Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 9 Unges ulykker

Figur 9.1.2 Dødsfald blandt unge som følge af ulykker (køretøjsulykker og hjemmefritidsulykker

samlet), 1990-2009, fordelt på aldersgruppe. Antal

Antal 15-17 år 18 - 20 år 21 - 24 år

Kilde: Dødsårsagsregisteret.

Faldet i antallet af ulykkesdødsfald er sket i alle tre aldersgrupper.

9.2 UDVIKLING I UNGES SKADESTUEKONTAKTER EFTER ULYKKER

Også antallet af skadestuekontakter er faldet i perioden fra 170.000 i 1990 til 127.000 i

2009. Faldet er primært sket blandt mænd og i den første halvdel af perioden (figur 9.2.1).

Antallet af unge mænds ulykker faldt i perioden fra ca. 118.000 i 1990 til ca. 77.000 i 2009,

hvilket svarer til et fald på 34%. Antallet af unge kvinders ulykker faldt noget mindre fra ca.

56.000 til ca. 50.000, hvilket svarer til et fald på 10%. Forskellen mellem unge mænd og

kvinders ulykker i alderen 15-24 år er derved mere end halveret i perioden (figur 9.2.1).

Færre sportsrelaterede skader var en af de væsentlige årsager til faldet i hjemmefritidsulykkerne,

med et fald på 13.000 skadestuekontakter pga. sportsskader i perioden.

Forekomsten af trafikrelaterede skadestuekontakter var det meste af perioden nogenlunde

stabil med en stigning i den sidste del af perioden.

Sættes antallet af skadestuebesøg (hjemme-fritidsulykker) i relation til befolkningsudviklingen

i de tre aldersgrupper i perioden, viser det sig, at antallet af skader pr. 1000 befolkning

totalt set har ligget meget stabilt i perioden, med et lille fald i den sidste del af perioden

(figur 9.2.2).

86

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

More magazines by this user
Similar magazines