Bills by - Business-Fyn - LiveBook

business.fyn.livebook.dk

Bills by - Business-Fyn - LiveBook

TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007

Ung ledestjerne

side 4 og 6

Den russiske forbindelse

side 36-37

Bills by

side 20-23

Gode råd til de rige

side 28-29

Månedens tema: Investering


Klog på penge

AF OLE FRANK RASMUSSEN

ofr@fyens.dk

Forhandlingsrenterne har Fanden

skabt – eller er det bankerne?

For hvem ville fi nde sig i at købe

en fl æskesteg i Kvickly, der koster

mellem 20 og 50 kroner? Nej vel.

Det gør bankforretninger til en

speget sag, hvor bankrådgiverne mest af alt ligner en

pranger fra Hjallerup Marked iført slips og pæne talegaver.

Dette nummer af Business-Fyn har investering som

tema – lige fra de udskældte kapitalfonde til et interview

INDHOLD

ARTIKLER

Ny serie: Titlen er ikke vigtig i sig selv side 4 og 6

Ørgreens gode øjne side 8

Kender du typen side 10

Kronik: Samarbejde - en nødvendig tidsrøver side 12

Bizart side 14 -15

Virksomheder bruger tommelfingrene side 16-17

Aldrig for sent at stå på egne ben 34-35

Sælger med vinger side 36-37

TEMA: INVESTERING

Tips og tricks om aktier side 18

Trofæer af mursten side 20-23

Kundernes mand side 24-25

Når bossen er en fond side 26-27

De riges bord side 28-29

Sådan investerer eksperterne:

Læg ikke alle æg i samme kurv side 30

Køb spred og behold side 31

Solidt og fornuftigt afkast side 32

Lille risiko side 33

2 BUSINESS-FYN

med bankmægleren, der guider kunderne igennem

bankernes værste faldgrupper – f.eks. den med, at et

billån kan koste mellem 7 og 12 procent – alt efter forhandlingsresultatet.

Men der er også gode råd at hente ved de riges bord, som

Danske Banks Finanscenter i Odense betjener.

Finanscentrets fi nansbord investerer for at få rige

fynboers formuer til at yngle.

Endelig kan man læse gode tips om, hvordan man

skal begå sig på aktiemarkedet, der som bekendt både

kan gå op og ned.

Som en af avisens erhvervsklummeskrivere så rigtigt

sagde forleden, så er aktieanalytikere de eneste, der kan

TIPS OG TRICKS OM AKTIER. SIDE 18

Erhvervsmagasinet udgives af Fynske

Medier som tillæg til Fyens Stiftstidende og

Fyns Amts Avis.

Tillægget er redigeret og layoutet af Jacob

få op- og nedjusteringer til at lyde smart, selv om det i

bund og grund betyder, at de hele tiden tager fejl.

Man kan også investere i mursten. Det har Odense-

storinvestor Karsten Bill Rasmussen gjort. Tre milliarder

kroner lyder et forsigtigt skøn over ejendomsmassens

samlede værdi.

Dermed er han mere ved muffen end den amerikanske

komiker Groucho Marx, der en gang udtalte:

- Jeg har arbejdet mig op fra ingenting til en tilstand

af yderste fattigdom.

God fornøjelse.

Ole Frank Rasmussen er erhvervsredaktør på Fyens

Stiftstidende.

CLAUS KLOSTER - NYBAGT SELVSTÆNDIG OG GLAD. SIDE 34-35

BUSINESS-FYN

BØRGE

HANSEN

ER BANK-

KUNDERNES

MAND.

SIDE 24-25

Ernstved-Rasmussen, Anette Hyllested og

Inge Gram.

Bærende forsidefoto: Jørgen Hansen.

Oplag: 85.000.


Tager du hånd om dit

ansvar som direktør?

Som virksomhedens direktør skal du med den ene hånd gå

forrest i det grove arbejde og med den anden hånd finjustere

virksomhedens økonomi. Hos Fionia Bank kan du forvente,

at vi kender din virksomheds situation, og at vi har fokus på

din virksomheds fremtid og fremdrift.

Fionia Bank har 11 erhvervscentre placeret centralt på Fyn

og i Trekantområdet.

www.fioniabank.dk

BUSINESS-FYN 3


4 BUSINESS-FYN

TALENTER OG TOPJOBBET

NY SERIE OM UNGE

LEDERE OG DERES

AMBITIONER

Ifølge en ny global undersøgelse fra det verdensomspændende

pr-bureau Burson-Marsteller

fravælger et forbløffende stort antal

potentielle topledere jobbet som administrerende

direktør. Blandt 685 adspurgte

ledere fra 65 lande, ville mellem 60 og 64

procent af de europæiske og nordamerikanske

ledelsestalenter således takke nej til

et job som øverste leder for en virksomhed.

Omvendt viser en ny omfattende undersøgelse

fra Ledernes Hovedorganisation

og rekrutteringsbureauet Moment blandt

1700 danske studerende, at 83 procent af

dem går rundt med en leder i maven. Udfordringer,

afveksling og indfl ydelse tiltaler de

unge, men trods den store interesse for ledergerningen

frygter de alligevel manglen

på sammenhæng mellem arbejde og fritid

lige som risiko for stress, lange arbejdsdage

og nødvendigheden af at stå til rådighed

døgnet rundt skræmmer dem.

Business-Fyn spørger i de kommende

udgaver en række ledelestalenter her fra

øen om deres ambitioner eller mangel på

samme.

Sofie Grøndal blev leder

allerede som 27-årig. Her 10

år senere har hun ikke i sinde

at give det ansvar fra sig

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

Hun stiftede bekendtskab med ledelsesbegrebet i en

relativt ung alder. Som 27-årig marketingmedarbejder

i H.J. Hansens vinafdeling, trådte Sofi e Grøndal

til som leder for to ansatte.

- Fra at være ligeværdig med de her mennesker,

fi k jeg pludselig ansvaret for dem, da marketingchefen

stoppede. Men hvis jeg skulle løse en marketingchefs

opgaver, så skulle jeg også have titlen, forklarer

hun om sin lederdåb.

Nu som 37-årig og marketingmanager i V&S

Wine i Odense på tredje år og chef for 11 ansatte.

Stadig sulten efter mere ansvar.

Grænser for åbenhed

- I sig selv er titlen ikke vigtig. Men udadtil er den

selvfølgelig vigtig, fordi det er chefen, man kommer

til, når der er problemer, eller når noget går godt,

siger Sofi e Grøndal, afklaret med, at hun derfor heller

aldrig helt bliver en af de andre.

- Jeg har det fi nt med, at der er en grænse for åbenheden,

når man er chef. Der stilles andre krav til,

hvordan man opfører sig til en fi rmafest, eller når

man er ude i byen med en leverandør eller kunder

TITLEN I SIG

SELV ER

IKKE VIGTIG

– hvor meget vin man drikker, og hvordan man konverserer,

analyserer hun.

En afklarethed, der kan være udsprunget af den

eneste forhindring, hun indtil videre er stødt på i

lederkarrieren, som går tilbage til hendes første lederjob.

FORTSÆTTES SIDE 6

SOFIES FORBILLEDER

Stine Bosse:

- Fordi hendes karriereforløb har været fantastisk, og

hun har formået at præstere en masse og samtidig været

sig selv hele vejen.

Bill Clinton:

- Fordi han formåede at skabe resultater, samtidig med

at han havde sit menneskelige væsen med sig.

Min far, Torben Møller Sørensen:

- Fordi han har humor og en alternativ indgangsvinkel,

men alligevel formår at skabe resultater og løfte mange

mennesker. Han har i dag sit eget fi rma, hvor han uddanner

og træner inden for vin, men han arbejdede her

i V & S Wine for mange år siden.

Når Sofi e Grøndal

engang skal videre

til et nyt job,

bliver hun i branchen

for forbrugsvarer

og livsstilsprodukter,

hvor

man kender sine

kunder og ved,

hvorfor de køber

ind, som de gør.

FOTO: RUMLE SKAFTE


I Sparekassen Faaborg er vi overbeviste om, at man skal engagere sig for at være en

god sparringspartner. Vi er ikke bange for at forlade vores skrivebord og vil gerne ud

til dig, tæt på din forretning. Det er ude hos dig, vi opnår den indsigt og forståelse,

der danner grundlaget for et godt og frugtbart samarbejde. Kontakt os for en aftale.

ErhvervsCenter Assens

Østergade 34 · 5610 Assens

Tlf. 63 71 10 10 · Fax 63 71 10 39

assenserhverv@sparekassenfaaborg.dk

ErhvervsCenter Faaborg

Herregårdscentret 23 · 5600 Faaborg

Tlf. 63 61 27 00 · Fax 63 61 27 17

faaborgerhverv@sparekassenfaaborg.dk

ErhvervsCenter Odense

Søndergade 17 · 5000 Odense C

Tlf. 65 48 51 40 · Fax 66 12 42 55

odenseerhverv@sparekassenfaaborg.dk

ErhvervsCenter Ringe

Algade 11 · 5750 Ringe

Tlf. 65 48 52 90 · Fax 63 62 40 30

ringeerhverv@sparekassenfaaborg.dk

Forvent fuldendte

projekter

Sparekassen Faaborg er en professionel erhvervsbank. Med

udgangspunkt i din virksomhed får du kompetent rådgivning

omkring den daglige drift, om udvidelser og investering. Du

kan forvente, at vi står bag dig – hele vejen – til dit projekt

er fuldendt.

www.sparekassenfaaborg.dk

BUSINESS-FYN 5


6 BUSINESS-FYN

JEG HAR DET IKKE GODT MED STIL-

STAND. JEG SKAL VÆRE I UDVIKLING.

NÅR JEG FØLER, JEG HAR BIDRAGET MED DET,

JEG KUNNE, SÅ VIL JEG GERNE PRØVE NOGET

NYT - OG FREMTIDENS KARRIERE BEHØVER IKKE

NØDVENDIGVIS AT LIGGE I DANMARK.

Sofi e Grøndal

marketingmanager i V & S Wine

FORTSAT FRA SIDE 4

- Jeg var på niveau med de andre i afdelingen og

var meget ung, så i starten var det svært at blive accepteret

som leder. Det var svært at løfte sig selv op,

og det var med til at udvikle mig. Det er nok lettere

at komme ind udefra som leder, end at rykke

op, mener hun.

Der fi ndes mange forskellige typer af ledere. Sofi

e Grøndal ser sig selv som typen, der går efter at

motivere andre og være meget åben omkring sit

personale.

- Jeg interesserer mig for de mennesker, jeg arbejder

sammen med. Det er jo ikke mig, der lykkes

med tingene – det er os. Vi er meget forskellige

her i afdelingen. Vi er i alt 12 personer i Odense og

København, hvor den ældste er 60 år og den yngste

er sidst i 20’erne. Som jeg ser mig selv, er jeg meget

åben, loyal og respektfuld over for de mennesker,

der har været her i mange år, og den viden, de sidder

med. På mange områder er jeg stadig en novice, så

der er brug for ydmyghed på de områder, hvor de er

eksperter, forklarer hun.

- Jeg kan gode lide at se mennesker forandre sig

og udvikle sig. Så for mig handler det meget om

samspillet, men selvfølgelig også at kunne skabe resultater.

Med bevidstheden om egne lederevner, ser hun

også sit snit til med tiden at kravle op ad karrierestigen.

Ikke fordi hun planlægger, forsikrer hun.

- Men når man har været i en position i nogle år,

kan man sige til at sig selv, at nu har jeg nået det,

jeg skulle nå her, og bevist over for mig selv og virksomheden,

at det kan jeg godt. Så er jeg nok typen,

der har behov for nye udfordringer. Jeg har det ikke

godt med stilstand. Jeg skal være i udvikling. Når jeg

føler, jeg har bidraget med det, jeg kunne, så vil jeg

gerne prøve noget nyt- og fremtidens karriere behøver

ikke nødvendigvis at ligge i Danmark, siger

hun.

Familien vigtigst

Det betyder også, at hun om cirka tre år godt kunne

tænke sig at prøve kræfter med at lede en virksomhed

selv frem for som i dag at lede en funktion og

Sofi e Grøndal har

ikke lyst til at være

specialist inden for

vin, selv om hun nu

har gjort karriere i

både H.J. Hansen

Vin og V&S Wine.

FOTO: RUMLE SKAFTE

være det koordinerende led.

- Jeg vil gerne have fl ere funktioner ind over. Det

kan sikkert godt blive lidt mere ”tørt” at være leder

på et højere niveau – der er fl ere tal, rapporter og

budgetter - men jeg håber ikke, at man taber den

menneskelige kontakt. Det er i hvert fald en udfordring,

jeg gerne ville prøve, forklarer Sofi e Grøndal,

der har det fi nt med at blive interviewet i sin egenskab

af ledelsestalent.

