Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 7 Hjemme-fritidsulykker

Figur 7.5.2 Skadestuekontakter efter sportsulykke, 1990-2009, fordelt på udvalgte

sportsgrene. Antal

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Årsager til sportsulykker

Hvordan sportsulykkerne opstod og hvilke kropsdele, der blev skadet, varierede stærkt fra

sportsgren til sportsgren. I gymnastik fik udøverne ofte skader pga. fald og kontakt med

genstand, med forstuvning af fødder og tæer eller skader i skulder, hænder eller fingre til

følge.

Fodboldskader opstod primært ved kontakt med anden spiller eller ved akut overbelastning,

fx vriden om i fødder eller ankel. Fødder og tæer var hyppigste skadede kropsdele og forstuvning

og kvæstelser var de hyppigste læsionstyper.

Inden for badminton var akut overbelastning i ben, knæ og fødder hyppigste årsag til skaderne,

som førte til forvridning/forstuvninger og mange sene/muskellæsioner, bl.a. akillesseneskader.

Se tabellerne 7.5.1, 7.5.2 og 7.5.3 for skademønstre i udvalgte sportsgrene.

Tabel 7.5.1 Skadestuekontakter ved udvalgte idrætsgrene, årligt gennemsnit af

2007-2009, fordelt på skadesmekanisme. Procent

BaFodHåndRidGymKampBadMotor-

Procent

sketboldboldningnastiksportmintoncykelball

68

Antal

50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Fald 16% 17% 52% 10% 39% 8% 13% 41%

Kontakt

m.

genstand/

person/dyr

Klemning,

snit, stik

Akut

overbelastning

47% 41% 34% 53% 21% 64% 9% 45%

1% 1% 9% 1% 2% 1% 1% 4%

32% 34% 4% 30% 33% 19% 75% 7%

Øvrige 4% 7% 1% 5% 5% 7% 2% 3%

Procent i

alt

Fodbold Håndbold Ridning Basket

Gymnastik Kampsport Badminton Motorcross

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 37.000 12.000 8.000 2.300 6.100 2.400 2.200 .2200

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

More magazines by this user
Similar magazines