Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 8 Børns ulykker

Figur 8.2.10 Skadestuekontakter blandt børn efter hjemme-fritidsulykker, årligt

gennemsnit af 2007-2009, fordelt på aldersgrupper og kropsdel. Procent

Hjerne og kranie

Øre, øjne og næse

Ansigt (kæbe, tænder, mund)

Skulder og arm

Hånd og håndled

Procent

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Figur 8.2.11 Skadestuekontakter blandt børn efter hjemme-fritidsulykker,

gennemsnit af 2007-2009, fordelt på aldersgrupper og læsionstype. Procent

Hjernerystelse

Kvæstelse, blå mærker

Åbent sår

Brud

Forvridning/stuvning

Forgiftning

Anden skade

Fingre

Knæ

Ben

Fod og tæer

Ørvrige regioner

0 5 10 15 20 25 30 35

0 10 20 30 40 50

Procent

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

0–4 år 5–9 år 10–14 år

0–4 år 5–9 år 10–14 år

Produktrelaterede ulykker

I tabel 8.2.1 vises nogle af de hyppigst involverede produkter i børns hjemme-fritidsulykker,

opgjort på forskellige steder for ulykken. I sagens natur er det meget forskellige produkter,

der er involveret i børns ulykker på de udvalgte arenaer.

Døre er ofte involveret i børns ulykker i hjemmet og i skole/institutioner – begge steder er

klemning af fingre i døre den hyppigste skademekanisme. Trampolinen er topscorer i boligområdet,

som det hyppigst involverede produkt (jf. tema om rulleskøjter, skateboard og

trampolin i afsnit 12.1).

83

More magazines by this user
Similar magazines