- Det er jeg beæret over, og jeg synes da også, at

det er rigtigt, siger hun uden at rødme.

Indtil videre har det ikke været nogen hindring at

have en familie med mand og tre børn.

Hun formår at koble fra, når hun er hjemme,

selv om arbejdet kan gå ud over enkelte aftener og

weekender.

- Men jeg kan også sige stop og prioritere familien

– det er jo en lille virksomhed i sig selv, og den har

selvfølgelig førsteprioritet. For at du kan fungere på

arbejde, skal du også fungere derhjemme og være

sund og rask. Vi er jo hele mennesker, siger hun.

FAKTA

SOFIE GRØNDAL

Marketingmanager for V&S Wine, Danmark i Odense

siden 2004.

Inden da var hun 2001-2004 først international produktchef

og siden product portfolio manager for Kompan i

Ringe.

Fra 1997 til 2001 var Sofi e Grøndal ansat hos H.J. Hansen

Vin som marketingchef.

Hun har også boet et år i Frankrig og har en uddannelse

som markedsøkonom og en HD i afsætning.


Restaurant Salg

Faaborg - Bøjdenlandevej

Erhvervsejendom i Bøjden Bøjden

Kro udbydes til salg. Ejendommen

har siden 1960`erne været anvendt

til krodrift med a la carte, selskaber

og overnatning i kroens 5

db-værelser, men kan med fordel

anvendes til mange andre former

for erhverv, herunder bed & breakfast,

institution, kursus eller galleri/butik

med tilhørende privatbeboelse.

En ældre men charmerende

og hyggelig ejendom, som på nogle

områder kræver istandsættelse og

renovering. Sagsnr. 7771-8.

Kontantpris i kr. 2.300.000

Etageareal i kvm 545

Restaurant Leje

Svendborg - Havnepladsen

Restaurant i 1.række i Svendborg Direkte ved havnen i Svendborg,

med kig ud over det smukke sydfynske øhav. En bedre beliggenhed findes

ikke mange steder. Restauranten andrager 310 kvm. og har desuden

et 80 kvm. stort udendørs serveringsområde til rådighed. Der er plads

til op mod 60-70 personer i den hyggelig restaurant. Sagsnr. 7753-1.

Årlig leje i kr. 360.000 Etageareal i kvm 310

Industri/investeringsejendom Salg

Svendborg - Islandsvej

Produktion/håndværk Afskrivningsberettiget erhvervsejendom belig. i

Svendborgs østlige erhvervsområde. Ejd. er en isoleret søjlefri stålprofilhal

som er opdelt i 2. Den forreste del ca. 600 kvm. er udlejet til ca. kr.

240.000 om året og er forsynet med kraner samt separat kontorafsnit.

Den resterende del ca. 460 kvm. anvendes p.t. af sælger. Sagsnr. 7467-6.

Kontantpris i kr. 4.500.000 1. års nettoafkast i % 7,41

Boligudlejningsejendom Salg

Rudkøbing - Østergade

Flot investeringsejendom med 3 rummelige lejligheder belig. i Rudkøbing

bymidte. Ejendommen er i 1992 blevet byfornyet og fremstår i virkelig

flot og præsentabel stand med pudsede facader med pilastre og

flotte ornamenter over døre og vinduer. Lejlighederne er i størrelsen

107, 86 og 82 kvm, og fremstår ligeledes i flot stand. Sagsnr. 7265-6.

Kontantpris i kr. 2.800.000 1. års nettoafkast i % 5,91

Sydfyn

Nybolig Erhverv

Hotel – kursusejendom Salg

Tranekær - Slotsgade

Tranekær Gæstgivergaard. Midt i

Tranekær By på Nordlangeland,

omgrænset af idyl og i et spændende

og unikt bymiljø, udbydes Tranekær

Kro til salg. Kroen anvendes

p.t primært til selskabsdrift, herunder

bryllupper, jagtselskaber og

golfophold og kan tilbyde overnatning

til 32 personer samt bespisning

i stemningsfulde og hyggelige

omgivelser. Ejendommen vil også

være særdeles anvendelig til firmadomicil,

institutionsformål samt

bed & breakfast. Sagsnr. 7769-8.

Kontantpris i kr. 3.975.000

Etageareal i kvm 958

Investeringsejendom Salg

Rudkøbing - Østergade

Investeringsejendom med Restaurant Midt på gågaden i Rudkøbing,

udbydes attraktiv investeringsejendom til salg. Ejendommen indeholder

veldrevet restaurant i stueetagen samt 3 beboelseslejligheder på 1. & 2.

sal. Derudover findes bagbygning i gården, som bruges som opbevaring/lager

til restauranten. Sagsnr. 7273-6.

Kontantpris i kr. 3.400.000 1. års nettoafkast i % 6,66

Restaurant Salg

Tommerup - Brylle Industrivej

Diner Transportable. Nyere ejendom fra 2001 beliggende i erhvervsområde

i Brylle tæt på hovedvejen mod Odense. Ejendommen har hidtil

været anvendt som diner transportable med velfungerende køkken med

gode lagerfaciliteter samt portindgang samt køle- og fryseskab. Ejendommen

er belig. på stor grund med større p-areal. Sagsnr. 7768-8.

Kontantpris i kr. 1.550.000 Etageareal i kvm 147

Boligudlejningsejendom Salg

Rudkøbing - Vinkældergade

Regulær investeringsejendom beliggende i Rudkøbing bymidte ca. 50

meter fra Torvet. Ejendommen er i 1996 blevet byfornyet og er således

gennemgribende renoveret og fremstår i god stand. Hovedbygningen indeholder

6 velindrettede 2-værelses lejligheder. Til ejendommen hører

endvidere et baghus som står til købers disposition. Sagsnr. 7264-6.

Kontantpris i kr. 5.700.000 1. års nettoafkast i % 6,19

Vestergade 165

5700 Svendborg

Tlf. 63 21 70 90

5700@nybolig.dk

En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer

Produktion / lager Salg

Svendborg - Rytterskoven

Nyopført industriejendom belig. i Svendborgs vestlige erhvervsområde.

Ejendommen er opført i 2006 og fremstår som en regulær produktion-/værkstedsejendom

med ca. 6.5 m. til kip, beliggende på en 5.474

kvm. stor grund. Den forreste del af bygningen ca. 400 kvm. er udlejet,

mens den bageste del vil være til købers disposition. Sagsnr. 7493-6.

Kontantpris i kr. 4.690.000 Etageareal i kvm 854

Butik / Restaurant / Biograf Leje

Faaborg - Markedspladsen

Det tidligere BowlnFun i Faaborg. Lejemålet er beliggende i attraktivt

erhvervs-/handelsområde med dagligvarerbutikker, møbelbutik, biludstyrsforretning

etc. med kort afstand til hovedvejen og med gode tilkørsels-

og parkeringsforhold. Lejemålet er velegnet til adskellige formål og

der vil mulighed for opdeling i mindre enheder. Sagsnr. 7585-1.

Årlig leje pr. kvm i kr. 625 Etageareal i kvm 2.707

Boligudlejningsejendom Salg

Rudkøbing - Østerport

www.oline.dk

Investeringsejendom i Rudkøbing 2 velbeliggende byhuse med attraktiv

beliggenhed i Rudkøbing bymidte udbydes hermed til salg. Ejendommene

har gennemgået byfornyelse i 1991, hvor de blev omfattende moderniseret.

Ejendommene indeholder 2 gode lejligheder i 2 plan på hhv.

102 og 89 kvm. Sagsnr. 7266-6.

Kontantpris i kr. 1.750.000 1. års nettoafkast i % 6,04

Worldwide

BUSINESS-FYN 7


BLIK FOR BUSINESS

AF LARS RASMUSSEN

redaktion@fyens.dk

Henrik Ørgreen var kun 17 år, da han grundlagde

sin første virksomhed. Som ivrig skater – og en

af de bedre af slagsen - begyndte han at importere

og sælge skateboards og udstyr fra USA.

Lige siden har han drevet selvstændig forretning, og selv

om han ”egentlig ikke rigtig er uddannet til noget”, som

han siger, er han i dag i en alder af 37 år direktør og partner

i det ”hippe” og fremadstormende brillehus, Ørgreen.

I næste uge lancerer Ørgreen Optic endnu en serie briller

på den internationale messe The Silmo Show i Paris. Forventningerne

på markedet er, at Ørgreen igen præsenterer

innovative løsninger og frække kombinationer af materialer,

og at de sprænger rammerne for design og farvevalg.

Æstetik, elegance, mod til nytænkning, kompromisløs

kvalitet og frisk markedsføring er blevet Ørgreens image.

Et image, der er så eftertragtet, at billederne af de nyeste

modeller forbliver en hemmelighed indtil efter messen i

Paris – simpelthen af frygt for ulovlig kopiering.

- For et år siden havde vi alle modeller og farvevalg liggende

på hjemmesiden, men de er nu kun tilgængelige for

autoriserede forhandlere, fordi vi bliver kopieret i en grad,

så vi konstant har advokater siddende på spring til at hive

snylterne i retten, siger Henrik Ørgreen.

En vild idé

Ørgreen Optic er vokset ud af en vild idé tilbage i 1997.

Henrik Ørgreen havde gennem fem år drevet importfi

rma og solgt blandt andet solbriller, snowboard udstyr,

tøj, sko og andre action- og sportsrelaterede produkter, da

8 BUSINESS-FYN

han fi k lyst til at gøre noget andet.

En snak om drømme i H.C. Ørstedsparken i København

lagde grunden for, at han sammen med to nordjyske venner

startede sit eget solbrillefi rma. Året efter kom Ørgreen

med fem nye modeller, og ideer til nye serier manglede

ikke, men det gjorde kunderne.

- Efter tre år stod vi med nogle af verdens fedeste solbriller,

men også gæld til banker, venner og familie, så vi kunne

ikke hamle op med markedsføringen fra de store modehuse,

fortæller Henrik Ørgreen.

- Vi blev enige om at føre ideerne over på briller, der kunne

sælges hele året, og havde vi ikke gjort det, var virksomheden

lukket, fortæller han.

I 2002 lancerede Ørgreen de første briller, og siden er

mange kommet til. I dag vægter brillerne 90-95 procent af

omsætningen. Solbrillerne er dog stadig med i sortimentet,

som en vigtig del.

Innovationen er ikke noget problem. Faktisk får de så

mange ideer på hovedkontoret i København, at de må

holde igen for at få markedet med. Ørgreen tæller i dag 10

medarbejdere i Danmark, to i Japan og 20 agenter og 14

distributører fordelt på kloden. Endnu har Ørgreen ikke

egne butikker, men det kan sagtens komme.

Store visioner

- Vi har drømmen om en dag at åbne en stribe fl agship-butikker

i New York, Tokyo, London, Paris eller tilsvarende

byer, og når det sker, bliver det ikke kun i en af byerne, afslører

Henrik Ørgreen.

- Men vi forjager os ikke. Vi har et udvalgt forhandlernet,

som vi satser på, og her stiller vi ligesom B&O og andre

højkvalitets brands store krav til butikkerne og beliggenheden.

Vi siger typisk nej til 20-30 henvendelser om måneden

fra forretninger og distributører rundt om i verden,

som gerne vil føre vores briller, fortæller han.

ØRGREENS

GODE ØJNE

Odense-drengen Henrik Ørgreen har

sammen med to kammerater skabt et

brillestil, der bliver bemærket internationalt

Bag det hippe brillehus står fra venstre: Tobias Wandrup, Henrik Ørgreen og Gregers Fastrup. PRIVATFOTO

EVENTYRER

Eventyrinstinktet har drevet Henrik Ørgreen. Farten

fra skater- og surf-kulturen ligger i blodet, men

selv om Henrik lever med hele kloden som hjemmebane,

elsker han julen, festerne og hyggen med søsteren

Lotte, brødrene og resten af familien i barndomsbyen

Odense. Her har han også stadig en del

gamle venner fra tiden i Dalum, Næsby og Fruens

Bøge. For at det ikke skal være løgn, var Henriks sidste

adresse i Odense H.C Andersensgade, inden udlængslen

drev ham til Frankrig og USA.

FAKTA

ØRGREEN

60-70 procent af Ørgreens udvalg er herrebriller. Den

typiske kunde er en mand fra 40 år og opefter.

Brillestel fra Ørgreen er lavet i alt fra beta titanium,

acetat og træ til kombinationer med perler. Priserne

svinger fra 2100 til 3400 kroner pr. stel afhængigt af

modellen. I sjældne tilfælde har Ørgreen også leveret

såkaldte 18K-briller, produceret i 18 karat guld til priser

på den anden side af 35.000 kroner.

