LIGE ADGANG - OpenArchive@CBS

openarchive.cbs.dk

LIGE ADGANG - OpenArchive@CBS

LIGE ADGANG

– En juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser

Ligebehandlingsafdelingen

Afdelingsleder: susanne Nour magnusson

forfattere: ruth Nielsen med bistand af sandie Nøhr Nielsen (Afsnit 7)

følgegruppe og tilrettelæggelse: mandana Zarrehparvar og kirsten Precht

IsBN 978-87-91836-66-4

EAN 9788791836664

Layout: hedda Bank

forsidefoto: Polfoto

oplag: 500

tryk: handy-Print

©2013 Institut for menneskerettigheder

Danmarks Nationale menneskerettighedsinstitution

Wilders Plads 8k

Dk-1403 københavn k

tlf. 3269 8888

www.menneskeret.dk

Institut for menneskerettigheders (Imr) publikationer kan frit citeres med tydelig

angivelse af kilden.

På Imr tilstræber vi, at vores udgivelser bliver så tilgængelige som muligt.

vi bruger fx store typer, korte linjer, få orddelinger, løs bagkant og stærke kontraster.

vi arbejder på at få flere tilgængelige pdf’er og letlæste resumeer.

Læs mere om tilgængelighed på www.menneskeret.dk

More magazines by this user
Similar magazines