Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 8 Børns ulykker

Figur 8.1.4 Dødsfald blandt børn som følge af hjemme-fritidsulykker, i alt i

perioden 2005-2009, fordelt på aldersgruppe og skadesmekanisme. Antal

Kilde: Database over børns dødsfald efter ulykker i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed,

SDU.

I figur 8.1.5 vises udviklingen i udvalgte skadesmekanismer over tid. Antallet af dødsfald er

relativt få årligt, hvorfor der er en del variation i kategorierne fra år til år. Generelt er der

dog sket et fald i antallet af drukneulykker, ligesom kulilteforgiftninger er blevet færre.

Dødsfald pga. kemiske og termiske årsager (fx farlige kemikalier og kulde/ varmepåvirkninger)

har på nær et enkelt tilfælde været helt fraværende siden 2003.

Figur 8.1.5 Dødsfald blandt børn som følge af hjemme-fritidsulykker, 1990-2009,

fordelt på skadesmekanismer. Antal

´

Kilde: Database over børns dødsfald efter ulykker i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed,

SDU.

74

Antal

30

25

20

15

10

5

0

Andet Kemisk og termisk påvirkning

Fald Kontakt med genstand/person/dyr

Forgiftning (røg) Drukning

Kvælning

Fald

Kontakt med genstand/person/dyr

Klemning, snit, stik

Kvælning

Drukning

Kemisk og termisk påvirkning

Forgiftning (røg)

Anden skadesmekanisme

0–4 år 5–9 år 10–14 år

0 2 4 6 8 10 12 14

Antal i alt 2005-2009

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

More magazines by this user
Similar magazines