Brillerne produceres på ni fabrikker i Japan og en

i Italien, hvor Ørgreen har godkendt kvaliteten af håndværket,

og sælges på foreløbig 34 markeder verden

over. Ørgreen deltager på 12 internationale messer

i år - blandet andet i Las Vegas, Tokyo og Paris. Sidstnævnte

har en særlig plads i Henrik Ørgreens hjerte,

fordi han som 18-årig boede et år i den franske hovedstad.


BRAVO. made in fiat.

EN SIKKER FORELSKELSE.

Ny Fiat Bravo fra kr. 179.990,- • Forsikring fra kr. 2.525,- • Attraktiv finansiering

Lad dig forelske i en ny Fiat og lad kærligheden blomstre med en Fiat Care pakke med forsikring, som kan tegnes af alle, uanset

alder, bopæl og skadeshistorie.

Kontakt din lokale Fiat forhandler for yderligere oplysninger.

www.fiat.dk

Finansieringseksempel: Bravo 1.4 Active 5-dørs kr. 179.990,-, udbetaling kr. 36.695,-, pr. måned kr. 2.098,-, variabel rente 5,95%, ÅOP 8,32%. Køb nu - betal 1. afdrag om 3 mdr.

Leveringsomkostninger kr. 3.480,-. Fiat Bravo driftsøkonomi fra 14,9 km/l og CO 2 fra 158 g/km. Den viste bil er med ekstraudstyr. Forsikringen er en kombineret ansvars- og kaskoforsikring

til en fast præmie i 3 år (præmie for alle 3 år betales forud) og med en selvrisiko fra kr. 2.121,-. Selvrisikoen kan stige, hvis hastighedsgrænsen overskrides. Prisen på forsikring af

Bravo er fra kr. 2.525,-. På enkelte modeller kan der gælde særlige regler for personer under 24 år.

Autohuset Vestergaard A/S

Daugaard Biler A/S

Rovsingsgade 88

København N

tlf: 35 83 59 00

Tangholm Hillerød A/S

Frejasvej 40

Hillerød

tlf: 48 26 45 33

Valby Autoforum A/S

Spontinisvej 5

København SV

tlf: 36 17 77 77

Jørgen Dawall & Sønner ApS

Grønnevej 141

Virum

tlf: 45 85 08 06

Bilhuset i Birkerød I/S

Kongevejen 86-88

Birkerød

tlf: 45 81 13 43

Ormhøjgårdsvej 2 Boulevarden 13 Strandvejen 220 Over Jerstalvej 17 Hestehaven 1 Odensevej 42

8700 Horsens 7100 Vejle 7000 Fredericia 6500 Vojens 5260 Odense S 5700 Svendborg

Tlf. 75 64 80 00 Tlf. 75 83 73 11 Tlf. 75 92 36 11 Tlf. 73 54 13 32 Tlf. 66 14 01 01 Tlf. 63 21 38 11

Tangh

Energ

Balleru

tlf: 44

BUSINESS-FYN 9


KENDER DU

TYPEN?

Det er dem, der bestemmer,

men de gør det på vidt

forskellige måder. Trine

Thorning, chef for Ledernes

Kompetencecenter, skitserer

her fire arketyper blandt

ledere

LEDELSESSTIL

AF TORE BØNKE JEPPESEN

TEGNING: GERT EJTON

tobj@fyens.dk, ejton@fyens.dk

10 BUSINESS-FYN

EN LEDER SKAL JO VÆRE EN, DER ER I

STAND TIL AT MODSTÅ PRES. MAN SKAL

VÆRE ROBUST OG KUNNE TAGE NOGLE UBEHAGE-

LIGE BESLUTNINGER. MEN DU SKAL OGSÅ KUNNE

RUMME ANDRE MENNESKER OG DERES HOLDNIN-

GER SAMT KRITIK.

Trine Thorning

chef for Ledernes Kompetencecenter

Den enerådige:

Den gammeldags type, som har sine rødder

tilbage i 1940’erne og -50’erne, personifi

ceret af Kaj Holger, der i dramaserien

”Krøniken” på DR1 drev radio- og tv-fabrikken

Bella.

Den enerådige chef leder virksomheden

på sin måde, og så har de andre ellers at

gøre, hvad han siger.

- Den type fungerer bare ikke i nutidens

samfund, mener Trine Thorning.

- De medarbejdertyper, der er i virksomhederne

i dag, er unge, veluddannede mennesker,

der er vant til at blive hørt. Nutidens

”egoistiske” unge gider ikke at høre på sådan

en fyr. De vil have medindfl ydelse, ellers

gider de ikke at være der, fastslår hun.

Det positive ved denne type er, at medarbejderne

aldrig er i tvivl om, hvem der bestemmer

og lægger strategien.

- Det kan for nogle medarbejdertyper

være positivt. De har brug for meget stram

styring for at føle sig godt tilpas, siger Trine

Thorning.

Den omklamrende:

En ledertype, der gerne vil følge med i det hele og hjælpe til hele tiden. Meningen er god nok, men det gør, at dem, der

gerne kan og vil gøre tingene selv, føler sig overvågede.

- Man kan give medarbejdere så meget opmærksomhed, at de faktisk føler sig overvågede og kontrollerede, mener

Trine Thorning.

- Så kommer den der reaktion: ”Gå nu. Jeg skal klare mig selv. Giv mig nu lov. ” For hvis du ikke giver medarbejderne

lov til at tage ansvar for nogle opgaver, så udvikler de sig heller ikke. Det er en ond cirkel, og hvis han eller hun ikke får

at vide, hvordan det opfattes, er det svært at lave om, forklarer Trine Thorning.


Den demokratiske:

En ledertype, der har kvinder som pionerer med ofte mere demokratiske værdinormer.

Den demokratiske chef lytter og medindrager, er god til at uddelegere opgaver

og har ikke brug for en piedestal at sidde på.

- Denne type vil vinde endnu mere frem, fordi

medarbejderne forventer at blive inddraget

og få ansvar, selv om de sjovt nok også vil

have en leder, der kan skære igennem og

tage beslutninger, forklarer Trine Thorning.

Det bliver altså mere komplekst at være

leder, hvor den enerådige chef kun har én

måde at gøre tingene på, skal den moderne leder

både være engageret i medarbejderne og kunne

skære igennem.

- Blandt de medarbejdere, der har brug for en knivskarp linje

uden tvivl om, hvem der træffer beslutningerne, vil denne type måske

være lidt for diffus og virke lidt vag, siger Trine Thorning.

HVIS MAN

VIRKELIG VIL

LEDELSE OG GØRE DET

PÅ EN ORDENTLIG MÅDE,

HVOR MAN INDDRAGER

MEDARBEJDERNE FOR AT

FÅ DE BEDSTE RESULTATER,

SÅ ER MAN OGSÅ NØDT TIL

AT KUNNE FÅ AT VIDE, MAN

IKKE ALTID HAR RET. MAN

SÆTTER SIN PERSON I SPIL.

Trine Thorning

chef for Ledernes

Kompetencecenter

Undgå pengebinding og få økonomisk handlefrihed

– det er idéen med leasing og factoring

Vi har mange års erfaring med både leasing og factoring. Det har

givet os en stor indsigt, som du kan få glæde af.

I stedet for at binde din virksomheds økonomiske midler i maskiner

og debitorer, så kan du bruge likviditeten fremadrettet til at udvikle

virksomheden – f.eks. til at opnå kontantrabatter hos vareleverandørerne

eller til at gøre en god handel når muligheden er der.

Kontakt os på telefon 62 61 20 20 og hør hvad vi kan gøre for

din virksomhed eller mail til os på leasingfyn@leasingfyn.dk

- så kontakter vi dig.

Den

ligegyldige:

Han eller hun tager ikke

sit ledelsesansvar seriøst,

men er mest

optaget af sit

eget arbejde i

virksomheden.

Vedkommende

tænker meget

på, hvad der er

godt for virksomheden,

og mindre

på, hvad der er

godt for medarbejderne.

- Det er ofte fagligt

dygtige folk,

som før måske har

været eksperten, der

var hamrende dygtig på

sit område, der får lederstatus,

mener Trine Thorning.

- Det sker jo hyppigt, at

det er de dygtigste, der også

får tilbudt lederposter, hvilket

de ofte slet ikke er klædt

på til eller har lyst til. Vi mener

jo, at ledelse er et fag i sig

selv, men mange vil automatisk

udnævne den dygtigste

medarbejder til lederposter,

uanset deres lederevner.

- specialister i leasing og factoring

Leasing Fyn Bank A/S · Postboks 169 · Havnegade 19 B · 5600 Faaborg · Tlf. +45 62 61 20 20 · leasingfyn@leasingfyn.dk · www.leasingfyn.dk

BUSINESS-FYN 11


TEGNING: GERT EJTON

SAMARBEJDE - EN NØDVENDIG TIDSRØVER

KRONIK

AF PROFESSOR METTE

PRÆST KNUDSEN OG

PHD-STUDERENDE THOMAS

BØTKER MORTENSEN

Institut for Marketing &

Management, Syddansk

Universitet

I

dag er produkterne

så komplekse og fremstillingen af dem så

specialiseret, at mange virksomheder er nødt til at

produktudvikle i samarbejde med virksomheder,

der supplerer den viden, de selv sidder inde med. Men

ifølge en undersøgelse, som vi har foretaget blandt danske

fi rmaer, er det ikke så lige ud ad landevejen at samarbejde

med eksterne partnere.

Det medfører ofte et større tidsforbrug og fl ere omkostninger,

end virksomhederne har kalkuleret med.

Vores analyse viser dog også en tendens til, at jo mere

erfaring en virksomhed har med samarbejde omkring

produktudvikling, desto bedre klarer den det.

Når virksomhederne er nødt til at produktudvikle i

samarbejde med andre virksomheder for at være konkurrencedygtige,

er de også tvunget til at udveksle viden

om både det samlede produkt, og de delelementer, der

indgår i det. Og den ekstra tid og de øgede omkostninger

bliver da også primært brugt på dels at fi nde ud af

hvor meget, man er nødt til at fortælle sin samarbejdspartner

dels at gennemføre en effektiv kommunikation

under projektet.

Hvordan sikrer man det bedste samarbejde?

I forlængelse af undersøgelsens resultater konkluderer

vi, at noget af det sværeste ved at samarbejde om produktudvikling

med eksterne partnere ser ud til at være:

1) at fi nde en balance, så man samarbejder, men ikke

bliver udnyttet af partneren – og

2) at kommunikere effektivt og præcist, så man sikrer

den nødvendige overførelse af viden.

Den rigtige balance bygger ofte på en tillid til samarbejdspartneren,

der hovedsageligt skyldes to ting.

Enten at man kender partneren og derfor har en begrundet

forventning om, at denne handler i overensstemmelse

med begge parters interesse. Eller at man

har valgt en partner, som man har grund til at tro ikke

12 BUSINESS-FYN

vil sætte sit omdømme over styr i det netværk, som virksomhederne

er en del af.

Kontrakter eller mundtlige aftaler kan ofte understøtte

tilliden og forebygge uoverensstemmelser omkring,

hvem der skal have hvor meget for de færdige delproduk-ter,

eller hvem der har ret til at sælge delprodukterne

til

andre virksomheder, der ikke ar været en del af samarbejdet.

Når ledelsen har valgt sin samarbejdsstrategi, er det

imidlertid også vigtigt, at den bliver kommunikeret

internt til medarbejderne dels i form af konkret information

om normerne for samarbejdet, vejledning i

overførslen af viden og eventuelt også incitamenterne

for samarbejdet, men også i form af generel viden om

samarbejdspartneren.

Det er svært at viderebringe viden

At overføre viden er en organisk og fl erfacettet proces,

som kræver omtanke og ledelse. Der er mange muligheder

for, at partnerne går galt af hinanden.

Når man som afsender skal videregive viden til andre,

er man nødt til at tage udgangspunkt i, hvad man

forventer at modtageren ved, og hvad man er nødt

at fortælle ham. Valget af, hvad man tager for givet,

og hvad man skal fortælle, bygger på ens opfattelse af

modtageren og dennes kompetencer. Desto bedre man

kender partneren og derfor jo bedre overensstemmelse

der er med virkeligheden, jo mere præcis kan kommunikationen

blive. Derfor vil kommunikation mellem to

personer, der kender hinanden godt, eller som har den

samme baggrund, alt andet lige være mere præcis og

give anledning til færre misforståelser, end kommunikation

mellem personer, der ikke kender hinanden eller

ikke har samme baggrund.

