Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

6

9.4 UNGES KØRETØJSULYKKER ...................................................................................... 94

9.5 UNGES ARBEJDSULYKKER ....................................................................................... 96

10. ÆLDRES ULYKKER (65+ÅR) ............................................................................. 99

10.1 UDVIKLINGEN I ÆLDRES ULYKKER 1990-2009 ........................................................... 99

10.2 ÆLDRES HJEMME-FRITIDSULYKKER ........................................................................ 103

10.3 ÆLDRES HOFTENÆRE FRAKTURER .......................................................................... 104

10.4 ÆLDRES KØRETØJSULYKKER ................................................................................ 106

11. DANMARK SAMMENLIGNET MED EUROPA ....................................................... 109

12. TEMAER .......................................................................................................... 111

12.1 RULLESKØJTER, SKATEBOARD OG TRAMPOLIN ............................................................ 113

12.2 ULYKKER MED DYR ........................................................................................... 114

12.3 ALKOHOLRELATEREDE ULYKKER ............................................................................ 118

12.4 FORGIFTNINGSULYKKER (HJEMME-FRITIDSULYKKER) .................................................... 124

12.5 FREMMEDLEGEMER GENNEM MUND ......................................................................... 126

13. METODE .......................................................................................................... 127

13.1 DATAKILDER .................................................................................................. 127

13.2 DISKUSSION AF DATAGRUNDLAG ........................................................................... 128

REFERENCER ........................................................................................................ 133

More magazines by this user
Similar magazines