Brugsvand PEX - Uponor

uponor.dk

Brugsvand PEX - Uponor

Mærkning og identifi kation

Da Wirsbo-PEX-rørene er mærket i deres fulde længde,

kan de altid identifi ceres, og det kan kontrolleres, at

Hygiejniske og toksikologiske egenskaber

Kemisk resistens

UV-lys

Rørtype

Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

Tem pe ra tur klasse

Rør di men si on

Trykklasse

Wirsbo-PEX-rør er blevet testet hos fl ere laboratorier

verden over og er godkendt til forsyning af brugsvand.

Rørene afgiver hverken smag, lugt eller sundhedsskadelige

stoffer uanset vandkvalitet.

Wirsbo-PEX-rør har en meget høj modstandskraft mod

kemikalier og er dermed resistent over for alle brugsvandskvaliteter.

Byggematerialer som beton, kalk, gips o.lign. påvirker

ikke rørene.

Wirsbo-PEX-rør må ikke opbevares eller monteres således,

at de udsættes for direkte sollys.

tryk- og temperaturklasse er korrekt, samt at de er

mærket med VA-godkendelse.

Nordiske godkendelsesmærker

Ma skin num mer

Typegodkendelsesmærke

Produktionsland

Pro duk tions måned

Materialekode

Pro duk tion sår

Laboratorieprøvninger har vist, at Wirsbo-PEX-rør ikke

giver grobund for bakterier.

Pro duk tion sdag

Tape, farve eller tætningsmasse, der indeholder blødgøringsmiddel,

må ikke anvendes direkte på rørene, idet

blødgøringsmidler har en negativ indvirkning på rørenes

langtidsegenskaber.

Koblinger er fremstillet af afzinkningsbestandigt messing.

UV stråling påvirker materialet, så langtidsegenskaberne

forringes.

7

More magazines by this user
Similar magazines