Innovation kræver forskellighed

Men samtidig har to personer med samme baggrund, f.

eks. to designingeniører, ofte meget ens perspektiver på

konkrete problemer, hvilket kan gøre at innovationen

bliver mindre nyskabende i forhold til, når to partnere

fra forskellige vidensfelter mødes og udveksler ideer.

Så selv om kommunikationen er meget præcis, vil

den ofte ikke være særligt nyskabende. Et ”lysende”

eksempel er Thomas Edison, som selv var telegrafi st,

der udviklede glødepæren i samarbejde med William

Joseph Hammer, der var el-ingeniør.

For at to personer med forskellige baggrunde kan

overføre viden til hinanden så præcist som muligt, er

det som tidligere nævnt vigtigt, at de to personer har en

relativ god opfattelse af, hvad den anden part kender til,

og ikke kender til. Det er imidlertid en meget tidskrævende

proces, og i mange tilfælde vil den tid kunne bruges

mere konstruktivt andetsteds. Hvis den viden, der

skal overføres, ikke er særlig kompleks, så kræves der

mindre kendskab til den anden persons forhåndsviden.

Ikke-kompleks viden kan f. eks. være informationer om

markedet, om kunder og om delprodukter uden stor

indbyrdes afhængighed.

Uddan dine egne underleverandører

Hvis man af den ene eller anden grund mener, at ens

underleverandørs produkter kunne være bedre, er det

derfor også en ret dyr løsning at skifte til en anden. For

når produkterne er forskellige og underleverandørerne

højt specialiserede, som de er i dag, koster det uforholdsmæssigt

meget i både tid og penge at søge blandt

potentielle leverandører og at etablere den nødvendige

videnoverførsel.

Det er derfor ofte mere hensigtsmæssigt at samarbejde

med sine leverandører omkring forbedring og udvikling

af hans produkter - med en lang samarbejdshorisont

for øje.

”Efter at Mærsk Line gennem mange år havde købt

og anvendt vores cylindersmøringssystemer …” udtaler

Rasmus Hans Jensen fra Hans Jensen Lubricators i Hobro

”… kom Mærsk Line med en ide om en ny teknologi

til vores produkter. Vi udviklede og forfi nede teknologien

– SIP smøring – i et samarbejde, hvor Mærsk

løbende underrettede os om deres erfaringer med brugen

af den nye teknologi, og vi løbende kom med ideer

til teknologien. Senere har en af Mærsk Lines store leverandører

af motorer – Mitsubishi – fået øjnene op for

vores produkter, og vi samarbejder nu med Mitsubishi

om at gøre vores produkter endnu bedre. Jo mere konkurrencedygtige

vores produkter er, jo mere konkurrencedygtig

er Mitsubishis samlede produkt.”

Yderligere information om undersøgelsen kan fås hos Thomas

Bøtker Mortensen på 6550 3350 eller tmo@sam.sdu.

dk eller Mette Præst Knudsen mpk@sam.sdu.dk.


Børstenbindervej10·5230OdenseM

Tlf. 63 10 50 25 · Fax 63 10 50 35

E-mail: info@vvscenteret.dk · www.vvscenteret.dk

RØDEGÅRDSVEJ

Carl Blochs Vej

MUNKERISVEJ

Rødegårdsvej

Tagtækkervej

Børstenbindervej

Gørtlervej

Rosengårdcenteret

Billedskærervej ØRBÆKVEJ

BUSINESS-FYN 13


KONFERENCER PÅ HESSELET 2008

Bestil specialbrochure eller se livebook på

www.hesselet.dk

- med udsigt til en fantastisk oplevelse...

Hotel og Restaurant

Christianslundsskoven · 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 30 29 · www.hesselet.dk

14 BUSINESS-FYN

BiZart

Flere

flyver

på arbejde

Det er ikke længere umuligt at

bo og arbejde i hver sin ende af

landet, mener fl ere og fl ere danskere.

Ifølge fl yselskabet Cimber Air

fl yver

knap 300

bornholmere

til

København

dagligt,

og ifølge

SAS er

pendlerne mellem Århus og København

blevet så mange, at ruten

opgraderes med 25 procent

på hverdage til 1700 sæder mod

1300 i dag.

KILDE: URBAN

På Hesselet foregår en god konference

eller et dagsmøde i effektive og professionelle

rammer, der giver både arbejdsro og

atmosfære.

Konferencefaciliteterne omfatter bl.a. inspirerende

lokaler med B&O ”BeoLiving” hvor alt

AV udstyr, lys, gardiner m.m. styres med et

tryk på en knap, IT (gratis trådløs netforbindelse

fra mødelokaler og værelser), PC-fax

lokale og ikke mindst, den bedste forplejning

undervejs.

DAGSMØDE

Formiddagskaffe med rundstykker.

Mødevand og isvand

Frokost med 1 øl eller vand.

Eftermiddagskaffe med hjemmebag

Standard AV-udstyr

Pris pr. deltager 625,-

HELDAGS KONFERENCE

ARRANGEMENT

Formiddagskaffe med rundstykker.

Mødevand og isvand

Frokost med 1 øl eller vand.

Eftermiddagskaffe med hjemmebag.

3 retters middag (vin og ekstra drikkevarer

(afregnes efter forbrug)

Kaffe

Morgenbuffet

Standard AV-udstyr

Pris pr. deltager

1750,- i dobbeltværelse

2050,- i enkeltværelse

Mærsk Mc-Kinney Møller,

nummer et på listen over

de mest magtfulde

erhvervsfolk. FOTO. OLE FRIIS

Peter Straarup,

nummer to på

listen. FOTO: YILMAZ POLAT

Michael Pram Rasmussen,

nummer

tre på listen.

FOTO: JØRGEN HANSEN

Mærsk har magten

Berlingske Nyhedsmagasin har igen i år foretaget en opgørelse

over de mest magtfulde erhvervsfolk i Danmark. Ikke overraskende

er det skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, der topper listen,

og virksomheden A.P. Møller - Mærsk præger også resten af listen

med tre øvrige personer fra bestyrelsen og ledelsen blandt

de seks første - heriblandt bestyrelsesformand Michael Pram

Rasmussen som nummer tre efter Danske Banks ordførende direktør,

Peter Straarup. Der er - måske heller ikke overraskende

- ingen fynske kandidater i toppen af listen.

Canon Business Center Fyn er Canon Danmarks officielle

partner på Fyn med udgangspunkt i Odense.

Vores opgave er at supportere erhvervskunder og

institutioner med digitale print-, kopi- og dokumenthåndteringsløsninger

- herunder komplette grafiske

løsninger. Den opgave mener vi løses bedst ved at

lægge vægt på service, rådgivning og kvalitet.

Canon Business Center Fyn tilbyder alt i digitale farvemaskiner,

digitale sort/hvide maskiner, telefax, printere

og andet tilbehør fra Canon - og som Canon Business

Center har vi naturligvis et net af veluddannede

specialister og servicemedarbejdere. Det er din sikkerhed

for produkter og løsninger, der fungerer.

FREDAG UDEN MAILS

Frygten for fl askehalse på forbindelsen

til cyberspace får et stigende antal virksomheder

til at droppe al email-kommunikation

om fredagen. Det skulle efter sigende

være chefen for virksomheden U.S.

Cellular i Chicago, der for to år et halvt år

siden præsenterede sine 5500 medarbejdere

for sin beslutning, fordi han med 200

mails om dagen var ved at få nok. Hermed

inspirerede han andre virksomheder til at

gøre det samme. KILDE: ABC NEWS.

Canon Business Center Fyn

Canon Business Center Fyn Sivlandvænget 27C 5260 Odense S Tlf.:63144101www.cbcfyn.dk Sivlandvænget 27C · 5260 Odense S · Tlf. 63 14 41 01 · www.canonbusinesscenter-fyn.dk


FOTO: COLOURBOX

FYRET FOR PRIVATSNAK

115 timer i løbet af fi re måneder havde en medarbejder

ved i Oslo kommune talt med venner og bekendte

i sin arbejdstelefon. Fra februar til maj ringede

han for knap 28.000 norske kroner på statens

regning, og det har nu ført til en afskedigelse og en

politianmeldelse.

KILDE: DAGSAVISEN

NY DIREKTØR

KOSTER CHEFER

Ledere er i risikozonen for at miste deres job,

når en ny topchef tiltræder i en virksomhed.

Det viser en amerikansk undersøgelse. Den

viser, at hver fjerde ansatte på lederniveau

forlader virksomheden i kølvandet på den nye

topchefs indtog - frivilligt eller ufrivilligt.

Det samme gælder ifølge Ledernes

Hovedorganisation i Danmark.

KILDE: MAGASINET LEDERNE.

Talrevisionogrådgivningmedos!

Vi løser revisions-, skatte- og

rådgivningsopgaver for offentlige

og private virksomheder og

organisationer.

www.pwc.dk/odense

Erhvervslivet uden slips

Danske erhvervsfolk har droppet slipset. Ifølge Adjunkt og ph.d.

Dorrit Bøilerehauge fra Institut for Sprog og Erhvervskommunikation

på Handelshøjskolen i Århus har nye værdisæt og ledelsesformer

vundet indpas i erhvervslivet, og det påvirker moden. Nu

er pæn, men afslappet påklædning som åben skjorte og brune sko

et hit. Her tre repræsentanter fra DR-toppen, fra venstre DRs generaldirektør

Kenneth Plummer, DRs mediedirektør Lars Grarup,

bestyrelsesformand i Danmarks Digitale TV, Per Bendix, alle som

en uden slips til et pressemøde i DR-byen for nylig.

KILDE: JYDSKEVESTKYSTEN. / FOTO: POLFOTO

PricewaterhouseCoopers

Østre Stationsvej 33

5100 Odense C

Telefon 6314 4200

© 2007 PricewaterhouseCoopers. 073007

BUSINESS-FYN 15


AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

Det skulle være sikkert og vist, at email og sms

nu overgår skrivning i hånden. Mens emails

i nogen tid har været brugt i kommunikationen

mellem virksomheder og kunder, har

16 BUSINESS-FYN

FOTO: YILMAZ POLAT

VIRKSOMHEDER BRUGER

TOMMELFINGRENE

KUNDESERVICE

Sms-beskeder er det nye middel til

at nå ud til kunderne med service og

markedsføring

nogle virksomheder og butikker også fået øjnene op for

brugen af sms-beskeder. Men grænsen mellem service

og markedsføring er hårfi n, når virksomhederne bryder

ind i kundernes dagligdag, vurderer Anette Grønning,

ph.d. i kommunikation på SDU, ud fra tre odenseanske

forretningsdrivendes besvarelser om deres brug

af sms.

- Der er forskellige indfaldsvinkler. Frisøren har mulighed

for at skabe øget forretning, mens taxi-selskabet

ikke gør det for kundernes blå øjnes skyld. De sparer

nogle minutter på hver tur, og tid er penge, forklarer

Anette Grønning.

På grænsen

Hun synes, at frisørens sms med opfordring til ny tidsbestilling

går til grænsen mellem service og markedsføring.

- Personligt mener jeg, man skal være meget varsom

med at omklamre kunden, for de har ikke bedt om beskederne.

Men så vidt jeg forstår på den pågældende frisør,

er det aldrig blevet påtalt af kunder, siger hun.

Tværtimod er det hendes opfattelse, at det faktisk er

kunderne og brugerne, der efterspørger at få beskeder

pr. sms frem for via post eller email.

- Så jeg forstår ikke, at eksempelvis alle tandlæger

ikke bruger det. Der må være rigtig mange, der glemmer

deres tandlægetider, mener Anette Grønning.

Hun råder dog virksomheder og butikker til at tænke

på, hvad de skriver i beskederne.

- Jeg fi k selv en besked fra Merlin for et år siden, da

jeg havde mit kamera til reparation, og jeg forstod den

simpelthen ikke, siger hun.


Ros for sms´er

Da elektronikkæden Merlin med hovedsæde i Odense

for fi re år siden begyndte at sende SMS’er ud til

kunderne om reparerede varer, var den umiddelbare

bevæggrund at spare penge.

- Vi betalte jeg-ved-ikke-hvor-meget i porto hver uge.

Nu koster det os stort set ingenting, forklarer driftsleder

Jan Jensen.

Løbende gik det dog op for virksomheden, at det

også tidsmæssigt er en fordel at være i løbende kontakt

med kunderne.

Nu fungerer systemet automatisk. Når et produkt

indleveres til reparation, indskrives det sammen med

kundens mobilnummer under en stregkode. Hvis kun-

den ønsker det, bliver der

sendt en SMS i tilfælde af,

at teknikerne skulle have

spørgsmål, eller hvis kunden

har bedt om et tilbud

på reparation, der ikke går

ind under reklamationsretten.

