Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 8 Børns ulykker

Figur 8.2.6 Skadestuekontakter blandt børn efter hjemme-fritidsulykker,

gennemsnit af 2007-2009, fordelt på alder og køn. Antal pr. 1.000 indbyggere

Antal pr. 1.000

indb.

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

0-14 åriges køretøjsulykker stiger markant med alderen. Drenge var involveret i flere trafikulykker

i alle aldre end piger, dette gjaldt særligt som cyklister, fodgængere, på knallert men

også som passagerer i biler. (figur 8.2.7). Dette er nyt, da der indtil 2007 var flere tilskadekomne

piger end drenge i personbiler.

Figur 8.2.7 Skadestuekontakter blandt børn efter køretøjsulykker, gennemsnit af

2007-2009, fordelt på alder og køn. Antal pr. 1.000 indbyggere

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Skadesmekanismer og skader

I figur 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10 og 8.2.11 vises for skadestuekontakterne hhv. skadesmekanisme,

ulykkessted, skadet kropsdel og læsionstyper for de tre aldersgrupper(0-4 år, 5-9 år og 10-

14 år.). Disse skademønstre afspejler væsentlige forskelle i børnenes kognitive/fysiske udvikling,

adfærd og arenaer mellem aldersgrupperne.

80

250

200

150

100

50

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Antal pr. 1.000

indb.

35

30

25

20

15

10

5

0

Alder

Drenge Piger

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Alder

Drenge Piger

More magazines by this user
Similar magazines