Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 9 Unges ulykker

Produktrelaterede ulykker

I tabel 9.3.1 vises nogle af de hyppigst involverede produkter i unges hjemme-fritidsulykker,

opgjort på forskellige steder for ulykken.

De 15-24 årige kom hyppigere end andre aldersgrupper til skade på trapper. Hyppigst skete

det pga. fald på eller fra trappe (76%) og pga. egen overbelastning, dvs. vride/vrikke om på

ankler, fødder og knæ (14%). Pigerne kom hyppigere til skade på trapper end drenge

(61%). Årsagen til de mange ulykker på trapper er ikke undersøgt nærmere i forbindelse

med denne rapport.

Der var naturligvis også en del sportsrelaterede produkter og rekvisitter involveret i unges

ulykker. Heste var næst efter trapper det hyppigste ”produkt” involveret i unges ulykker, og

skaderne var ofte ret alvorlige. Piger/kvinder tegnede sig for 96% af alle hesterelaterede

ulykker, og jo yngre pigerne var des flere skader fik de. Ulykkerne skete primært som følge

af fald ned fra hesten, og resulterede hyppigt i hovedskader, rygskader og håndskader – en

del skader skete også som kontaktskader i forbindelse med almindelig omgang med hestene,

bl.a. ved at hesten trådte dem over fod/tæer. Også motocrosscykler var hyppigt involveret i

unges ulykker, primært blandt drenge (93%). Hovedparten af skaderne skete ved at motocrosscyklen

væltede og resulterede ofte i skader på skulder, kraveben, fødder og ankler.

Møbler, såsom borde, stole, senge og fast inventar såsom trapper i boligen var også hyppigt

involveret i ulykker i hjemmene. Ulykkerne skyldtes primært, at de unge stødte ind i bordkanter

eller kanter på møblerne eller faldt ned fra dem.

Køkkenknive lå også højt på listen over produkter, som unge kom til skade med – det skete

primært i forbindelse med madlavning og gik ud over fingre og hånd.

92

More magazines by this user
Similar magazines