Når varen så er klar til

afhentning, sender systemet

selv besked til kunden.

- Tidligere sendte vi brevkort, men de

- løsninger til bedre kontormiljøer...

INSPIRATION TIL BOLIGEN

OG ARBEJDSPLADSEN...

Servicecentret

Merlin A/S

Vedr. statusændring

på deres reparation

767547

Reparationen er afsluttet

og ankommet

til butikken.

skulle frankeres og kom ofte tilbage, fordi kunden ikke

kunne fi ndes. Her får vi besked med det samme, hvis en

SMS ikke når frem, fortæller Jan Jensen.

Kunderne er ifølge ham glade for at få hurtig besked.

- Det er sjældent, vi får roser her i reklamationsafdelingen,

men det her har folk været glade for, selv

om de efterhånden tager det som en teknologisk selvfølge,

siger Jan Jensen.

Merlin er endnu imod at bruge SMS-beskeder aktivt

i markedsføringen, men systemet er sat op til ved aktiv

tilmelding eksempelvis at kunne give kunder besked,

når et produkt er nede i en bestemt pris.

Her vises Oxford loungestole med PK61 BORD - designet af Poul Kjærholm

Vognen

er

på vej

Odense Mini Taxi

har siden maj i

år sendt en SMS

til kunderne, når

vognen er fremme.

Det har ifølge

formand Finn

Kristensen

mindsket spildtiden.

Vognen er

fremme om

faa minutter.

Venlig hilsen

Odense Mini

Taxi.

- Vi har gennem længere tid

talt om, hvordan vi kunne blive mere

effektive, men vi yder samtidig en service

over for kunderne, siger han.

Ud fra devisen ”tid er penge”, sparer

selskabet en del penge på de totre

minutter, taxaerne ofte skulle vente

ved hver kunde.

- Nu står kunderne som regel klar,

når vi kommer frem. Vi har kun fået

positive tilkendegivelser fra kunderne,

siger Finn Kristensen.

SMS-beskederne sendes automatisk

til kunden, når chaufføren indtaster

en kode kort før ankomst.

Mand.-torsd. 10-17.30 Fred. 10-19 Lørd. 9.30-14 1. lørdag i md. 9.30-15

Styr på kunderne

Det var frisørsalonen By Goldmanns softwareleverandør,

der præstenterede SMS-servicen for ejer

Lene Højfeldt i september 2005.

Siden har kunderne modtaget en besked på mobiltelefonen

tre timer før en aftale samt - hvis de ønsker det

- en påmindelse om at bestille ny tid fi re-fem uger efter

en klipning.

- Det er optimalt for os, så

vi slipper for at vente på folk,

der har glemt deres tider. Det

skete ofte før i tiden. Nogen

vidste endda godt, at de ikke

kunne nå at komme, men

ringede alligevel ikke og

meldte afbud. Det husker

de nu, siger Lene Højfeldt.

Hej Sanne

Der er nu gået

8 uger siden dit

sidste besøg.

Det er tid til at

bestille en ny

tid.

By Goldmann

- Kunderne er vilde med

det. De elsker det. I begyndelsen

ville de også gerne

svare tilbage på beskederne, men det

fandt de hurtigt ud af, at de ikke kunne. Mange spørger,

om de får en påmindelse på SMS, når de bestiller tid. Så

de er selv begyndt at bruge det aktivt.

SMS-servicen er en del af programmet Hairtools,

hvor alle kundeoplysninger lagres. Herefter gør computeren

resten af arbejdet med at sende påmindelser ud

på de rette tidspunkter. Herunder også en e-mail dagen

før en klipning.

- Den sender også en e-mail med en lille hilsen, når

kunderne har fødselsdag. Så vi kan yde en god service,

fordi vi har ret godt styr på kunder med sådan et system.

Hun har ikke regnet på forholdet mellem udgifter og

besparelser.

- Men selv om programmet selvfølgelig koster noget,

tror jeg, vi sparer mange penge på ikke at vente forgæves

på kunderne, så vi i stedet kan booke andre ind,

siger hun.

OXFORD STOL

Design: Arne Jacobsen

Klassisk arbejds- og gæstestol

i stof eller læder.

Eller som loungestol med høj

eller lav ryg.

PLANO BORD

Design: Pelikan

Elegant bord med matkrom stel,

plade i glas, finér eller laminat.

Fås i div. størrelser

På gensyn i vor store afdeling for

ERHVERVS- & DESIGNMØBLER

5744

BUSINESS-FYN 17


TIPS&TRICKS

Gode råd om aktiehandel

AF BENT WARNCKE

bew@fyens.dk

De senere års pæne stigninger i aktiekurserne har lokket

mange danskere til at investere noget af friværdien

på aktiemarkedet.

Og det får snebolden til at rulle yderligere. Jo fl ere

der investerer, jo mere stiger priserne.

For de dygtige - og de heldige - har der været kontant

afregning i form af fl otte forrentninger af den investerede

kapital, men inden man kaster sig ud på markedet,

er der en række forholdsregler, man bør tage.

De følgende otte råd er inspireret af Dansk Aktionærforening,

der har udformet en række gode råd til

nye investorer på aktiemarkedet.

1. TÆNK LANGSIGTET

Aktier egner sig ikke til kortsigtede investeringer. Kurserne

svinger op og ned, men set i et historisk perspektiv,

så stiger de mere end indlånsrenten, som bankerne giver.

Hovedreglen er, at over en periode på syv år fordobles

en akties værdi, så det handler om at være tålmodig og

tænke langsigtet.

18 BUSINESS-FYN

TEMA: INVESTERING

TEMA: INVESTERING

Business-Fyn er gået på jagt efter gode råd

og nyttige oplysninger til private investorer

TEGNING: GERT EJTON

2. SPRED INVESTERINGEN

Spred investeringen på aktier fra forskellige selskaber

i forskellige brancher. Dermed spreder man risikoen og

bliver mindre sårbar over for pludselige kurstab. Dansk

Aktionærforening (DAF) anbefaler en portefølje på minimum

syv forskellige selskaber.

3. SKJULTE VÆRDIER

Lykken er at fi nde et selskab med skjulte værdier, som

f. eks fi nansjongløren Klaus Riskær Petersen gjorde det

med Nilfi sk for nogle år siden. Men som udgangspunkt

skal man investere sine penge i virksomheder, der har en

åben og ærlig informationspolitik.

4. LÅN

Lån ikke penge til at handle aktier for. Det er for risikabelt

og for dyrt. Brug egne midler.

5. SKAT

Beskatningen af aktier er et kapitel helt for sig selv, og

der er nye regler med virkning fra 1. januar 2006. Som

udgangspunkt beskattes man hvert år af udbyttet, mens

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

Det har de tjent

Direktør for Danske Invest, Carsten Koch, tidligere skatte-

og sundhedsminister, vurderer i Danske Banks Plus

Magazine, whvad danskerne har tjent på investeringer

gennem de seneste fi re år i gennemsnit pr. år:

D anske aktier: 25 procent.

Årgangsvine: 20 procent.

Sommerhuse: 17 procent.

Billedkunst: 16 procent.

Europæiske aktier: 15 procent.

Ejerlejligheder samt énfamilieshuse: 14 procent.

Statobligationer: 3,5 procent. (tbj)

Staldtips

- Da kursgevinsten er skattefri, kan det i visse tilfælde

betale sig at købe en obligation med lav kupon og kort

løbetid frem for at sætte penge ind på en højrentekonto.

- Aktier giver historisk set et bedre afkast end obligationer

og beskattes lavere. Så selv om du er blevet

pensionist og skal sikre formuen, kan det være en fordel

at beholde aktier med en lavere risiko og begrænse antallet

af obligationer mest muligt.

- Gå på nettet for at handle værdipapirer i stedet for at

aftale handlen gennem dit pengeinstitut. Kurtagen er

under det halve, når du vælger at handle via netbank

(tbj)

Kilde: Penge & Privatøkonomi.

en kursgevinst først beskattes, når aktien sælges. Det kan

derfor betale sig at vælge sin salgsdag med omhu. Læs

om skattereglerne på www.tax.dk

6. 65.000 AKTIER

Der fi ndes 65.000 forskellige danske og udenlandske aktier,

som man kan investere i. En god ide for amatørspekulanten

er dog at fokusere på de 200 danske selskaber,

der er registreret på Københavns Fondsbørs.

7. INFORMATIONER OM VIRKSOMHEDERNE

Det kan betale sig at gøre sit hjemmearbejde. Jo mere

man ved om en virksomhed, des større er sandsynligheden

for, at man kan vurdere den rigtigt og købe aktien,

når prisen er mest gunstig.

8. LÆG EN STRATEGI

Læg en strategi, så handlerne ikke præges af impulskøb.

En strategi kan for eksempel være at minimere sin risiko

så meget som muligt. Det kan f.eks. ske ved nøje at udvælge

aktier fra bestemte brancher, og at sælge hvis kursen

kommer over eller under et vist niveau.


Din største formue.

Og det glemmer vi aldrig.

De fleste af os har den samme opfattelse af, hvad der er

vigtigst her i livet. Tryghed for familien ligger højt, ligesom

muligheden for at få tid til vennerne og at gøre drømme til

virkelighed.

Som Private Banking-kunde hos os vil du opdage, at vi

gør dine mål til vores. Vi er størst inden for Private Banking

i Norden, og vi udnytter vores samlede kompetence til at få

din formue til at vokse. Vi tager udgangspunkt i dig og

din situation, og i hvor aktiv du selv ønsker at være. Ud

over investeringsrådgivning i topklasse kan vi blandt andet

tilbyde specialistviden om skat og arv.

Ønsker du yderligere oplysninger eller at aftale et

møde med en rådgiver, så ring til os på 63 13 33 33. Du

kan også læse mere på www.nordea.dk/privatebanking.

BUSINESS-FYN 19


TROFÆER AF

MURSTEN

Karsten Bill Rasmussen har handlet ejendomme

gennem økonomiske op- og nedture - uden at

sælge ud. Mørke skyer over ejendomsarkedet

har ikke forhindret ham i at købe for en lille

milliard kroner i år

20 BUSINESS-FYN

EJENDOMME

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

Hvert år spørger Karsten Bill Rasmussens bankmand

ham, hvor mange ejendomme han har tænkt sig at

købe i det kommende år.

”Ingen,” svarer den odenseanske ejendomsinvestor

hver gang.

Begge ved de, at det ikke passer.

- Men jeg kan ikke svare på det, for jeg ved ikke, hvor mange

jeg køber, men jeg tror aldrig, at jeg holder op, forklarer den

solide købmand med gavtyv-smilet.

Fra kontoret i en arkitektonisk imponerende gammel byejendom

på Filosofgangen i Odense har han alene i år købt

ejendomme for en lille millard kroner - og det er endda ”ikke

så meget,” lyder hans egen vurdering.

- Jeg lægger ikke budgetter. Jeg ser på, hvad der bliver til salg,

og så køber jeg det, jeg synes, er det rigtige. Jeg står ikke og

vælger mellem to ejendomme for at holde mig inden for et bestemt

beløb. Så køber jeg dem begge, forklarer han.

Som at være narkoman

En købelyst af narkomaniske dimensioner ramte i sidste halvdel

af 1990’erne herretøjsekspedienten fra Kongensgade. Sammen

med sin far begyndte han i 1982 at købe ejendomme som

supplement til driften af herretøjsforretningen Brdr. Rasmussen,

men efter farens død i 1996, overtog investeringerne i mursten

hurtigt det forretningsmæssige fokus. Faren var angiveligt

mere forsigtig end sønnen.

- Når man først har købt nogle stykker, er det lige som at

være narkoman. Så kan man ikke holde op igen. Og den dag i

dag har jeg det, som da vi begyndte. Jeg kan sige til mig selv en

aften, inden jeg går i seng, at nu køber jeg ikke fl ere. Men næste

dag ved middagstid, kan jeg have købt to mere, fortæller Karsten

Bill Rasmussen med Prince Light-røg i munden.

Cigar eller pibe havde ellers passet bedre til kontoret, der

mere minder om en jagtstue med trofæer på væggene og pejs.

Godt konsolideret

Udviklingen på ejendomsmarkedet har været med investoren,

og til tider ønsker han, at han i begyndelsen havde købt med

arme og ben - hvis han bare havde haft mulighed for det, men

pengene var om ikke små, så mindre.

TEMA: INVESTERING


Karsten Bill Rasmussen har selv skudt krabaten,

der hænger over pejsen i hans kontor. FOTO: JØRGEN HANSEN

- Nu ser det så ud til, at renten skal stige lidt igen. Sådan er

verden, og på den måde kan man foretage sine dispositioner, så

man kan holde lidt igen og begynde at købe op, når de er faldet.

