Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

8. BØRNS ULYKKER (0-14 ÅR)

Kapitel 8 Børns ulykker

Børn pådrager sig ofte en del småskader som led i deres udvikling og afprøvning af grænser i

forhold til sig selv og deres omgivelser. Pædagoger, sundhedsplejersker og andre eksperter i

børns udvikling påpeger, at det er vigtigt for barnets udvikling, at det gør sig erfaringer og

tager ved lære af de oplevelser det får, når det sanser og udforsker omverdenen. Forebyggelse

af børneulykker handler derfor primært om at forebygge alvorlige og unødvendige

ulykker, og handler ikke om at børn skal pakkes ind i vat, for at undgå enhver skramme.

I dette afsnit belyser vi udviklingen i børns ulykker og beskriver de ret forskellige ulykkes- og

skadesmønstre, der karakteriserer børn i forskellige aldre. Det er afgørende for en effektiv

og målrettet forebyggelse af børns ulykker, at kende til de særlige risici, skadesmønstre og

skadesarenaer, der dominerer i forskellige aldersgrupper.

I dette kapitel præsenterer vi data fra en database over børns ulykkesdødsfald, som vi har

opbygget på Instituttet. Databasen indeholder oplysninger om børn, der er døde som følge af

en ulykke, baseret på efterkodning af oplysninger på dødsattesterne. Databasen dækker

perioden 1975–2009 med over 1400 tilfælde af fatale ulykker hos børn under 15 år. Dødsfald

sket i trafikulykker er dog først med fra 1994, hvorfor figurerne i dette kapitel dækker perioden

1994-2009. Data er kodet efter Nomesko Klassifikationen (ligesom skadestuekontakter

pga. skader), og derfor opgøres ulykker i trafikken som køretøjsulykker, da de også rummer

trafikrelaterede ulykker udenfor offentlig gade og vej.

8.1 ULYKKESDØDSFALD BLANDT BØRN

Antallet af ulykkesdødsfald blandt børn er faldet markant i perioden fra 50 i 1994 til 16 i

2009. Det er særligt børns køretøjsulykker (børn i personbiler, som cyklister og fodgængere)

og drukneulykker, der er blevet reduceret i perioden (figur 8.1.1, figur 8.1.2)

De fleste epidemiologiske undersøgelser af børneulykker finder, at drenge i stort set alle

aldre hyppigere oplever ulykker og skader end piger. Forklaringen er, at drenge generelt

udsættes for flere risici end piger, fordi de i deres daglige aktiviteter generelt cykler mere,

leger mere vildt og er mere risikosøgende end piger. Det er derfor påfaldende, at antallet af

drenges dødsulykker er faldet så markant i perioden, at de siden 2002 næsten har ligget på

niveau med pigernes (figur 8.1.1). Tendensen ses også i udviklingen i skadestuebesøg som

følge af køretøjsulykker, dog ikke i samme udstrækning.

Faldet i antallet af ulykkesdødsfald er sket i alle aldersgrupper (figur 8.1.3). Svingningen i

aldersgruppen 10-14 år skyldes primært stor variation i antallet af dræbte cyklister fra år til

år.

71

More magazines by this user
Similar magazines