Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 8 Børns ulykker

Figur 8.1.6 Dødsfald blandt børn som følge af køretøjsulykker, 1994-2009, fordelt

på transportform. Antal

Kilde: Database over børns dødsfald efter ulykker i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed,

SDU.

8.2 SKADESTUEKONTAKTER PGA. ULYKKER BLANDT BØRN

I 2009 kom ca. 175.000 børn på skadestuen pga. en ulykke og ca. 7.400 børn blev indlagt.

De allerfleste ulykker skete i hjemmet eller i forbindelse med fritidsaktiviteter (94%), mens

en mindre del var køretøjsulykker (6%).

Udvikling opgjort på køn og aldersgrupper

Antallet af hjemme-fritidsulykker, der førte til skadestuekontakt, har været let stigende for

både drenge og piger indtil 2002 og har herefter ligget nogenlunde stabilt. Forskellen mellem

antallet af piger og drenges ulykker blev mindre i løbet af perioden. I 2009 kom 91.000

drenge og 73.000 piger på skadestuen pga. en hjemme-fritidsulykke (figur 8.2.1).

Køretøjsulykker blandt både piger og drenge har været faldende i perioden, særlig indtil

2001. Det skyldtes især, at antallet af cykelulykker var faldet (figur 8.2.2). Til gengæld kom

flere børn til skade som passagerer i personbiler. Denne udvikling afspejler, at antallet af

børn, der anvendte cyklen som transportform faldt markant i perioden, mens til gengæld

flere og flere børn blev fragtet til skole og fritidsaktiviteter på bagsædet af en bil.

76

Antal

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Anden transportform Motorcykel/scooter Knallert

Cykel Til fods Personbil

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

More magazines by this user
Similar magazines