Det er jo udgangspunktet for køb og salg, rationaliserer han.

I starten af 1990’erne behøvede dem, der ville sparke ejendomsinvestorer

som ham selv i hovedet, end ikke at løfte benet.

Kontorlokaler var håbløse at leje ude. Og hver gang de

blev frisket op for et par hundrede tusinde og lejet ud, tikkede

to nye opsigelser ind.

- Det var der mange, der knækkede halsen på, og jeg gik da

selv og tænkte på, hvor længe det kunne blive ved. Dengang

var jeg jo ikke så godt konsolideret som i dag, siger Karsten Bill

Rasmussen.

- Man kan godt få nogle søvnløse nætter i sådanne situationer.

Det er ikke noget, jeg har haft i de senere år, men hvis renten

stiger til 10 procent, er der nok ikke ret mange tilbage af

min slags, for folk har sat sig utrolig hårdt og købt ejendomme

op til to og tre procent i forrentning. Hvis ejendommene så

også begynder at stå tomme, så koster det altså, fastslår han.

Karsten Bill Rasmussen tror dog ikke på en større nedgang

i økonomien - højst på en blød landing. Danskerne har aldrig

haft så mange penge før, så lidt nedtur tager vi ikke skade af.

Det er måske endda sundt, mener han.

Uanset hvad er han sikret mod selv en af de mere krasbørstige

nedture. Han er ikke meget for at prissætte sine ejendomme,

men op imod tre milliarder vil ikke være helt forkert sat.

- Ingen kan jo vurdere en ejendom og sige, hvor mange millioner

den præcis er værd. Det er, hvad markedet vil give. Man

kan bruge en hel nat på at sidde og regne på det, og næste dag

kan det være spildt arbejde, påpeger han.

Værn mod dårlige tider

Til gengæld kan der ikke regnes forkert på den halve milliard

kroner, han har i sin pengekasse.

- Den skal være et værn mod dårlige tider, så det skal gå meget

galt. Modsat mange andre opskriver jeg ikke mine ejendomme

til lave renter, for det er jo kun luft. Du kan ikke bruge det til en

skid. Det handler om, hvor meget du har tjent i cool cash, når

året er omme og ikke andet. De andre penge kan være væk tre

måneder senere, hvis renten stiger to procent.

Samtidig har han i mange år handlet ejendomme efter principper,

der skaber mere stabilitet i indtægtsniveauet. I mange

år har han kun købt strøgejendomme til erhvervsbrug og har

en solid indtægt på få lejemål.

Kravet om topbeliggenhed giver en ekstra sikkerhed.

- De ejendomme, jeg har, vil aldrig komme til at stå tomme.

Selvfølgelig kan jeg ikke garantere mig imod et faldende overskud,

men jeg vil ikke stå med tomme lejemål. Jeg har altid haft

det princip, at man godt kan købe en ejendom med en god beliggenhed,

selv om det er et møghus, for det kan du rette op.

Men køber du et rigtig fi nt hus med en dårlig beliggenhed, kan

du ikke ændre på det. Og så betaler jeg gerne lidt mere, for de

penge kommer hjem igen mange gange, forklarer Karsten Bill

Rasmussen.

Tændt cigar med aktier

Ejendomsinvestering kan efter hans mening ikke sammenlignes

med at købe aktier, fordi man selv har muligheden for at

præge en ejendom og udvikle den, så den giver et større afkast.

- Hvis du har en aktie, kan du slå op i avisen hver dag og se,

hvad den er værd. Du har ingen indfl ydelse

på det. Ejendomme er for mig det FORTSÆTTES SIDE 22

ultimativt bedste aktiv, man kan investere

i. En ejendom vil altid være noget værd. Jeg kender mange, der

har tændt cigarer med aktier, de har købt i dyre domme, fordi

TEMA: INVESTERING

BUSINESS-FYN 21


FORTSAT FRA SIDE 21

de ikke længere var en skid værd, brummer han.

Fornemmelsen for god og dårlig handel har han lært

sig selv, siden han som syv-årig begyndte at komme i familiens

tøjbutik, og han har været der så og sige hver eneste

dag, indtil butikken lukkede i 2000.

Men han har taget erfaringerne som tøjsælger med sig

ind i investeringsverdenen.

- Det har jo noget med købmandsskab at gøre, uanset

om du sælger en habit eller køber en ejendom. Men når

du gør i habitter, ændrer farver og model-

ler sig. Og når du ikke at få tingene ud af

døren, inden den nye mode kommer, er de

ingenting værd. Det gælder ikke ejendomme,

mener han.

- Mange, som tager en uddannelse inden

for økonomi eller ledelse, tror, at de kan gå

ud og blive ledere for store virksomheder

med 500-600 mand. Men det, de ikke kan

lære, er sans for at handle rigtigt. Det kan

man kun lære ved erfaring.

Øgenavne

Erfaringen har skaffet ham så mange ejendomme

i Odenses bymidte, at øgenavne som ”Kongen af

Kongensgade” klæber til ham. Odense-drengen har det

bedst med at investere i hjemmebanen.

- Jeg har altid haft et princip om, at man ikke kan drive

ejendomme i andre byer, end den man bor i. Det gælder

om at være så tæt på sine investeringer som muligt. Hvis

jeg får et problem oppe i Vintapperstræde, kan jeg rejse

mig og være der på to minutter, siger han.

Alligevel har han i de seneste år opkøbt fl ere strøgejendomme

i København i en erkendelse af, at han snart ikke

kan købe mere i Odense.

- Det meste af ejendomsmarkedet sidder på få hænder,

og der bliver ikke solgt ud. Men jeg har været meget kri-

Direktør og chef i Kværndrup Alex E. Pedersen, Chef Odense

Carsten F. Hansen, Chef Ringe Torbjørn Wahl, Chef Gislev Esben

Andersen, Vicedirektør og chef i Stenstrup Flemming Lunde.

”Probely the best team in town”...

”Sammen kan vi mere” er Andelskassen Fyns slogan.

Vores slogan fortæller en masse om, hvem vi er og hvordan

vi driver pengeinstitut. ”Sammen kan vi mere” er en

filosofi, der tager udgangspunkt i andelstanken samt i den

enkelte kundes hverdag og værdier, så vi kan finde den

løsning, der passer til den enkelte.

Andelskassen Fyn er en sammenslutning af andelskasserne

på Midtfyn – med rødder, der går tilbage til 1917. I

dag er vi del af et fællesskab af moderne pengeinstitutter,

der er med i Sammenslutningen af Danske Andelskasser.

Tilsammen har vi 600 medarbejdere og en egenkapital på

ca. 1,8 mia. kr.

22 BUSINESS-FYN

TEMA: INVESTERING

tisk med mine køb i København og kun handlet ejendomme

på Strøget. De lejer sig selv ud. Jeg har sommetider

set på ejendomme længere ud i periferien, hvis der var et

godt tilbud, hvor jeg har sagt til mig selv: Nej, det gør du

ikke. Det giver for meget arbejde.

Et spil matador

Han har beholdt de boligejendomme, han købte i slutningen

af 1990’erne, men ellers overlader han boligmarkedet

til sine kolleger, som han kalder byens øvrige ejendomsinvestorer.

- De køber store udlejningskaserner

med masser af lejligheder. Min administration

er ikke gearet til at have alle

de boligwer. Så jeg har holdt mig til den

type ejendomme, der er lette at administrere,

og eksempelvis en erhvervsejendom

i Vestergade giver en million

kroner indtægt om året. Prøv at tænk

hvor mange lejligheder, der skal til for

at give sådan en indtægt, og hvor mange

fl ere problemer, det giver, argumenterer

han.

Derfor ser han heller ikkw Barfoed,

Delbing og Lindegaard Poulsen som

konkurrenter, men afviser alligevel at de som ved et spil

matador sidder og fordeler markedet mellem sig.

- Vi taler jo aldrig sammen. Men uanset om du handler

med huse eller vaskemaskiner, så snakker folk. Jeg kan jo

ikke gøre noget ved det, siger han.

Opmærksomheden kan han dog godt bruge. Hvis nogen

vil sælge deres ejendom og går direkte til ham.

- Så sparer jeg jo ejendomsmæglersalæret. De driller

mig ind imellem, for jeg betaler rigtig mange salærer til

dem, siger han og fl ækker i et stort smil, da han pludselig

ser mulighederne for at give igen.

- Ja, skriv, at så sparer jeg salæret, så bliver de rigtig

trætte af mig.

DET ER JO HELT VANVIT-

TIGT AT TÆNKE PÅ, AT

MAN PÅ 25 ÅR 16 ELLER 17 GANGER

DEN PRIS.

Karsten Bill Rasmussen om

den første ejendom, som han købte

sammen med sin far i 1982 - en

seksfamiliers-ejendom på Fengersvej

til 325.000 kroner.

Pension, investering og finansiering

- Erhvervsrådgivning helt nede på jorden

En god erhvervsrådgivning handler

primært om to ting, nemlig om gode,

konkurrencedygtige produkter og den

rette kompetence hos rådgiveren.

Hos Andelskassen Fyn bestræber vi os

på at tilbyde begge dele i en erhvervsrådgivning,

der er helt nede på jorden.

Den rette kombination af pension,

investering og finansiering er helt central

for moderne erhvervsvirkomheder

og erhvervsledere. Velkommen til et

alternativ, der kan det samme – og gør

det lidt anderledes og lidt bedre.

Pension

Al erfaring viser, at opsparing varetages

bedst i et pengeinstitut!

Og det vi ikke kan klare selv samarbejder

vi med PFA og AP Pension om.

Andelskassen Fyn, Gislev

Faaborgvej 6A

5854 Gislev · Tlf: 87993520

Andelskassen Fyn, Stenstrup

Stationsvej 15 B

5771 Stenstrup · Tlf: 87995510

Karsten Bill Rasmussen er en ivrig

jæger, og mange af dem, han går på

jagt med, har forbindelse til ejendomsbranchen

- ejendomsmæglere

og advokater - og derfor bliver investering

i fast ejendom et naturligt

samtaleemne. FOTO: JØRGEN HANSEN

Andelskassen Fyn, Kværndrup

Svendborgvej 8

5772 Kværndrup · Tlf: 87995260

Andelskassen Fyn, Ringe

Østergade 1, Postboks 37

5750 Ringe · Tlf: 87995540

Investering

Sparinvest er gentagne gange kåret

som Danmarks bedste investeringsforening.

Vi arbejder og investerer ud

fra filosofien ”investering med omtanke”.

Både på pension og investering tilbyder

vi rådgivning fra eksperter på højt

niveau. Eksperter, der ikke beskæftiger

sig med andet end netop disse

områder.

Finansiering

Vores 22 privat- og erhvervsrådgivere

står parat med individuelt tilpassede

lån og kreditter på absolut konkurrencedygtige

vilkår.

Velkommen i Andelskassen Fyn.

Andelskassen Fyn, Odense City

Vestre Stationsvej 21

5000 Odense C · Tlf: 87995930


BÅDE TIL ERHVERV OG PRIVAT

TØJMAND

Karsten Bill Rasmussen drømmer om at

blive tøjhandler igen, når han selv skal ud

at købe tøj.

- For jeg ved jo, hvor lidt de har givet for

JÆGEREN

Karsten Bill Rasmussen er ivrig jæger og

søger gerne til Afrika og Nordamerika for

at jage det store bytte.

- Når du kravler ind på sådan en gammel

stor hanløve, lige som du kan se dem

på Animal Planet, hvor hjørnetænderne

er seks centimeter lange, rejser dig op

og skyder den. Det er kraftedeme spændende,

siger han med et blik, der er parat

NYE JAGTMARKER

For nylig købte Karsten Bill Rasmussen

sammen med investor Jens Belling, Middelfart,

sig ind i Fionia Bank, så de sammen

ejer fem procent af aktierne.

Et tegn på, at han er begyndt at sprede

sine investeringer, men ikke for enhver

pris.

- Kommer der nogle gode mennesker,

som jeg sætter stor pris på, med en god

idé, så er jeg villig til at hoppe på. Det gjorde

Jens Belling, og jeg kunne se mulighe-

PrimaFinans giver dig

muligheder du ikke

finder andre steder...

Vi tilbyder seriøs finansiering med

sikkerhed i alle typer fast ejendom.

Prima Finans samarbejder med de

største og mest anerkendte finansielle

virksomheder i Danmark.

Realisér dine ønsker nu!

