Præsentation på mødet - ATV Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Præsentation på mødet - ATV Jord og Grundvand

De forvaltningsretlige regler og principper

A. Forvaltningsretlige procesregler: Eksempelvis partshøring

(Forvaltningslovens § 19), vejledningspligt (Forvaltningslovens §

7), habilitet (Forvaltningslovens kap. 2) etc.

B. ”Indholdsregler”: Eksempel: Proportionalitetsprincippet.

-------------------

De forvaltningsretlige regler og principper gælder altid når offentlige

myndigheder behandler en sag. De forvaltningsretlige regler og principper

gælder ved siden af de konkrete miljøregler.

En forvaltningsafgørelse vil, efter omstændighederne, kunne tilsidesættes som

ugyldig, såfremt a) afgørelsen ikke har den fornødne hjemmel i eksempelvis

Jordforureningslovens § 41 om oprensningsbud og/eller såfremt afgørelsen

tilsidesætter forvaltningsretlige regler og principper, eksempelvis

proportionalitetsprincippet, kravet om habilitet etc.

More magazines by this user
Similar magazines