Strategi - FOTdanmark

fotdanmark.dk

Strategi - FOTdanmark

Nyt strategisk grundlag for FOTsamarbejdet

FOT repræsentantskabsmøde d.18.4.2013

Vicedirektør Kåre Clemmesen, GST


FOTdanmark – hvorfor

blev foreningen dannet ?

• Konkurrence-, statsstøtte- og udbudsregler

(Spm. om udveksling af et konkurrenceprodukt mellem myndigheder,

vedr. misbrug af dominerende stilling på markedet mv.)

Derfor blev samarbejdet baseret på:

• Fuld beslutningskontrol for medlemmerne (staten v/GST +

medlemskommunerne) – vetoret og konsensus

• Frivilligt – FOTdanmark kan ikke forpligte parterne (fx dataansvar)

• Data ejes af medlemmer (FOTdk ejer intet), decentral prissætning

• Sigter ikke på datasamarbejder med andre parter (fx styrelser)


Det hidtidige FOT-samarbejde – 2 søjler


Forudsætninger for nyt strategisk grundlag

– Frie grunddata, forpligtelse til levering af grunddata

– Tilpasning til øvrige igangværende initiativer

(grunddataprojekter)

– Grundlag for initiering af datasamarbejder med andre

parter (sektorer)

– Sektorbehov afgørende for udvikling og tilpasning

(herunder finansiering)

– Mulighed for tilpasninger til andre systemunderstøttelser


Fremover:

Behovsbestemte samarbejdsformer og dataindhold


Nyt strategisk grundlag 2013-2015

Nyt strategisk grundlag for FOT-samarbejdet SIDE 6


Nye aftaleformer i FOT-samarbejdet

– 3 søjler


2. søjle: Forpligtende tilvejebringelse af

grunddataregistreringer

– Videreførelse af produktion i lokale FOT-samarbejder

– Forpligtelse og finansiering gennem Grunddataaftalen

– Fastlæggelse af, hvad grunddata forpligtelsen præcist

indeholder

– Aftaler om løbende administrativ ajourføring

– Samlet kommunal ageren

– Samlet statslig ageren


3. søjle: Nye aftaleformer

– sektoraftaler

– Tilvejebringelse af fotogrammetriske data

Aftaler om supplerende fotogrammetriske registreringer –

hyppigere ajourføringer, højere kvalitetskrav, supplerende

objekttyper/attributter. (Eks. Byområder, bygninger, vandløb)

– FOT-data som referencegrundlag

Aftaler om kobling af eksterne forretningsdata til FOT-objekter –

eksterne nøgler i FOT, eller udstilling af stabile FOT-id’er til kobling

med eksterne systemer. (Eks. Bygningsgeokodning, vejreferencemodel,

vandløbs-referencemodel)

– Forvaltningsobjekter i FOT

Aftaler om tilpasning af FOT-data mhp. direkte anvendelse til

forvaltningsafgørelser – tilpasning af data i forhold til lovgivning og

forvaltningsprocesser. (Eks. Ændringer i specifikation tilpasset

brugerbehov, administrativt tilvejebragte geodataobjekter)

More magazines by this user
Similar magazines