Ring nu eller læs mere

og ansøg om lån på

www.primafinans.dk

det. Så begynder cirkushesten at sparke

lidt i savsmulden. Det var en sjov tid, hvor

jeg havde mange personlige kunder, fortæller

han.

til at skyde.

Mange af dem, han går på jagt med, har

relationer i ejendomsbranchen - ejendomsmæglere

og advokater - og derfor

bliver investering i fast ejendom et naturligt

samtaleemne.

Flere af hans trofæer hænger på væggene

på kontoret i Odense.

derne for at tjene nogle penge. Så skulle

man jo være lidt dum for ikke at springe

på, siger Karsten Bill.

Han afviser, at det har noget med udviklingen

på ejendomsmarkedet at gøre.

- Det er en meget langsigtet investering.

Jeg tror på det lokale og specielt på Fionia

Bank, der driver en meget fornuftig forretning

og er konservativ i valget af kunder,

forklarer han.

SAMARBEJDE - DER BETALER SIG

Primafinans · Tlf.: 70 207 306 · Fax: 70 207 314

TEMA: INVESTERING

BUSINESS-FYN 23


- Der er ikke plads og

råd til følelser. Som

bankkunde skal man

være opmærksom på,

at mange bankrådgivere

får provision

for deres salg.

FOTO: YILMAZ POLAT

24 BUSINESS-FYN

TEMA: INVESTERING

KUNDERNES

MAND

I 17 år har bankmægler Børge

Hansen sørget for, at hans

klienter fik de optimale aftaler

med bankerne


UDBRYDER

AF BENT WARNCKE

bew@fyens.dk

Uvildighed, uvildighed og atter uvildighed. Det er nøgleordene

for en bankmægler.

- Man må ikke være i lommen på nogen. Ikke noget

med returkommission og den slags. Som bankmægler

afl ønnes man af kunden, og man skal man kunne stå

helt frit og sige, hvad man mener, understreger Børge

Hansen, der for 17 år siden hoppede over på den anden

side af skranken for at stå skulder ved skulder med kunderne

og med front mod gamle bankkolleger.

Det var i 1991 - lige efter kartoffelkuren - og Børge

Hansen forlod en 30-årig bankkarriere i blandt andet

Svendborg Sparekasse for at blive en de første bankmæglere

herhjemme.

- Der var god plads til uvildig rådgivning dengang, og

det er der stadig. Bankernes produkter er så omfangsrige,

og markedet i dag er mere uigennemsigtigt end

nogensinde, siger Børge Hansen.

I dag er fænomenet mere udbredt. Der er 10-15 selvstændige

mæglere på landsplan, og de arbejder vidt forskelligt.

Men fælles for dem er, at de kender branchen

indefra og ved, hvad lån og andre pengeydelser bør koste.

En prispresser

I starten af mæglerkarrieren blev Børge Hansen af sine

tidligere kolleger opfattet som lidt af en ”prispresser”.

Et fordyrende og uvelkomment mellemled, som spillede

bankerne ud mod hinanden og fl yttede kunder fra

et pengeinstitut til et andet.

Men sådan fungerer det ikke længere. I dag møder

Børge Hansen mere respekt og større forståelse for sin

metier hos de pengeinstitutter, han samarbejder med.

Revision · Skat · Outsourcing

Rådgivning omkring investering

Tværkajen 5 · 5000 Odense C

Tlf. 63 14 66 00 · www.deloitte.dk

- Langt de fl este bankfolk i dag er dybt professionelle.

For dem er det jo cool business, når jeg beder dem komme

med et tilbud, siger han.

Danskernes forhold til deres pengeinstitut har ændret

sig dramatisk, siden Børge Hansen i 1960 kom i

lære i Svendborg Sparekasse.

- Dengang var det jo fi nt at komme i banken. Gårdmændene

stillede træskoene, inden de trådte indenfor i

banken for at betale deres terminsydelse. Det var nærmest

ærbødighed, fortæller han.

Provision for salg

I dag bør man betragte sin bankforbindelse på linje med

enhver anden leverandør af serviceydelser, mener Børge

Hansen.

- Der er ikke plads og råd til følelser. Som bankkunde

skal man være opmærksom på, at mange bankrådgivere

får provision for deres salg. Jo mere de sælger til

kunden, jo bedre løn får de selv. Det er også o.k., bare

præmisserne er i orden, og kunderne ved besked, siger

Børge Hansen.

Og så er den fi nansielle branche - påpeger han -

usædvanlig, fordi den samme vare kan prissættes meget

forskelligt afhængig af den sikkerhed, der kan stilles.

- Der skiltes i vinduerne med, at renten for et bankboliglån

f.eks. kan ligge mellem fem og ni procent. Det

svarer jo til, at tøjbutikken skilter med, at prisen på en

Bosshabit er mellem 5600 og 6500 kroner afhængig af,

hvem du er, siger han.

Primært erhvervskunder

Børge Hansen hjælper både private og erhvervskunder.

Hos privatkunder handler det typisk om at få overblik

over og ryddet op i økonomien og så få skiftet gamle,

dyre lån ud med nye og billigere.

Typisk henter han fi nansieringstilbud fra mindst tre

forskellige pengeinstitutter, som han ved er konkurrencedygtige.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

FÅ ALTID LAVET SKRIFTLIGE AFTALER.

DEN DU HAR LAVET EN MUNDTLIG AFTALE

MED KAN VÆRE VÆK I MORGEN, OG SÅ HAR DU

INGENTING.

Børge Hansen

Erhvervsager er ofte mere komplicerede. Her kan

Børge Hansen ende med at fungere som en slags virksomhedsdoktor,

der efter en omfattende analyse af

regnskab, produkt, perspektiver, ledelse og bestyrelse

kommer med sin uforbeholdne vurdering af, hvad der

er realistisk.

- Jeg har fl ere gange været involveret i selskaber, der

var i en decideret krise. Det er hårdt arbejde, men det er

også sjovt, når det lykkes, siger han.

Og det kan være givtigt at have Børge Hansen med

på sidelinjen. I ét konkret tilfælde sikrede han en virksomhed

750.000 kroner årligt mere på bundlinjen efter

sin rådgivning. Mæglerjobbet har betydet, at Børge

Hansen i dag har bestyrelsesposter i en række danske

virksomheder.

Gode råd fra mægleren

Helt uden beregning indvilliger han i at komme med et

par af sine varmeste staldtips.

- Først og fremmest: Få altid lavet skriftlige aftaler.

Den du har lavet en mundtlig aftale med kan være væk i

morgen, og så har du ingenting, siger han.

Et andet råd er at sprede sine aktiviteter på fl ere forskellige

pengeinstitutter.

- De vil alle gerne have dig som 100 procents kunde,

men det er skidt, hvis det pludselig kun er en enkelt person,

der bestemmer alt over ens økonomi. Så ryger friheden,

siger han.

TEMA: INVESTERING

BUSINESS-FYN 25


26 BUSINESS-FYN

NÅR BOSSEN ER EN FOND

Kapitalfonde har i de seneste

fire år overtaget en lang

række danske virksomheder

AF BENT WARNCKE

bew@fyens.dk

- Ole, du betaler for lidt i skat.

Formand for de europæiske socialdemokrater,

tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen var

i det joviale hjørne, da han forleden i en paneldebat

mødtes med manden, der i Danmark er indbegrebet

af kapitalfonde, Ole Andersen, seniorpartner i

succesfonden EQT .

Debatten var arrangeret af dagbladet Børsen.

Kapitalfonde og deres metoder er nemlig hot erhvervstof,

efter fondene i de senere år kraftigt har

øget deres aktiviteter næret af gunstige kreditvilkår

i Danmark.

Flere og stadigt større virksomheder er blevet

TEMA: INVESTERING

overtaget af fonde med store pensionskasser i ryggen.

Herhjemme blev eksempelvis ISS og TDC

købt af fonde i 2005.

Konceptet går ud på, at fondene

ejer virksomhederne i en

kort årrække - typisk tre til syv

år. De optimerer, effektiviserer

og skiller sig af med dem

med økonomisk gevinst.

Men kapitalfondenes aggressive

fremfærd bliver mødt

med skepsis - ikke bare i Poul

Nyrups socialdemokratiske

kredse - men også i den borgerlige

danske regering.

I foråret kom reaktionen i form af et skatteindgreb,

der i Danmark begrænser fondenes mulighed

for at reducere i selskabsskatten ved at forgælde de

overtagne virksomheder.

Skattely på kanaløer

Men det er ikke kun skattefradrag, Poul Nyrup driller

Ole Andersen med. Kapitalfonde som EQT bru-

HVORFOR BRUGE SEKS ÅR PÅ AT FØRE

EN STRATEGIPLAN UD I LIVET, NÅR DET

KAN GØRES PÅ FIRE? VI SKABER SAMHØRIGHED

MELLEM LEDELSE OG EJERE. DER ER INGEN HEL-

LIGE KØER, FOR DET FÆLLES MÅL ER AT SKABE

MERE VÆRDI OG SALGSVÆKST

Ole Andersen,

seniorpartner i kapitalfonden EQT

ger nemlig de britiske kanaløer Guernsey og Jersey

som hjemsted for deres selskabskonstruktioner.

Ifølge Ole Andersen udeluk-

kende for at undgå dobbeltbeskatning

af investorer.

Men faktum er, at skatten

reduceres for både investorer

og dem, der administrerer

fondene - altså EQT-partnere

som Ole Andersen.

Partnerne investerer nemlig

selv i fondene - typisk

nogle få procent - og præsterer

fonden godt, kan de høste

afkast helt op til 10 procent af fondens værdi - altså

procentuelt mange gange mere, end deres investering

berettiger til.

Værdi eller ej

Det er maskeret lønindkomst mener både Nyrup

og de danske skattemyndigheder, der gerne så Ole

Andersen og hans kollegers formueafkast blev beskattet

som dansk lønindkomst.

TEGNING: GERT EJTON


Vestergade 33

5100 Odense C

tlf. 74 37 92 00

sydbank.dk

Et er skattediskussionen. Noget andet er kapitalfondenes

rolle. De bedste, som EQT hører til, skaber

enorme afkast for deres investorer. Men er de

bare dygtige pengejonglører, som primært skaber

overskud ved at nedbringe skattebetalingen, eller

tilfører de deres virksomheder reel værdi?

Ole Andersen er ikke i tvivl.

- Vi skaber uden tvivl værdi i de selskaber, vi ejer.

Vi gør det ved at arbejde langsigtet og strategisk

med selskaberne. De bliver bedre og mere konkurrencedygtige,

og investorerne - pensionstagerne -

får værdi i form af større pensioner, siger han.

Ifølge Ole Andersen er det kapitalfondenes aktive

- og utålmodige - ejerskab, som gavner virksomhederne.

- Hvorfor bruge seks år på at føre en strategiplan

ud i livet, når det kan gøres på fi re. Vi skaber samhørighed

mellem ledelse og ejere. Der er ingen hellige

køer, for det fælles mål er at skabe mere værdi og

salgsvækst, siger han.

Gældsbyrden

Kritik har der også været rejst af den voldsomme

gældsbyrde, kapitalfonde pålægger de overtagne

selskaber. Ifølge Ole Andersen har gælden dog fl ere

formål end blot at sænke skatten. Den får ledelsen

FAKTA

KAPITALFONDE

Årene 2003-2007 har været gyldne for kapitalfonde.

Aktivitetsniveauet er faldet som følge af rentestigningerne.

Store danske selskaber, der er i de senere år er købt af

fonde er Falck, ISS, TDC, Danske Trælast, Ilva, Glud &

Marstrand, Brandtex Group.

De mest succesfulde ejere af kapitalfonde i USA har årsindtægter

i mia.-klassen

Byens mest dynamiske

investeringsmiljø

Lokal investeringskompetence

Sydbank har lokal investeringskompetence.

I Odense sidder 6 specialister med mange års investeringserfaring

og med fingeren på pulsen – både når det

gælder lokalområdet, og når det gælder de finansielle

markeder generelt. Vores store erfaring sikrer konsistens

i rådgivningen, hvad enten det drejer sig om langsigtet

optimering af afkastet, gode råd om pleje af gæld eller

hurtig reaktion på markedsbevægelserne.

Læs mere på sydbank.dk/investering – eller kom ind og

snak med en af os.

- Gæld skaber disciplin, fordi man møder kreditorerne tidligere, og så er der ikke penge, der

ligger og brænder i kassen, siger Ole Andersen, seniorpartner i succesfonden EQT.

FOTO: MAGNUS MØLLER/POLFOTO

op på mærkerne.

- Gæld skaber disciplin, fordi man møder kreditorerne

tidligere, og så er der ikke penge, der ligger

og brænder i kassen, siger han.

Den voldsomme gældsætning er forbigående og

et led i en langsigtet strategi.

