................................................... 27

4.1 ULYKKESDØDSFALD .............................................................................................. 27

4.2 INDLÆGGELSE EFTER ULYKKE .................................................................................. 29

4.3 SKADESTUEKONTAKTER SOM FØLGE AF ULYKKER ............................................................ 30

5. TRAFIKULYKKER / KØRETØJSULYKKER .............................................................. 31

5.1 KØN OG ALDER .................................................................................................. 31

5.2 TRANSPORTFORM FOR TILSKADEKOMNE ...................................................................... 33

5.3 TILSKADEKOMNE I PERSONBIL ................................................................................. 36

5.4 CYKELULYKKER ................................................................................................... 39

5.5 FODGÆNGERULYKKER ........................................................................................... 43

5.6 KNALLERTULYKKER .............................................................................................. 46

6. ARBEJDSULYKKER .............................................................................................. 49

6.1 UDVIKLINGEN I ARBEJDSULYKKER ............................................................................. 49

6.2 BRANCHER OG KØN .............................................................................................. 54

7. HJEMME-FRITIDSULYKKER ................................................................................ 59

7.1 DØDSULYKKER OPGJORT PÅ KØN OG ALDER .................................................................. 59

7.2 SKADESTUEKONTAKTER OPGJORT PÅ ALDER, KØN OG STED FOR ULYKKEN ............................... 62

7.3 SKADESTUEKONTAKTER OPGJORT PÅ SKADESMEKANISME .................................................. 63

7.4 ULYKKER I BOLIGOMRÅDET (SKADESTUEKONTAKTER) ...................................................... 64

7.5 ULYKKER VED IDRÆT (SKADESTUEKONTAKTER) ............................................................. 66

8. BØRNS ULYKKER (0-14 ÅR) ............................................................................... 71

8.1 ULYKKESDØDSFALD BLANDT BØRN ............................................................................ 71

8.2 SKADESTUEKONTAKTER PGA. ULYKKER BLANDT BØRN ...................................................... 76

9. UNGES ULYKKER (15-24 ÅR) .............................................................................. 85

9.1 UDVIKLING I UNGES ULYKKESDØDSFALD ..................................................................... 85

9.2 UDVIKLING I UNGES SKADESTUEKONTAKTER EFTER ULYKKER .............................................. 86

9.3 UNGES HJEMME-FRITIDSULYKKER ............................................................................. 89

5

More magazines by this user
Similar magazines