Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 9 Unges ulykker

Figur 9.2.4 Skadestuekontakter blandt unge som følge af arbejdsulykker,

1990-2009, fordelt på køn. Antal

Antal

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

9.3 UNGES HJEMME-FRITIDSULYKKER

Mænd Kvinder

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Antallet af skadestuekontakter pga. ulykker blandt unge i hjemmet og under fritidsaktivitet

har været faldende i perioden fra 112.000 i 1990 til 90.000 i 2009. Faldet er sket i alle aldersgrupper

og for både mænd og kvinder.

Årsager til ulykkerne

Der er stor forskel på de hyppigste årsager til hjemme-fritidsulykker, der fører til hhv. dødsfald

og ulykker, der fører til behandling på skadestue/sygehus. Langt de fleste ulykkesrelaterede

dødsfald blandt unge kan relateres til forgiftninger. En stor andel af disse forgiftninger

er rusmiddelforgiftninger, særligt blandt de ældste i alderen 21-24 år. Narkotikadødsfald

udgjorde den største gruppe, fulgt af lægemiddelforgiftninger. Blandt andre, men altså langt

mindre udbredte dødsårsager var faldulykker, drukneulykker brandulykker/røgforgiftning

samt ”anden transport”, der bl.a. omfatter fly-, bådulykker og ulykker med traktorer og

anlægsmaskiner.

89

More magazines by this user
Similar magazines