- Det siger sig selv, at vi ikke kan sælge en virksomhed,

der er malket og udsultet, siger Ole Andersen.

På et punkt kan Poul Nyrup og Ole Andersen dog

mødes med noget, der ligner enighed.

Nyrup efterlyser større gennemsigtighed og

åbenhed om fondenes aktiviteter, og han er klar til

4201.1107

Avisbud som 83-årig?

Ole lever det fede liv som pensionist. Det eneste, han skal er at gå med aviser hver

morgen klokken 5.30 …

Hvordan skal dit liv være, når du bliver pensionist?

Kom ind i Svendborg Sparekasse, så hjælper vi dig med at få pensionen på plads.

Vi klarer alle mulige og umulige spørgsmål.

Kig ind eller klik ind på www.svendborgsparekasse.dk

at lovgive på området.

- Lad os åbne boksen. Hvorfor skal det være så

hemmeligt alt sammen, hvis det tåler dagens lys, siger

Nyrup, der i sin nye bog ”I grådighedens tid”,

retter en skarp kritik mod fondene.

Overraskende nok er Ole Andersen enig.

- Med hensyn til åbenhed, har vi en opgave at

løse. Jeg har dog aldrig hørt investorer klage over

informationsniveauet, men jeg erkender, at andre

kan have en legitim interesse. Vi har også selv en interesse

i at få kommunikeret eksempelvis vores værdinormer

ud, siger Ole Andersen.

TEMA: INVESTERING

BUSINESS-FYN 27


I Danske Banks Finanscenter kan

velhavende kunder udbygge deres

formuer. Ved Finansbordet placeres

værdierne de rette steder

DE RIGES

BORD

AF TORE BØNKE JEPPESEN

FOTO: KIM RUNE

tobj@fyens.dk

RÅDGIVNING

Der bliver fl ere og fl ere formuende kunder på

Fyn, vurderer Danske Bank, og derfor har

de velhavende kunder deres egen afdeling i

Danske Banks Finanscenter, hvor de kan få

deres formuer til at yngle.

- Det er et vækstområde for os. Vi har alle mærket, at

ejendomspriserne er steget, og allerede der er der skabt

enorme formuer. Der er heller aldrig blevet handlet så

mange virksomheder, som der bliver i øjeblikket. Det

gør, at der bliver skabt nogle formuer blandt familier og

privatpersoner, som

er meget store, for-

DET ER LIGE SOM I

ET ÆGTESKAB -BÅDE I

MEDGANG OG I MODGANG. NOGLE

GLEMMER, AT DER OGSÅ ER EN

RISIKO, OG DER MÅ MAN HENVISE

TIL, AT VI HAR LAGT EN STRATEGI I

FORMUEPLANLÆGNINGEN.

Søren Østergaard

klarer Søren Østergaard,

direktør for

centrets Finansbord.

Her bliver kundernes

midler placeret i

de rette aktiver, når

private formuekunder

har lagt en plan

i private banking-afdelingen,

mens erhvervskunderrådgives

i corporate

banking-afdelingen for erhvervskunder.

Inden kunderne når Finansbordet, bliver kunderne

rådgivet om emner som skat, generationsskifte og arveplanlægning.

- Skat er meget afgørende i rådgivningen, og det er

der mange, der stadig ikke har fokus på, siger Søren

Østergaard.

- Det er ikke ligegyldigt, hvilke midler man investerer

som privatperson. Om man gør det med sine pensionsmidler

eller i holdingselskabet eller sine frie midler. Der

er forskellig beskatning på det hele. Så vi starter ud med

at forme formuen rigtigt, inden vi investerer – får sat

pengene i de rigtige kasser.

Investerer man sine frie midler i aktier, betaler man

et sted mellem 28 og 45 procent i skat af gevinsten, når

man sælger aktierne igen.

- Men gør du nøjagtig det samme gennem din pension,

betaler du årligt kun 15 procent i skat af væksten. Så

hvis du jævnligt køber og sælger aktier, bliver det over

en årrække til enorme beløb, forklarer fi nansborddirektøren.

Efter fi re rigtig gode aktieår, består en af de største

udfordring lige nu i at minde kunderne om sammenhængen

mellem afkast og risiko.

- Historisk set har der aldrig været fem år med tocifret

stigning på aktierne. Men mange tror, at træerne

gror ind i himlen. Det gør de ikke – på et tidspunkt falder

kurserne. Og man skal kunne tåle mindre fi nanskriser,

som vi har haft det nu, der har givet udsving på ak-

28 BUSINESS-FYN

TEMA: INVESTERING

tiemarkedet, mener Søren Østergaard.

Alderen har meget at sige for risikoen, og er der eksempelvis

god tid, til man skal bruge sin pensionsopsparing,

er det om at løbe en risiko på det område, og

måske sætte sine frie midler i noget mere sikkert som

obligationer. I det hele taget indgår alt fra frie midler og

pensionsopsparinger til fast ejendom og holdingselskaber

i en samlet vurdering af formuen.

Mange kunder har ikke fuldt overblik over deres økonomi,

når de kommer ind i Finanscentret. De har måske

gemt lidt aktier, haft fl ere forskellige job med pensionsordninger

hist og pist. Derfor bliver oplysningerne

tastet ind i en formueprognose, som skal give et bud på,

hvorhen formuen udvikler sig - ud fra forventninger til

udviklingen og kundernes ønsker for fremtiden.

- Mange kunder sparer op til pension uden at få brug

for den, fordi de har store formuer i deres huse og selskaber.

Så er det billigst at give penge videre i arv gennem

pensionen. Det er det bedste sted at investere, siger

han.

Men hvem har så skylden, hvis formuen så ikke udvikler

sig som håbet?

- Hvis vi havde de vise sten hver gang, behøvede vi

jo ikke selv at gå på arbejde. Men da forudsætningerne

ligger et sted ude i fremtiden, kan vi også tage fejl, siger

han.

- Det er lige som i et ægteskab - både i medgang og i

modgang. Nogle glemmer, at der også er en risiko, og

der må man henvise til, at vi har lagt en strategi i formueplanlægningen.

Der vil være tidspunkter, hvor kunderne

også taber penge, og der skal vi så vende skuden

sammen.

IFØLGE ØSTERGAARD

Nordiske bud

Stil: Køb kvalitet og sats på markedsledere med en stabil

høj indtjening.

Sektorvalg: Overvægt af nordisk industri, energi og

sundhed. Hold igen med fi nans.

Aktier: TrygVesta, William Demant, Genmab og NKT.

Kommentar: - Ét er at vælge nogle aktier ud, men det er

vigtigere at vælge lande og sektorer. Man skal have noget

med i alle sektorer - og være i de rigtige sektorer på det

rigtige tidspunkt. Om så det er Novo eller Lundbeck kan

måske være mindre relevant på den lange bane.

Aktivfordeling:

Norden 40 procent.

Europa 30 procent.

USA 10 procent.

Asien (med Japan) 15 procent.

Nye markeder 5 procent.

Mange af Søren Østergaards kunder sparer op til

pension uden at få brug for den, fordi de har store

formuer i deres huse og selskaber.

- Så er det billigst at give penge videre i arv gennem

pensionen. Det er det bedste sted at investere,

mener han. FOTO: KIM RUNE

FAKTA

KUNDERNE

Private banking i Danske

Banks Finanscenter henvender

sig til højindkomstgrupper og

formuende kunder.

Rådgivningen har størst

værdi for kunder, der:

> har en husstandsindkomsten

på den pæne side af én million

kroner og en investerbar

formue på over to millioner

kroner.

> er nøgleperson i en virksomhed

og/eller virksomhedsejer.

> har særlige fi nansielle behov.

> ønsker at optimere økonomien.


GRATIS

RÅDGIVNING

Kontakt vores

erhverskonsulenter

og få klar besked om

mulige løsninger

På et hvert plan er vi leveringsdygtige

når virksomheden skal disponere

ny gulvbelægning eller solafskærmning

Viføreretudvalgafslidestærktgulvbelægningderskaber

trivselogmiljøformedarbejderne,dereribevægelse.

Vifører:Trægulveimangetræsorter,

linolium · tæpper · vinyl · klinker og slidelag

samt solafskærmning

TALMEDOS-SÅERDINVIRKSOMHEDGODTIGANG

OKGulveogGardinerA/S

Blangstedgårdsvej 3 · 5230 Odense SØ

Tlf. 66 15 99 35 · www.okgulve.dk

ERHVERV ÅBNINGSTIDER:

Mandag til fredag: 7.00-17.00

FOR GULVE, TÆPPER OG SOLAFSKÆRMNING

TEMA: INVESTERING

BUSINESS-FYN 29


SÅDAN INVESTERER EKSPERTERNE

Business-Fyn har spurgt fire fynske pengeinstitutter - Fionia Bank,

Sparekassen Faaborg, Svendborg Sparekasse og Middelfart Sparekasse

- om, hvordan de investerer egne midler

LÆG IKKE ALLE ÆG I SAMME KURV

FIONIA BANK

30 BUSINESS-FYN

TEMA: INVESTERING

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

Direktør for Treasury og Analyse, Allan Andreasen,

Fionia Bank:

- Vores strategi for investering af egne midler er

relativt forsigtig. Vi investerer i en bred pallette af

forskellige objekter. Det kan være aktier, obligationer

eller valuta.

- Vi lægger vægt på at have en risikospredning

og ikke lægge alle æg i samme kurv. Har vi aktier

i en portefølje, har vi også obligationer i porteføljen.

Går det godt med aktierne, går det som regel

lidt skidt med obligationerne. De forskellige investeringers

karakteristika forsøger vi at udnytte, så

vi totalt set får reduceret risikoen.

- Hvor høj en risiko vi ønsker at løbe, diskuteres

på løbende basis med ledelsen, og vi orienterer løbende

bestyrelsen om vores dispositioner. Mindst

én gang om året diskuteres investeringsstrategien

med bestyrelsen ud fra en dybere analyse af forventningerne

til de fi nansielle markeder. Dermed

ikke sagt, at vi kun tænker langsigtet. Vi har folk

ansat på fuld tid til at følge markedet for vores

egne dispostioner.

- Det er det samme materiale, der ligger til grund

for, hvordan vi rådgiver vores kunder. Men der

er vid forskel på, hvad det er for typer af kunder.

Privatkunders risikoprofi l vil formentlig være væsentligt

anderledes fra bankens og mere langsigtet.

Mange kunders investering knytter sig jo ofte

til pensionsopsparinger eller andet med en lang

tidshorisont. Det er heller ikke de samme folk, der

sidder og rådgiver kunder, som sidder med egenbeholdningen.

Allan Andreasen

FOTO: ROBERT WENGLER


KØB, SPRED OG BEHOLD

SPAREKASSEN FAABORG

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

Økonomidirektør Karsten Jakobsen, Sparekassen

Faaborg:

- ”Køb, spred og behold” er vores læresætning. Vi

har en grænse for, hvor meget vi vil have i hvert papir,

og hvis kursudviklingen gør, at vi overskrider

det, så sælger vi. Ellers beholder vi. Så jeg vil nok

sige, at det er en konservativ investeringsstrategi, vi

fører.

-For nogle år siden solgte vi vores aktier, så vi kun

har obligationer i sparekassen. Den risiko, der er

forbundet med at have aktier, ville vi ikke have længere.

Dengang synes vi, at kurserne var høje, men

det var de så ikke, for de er blevet høje siden, men

det var ikke til at vide. Jeg ved ikke, om vi tog fejl.

Vi var tilfreds og er det stadig, og det er vel det, man

skal se på i stedet for at se bagud. Aktierne blev solgt

til vores fond, så de er ikke helt ude af systemet.

- Vi råder også vores kunder til at købe, sprede og

beholde. Vi synes, de skal holde sig til de produkter,

de har mulighed for at forstå. Det betyder blandt

andet, at vi ikke sælger strukturerede produkter til

JV Regnskab tilbyder at sørge for den administrative

del af forretningen, så du kan koncentrere

dig om det du er bedst til, nemlig driften af

virksomheden eller forretningen.

JV REGNSKABSSERVICE

Dunhammervænget 35 · 5250 Odense SV

TLF. 20 83 61 81 · www.jvregnskab.dk

Revisorer med lokalkendskab

FYNS ERHVERVSREVISION

Statsautoriserede revisorer

Telefon 66 12 14 77

Rugårdsvej 46C Postboks 140 5100 Odense C

Fax 66 13 75 66 www.fer.dk

vores kunder. Vi mener, det er for svært at gennemskue,

og vi synes gevinstmuligheden er for lille i forhold

til omkostningerne.

- Det er rigtigt, at de risikovillige i en periode har

vundet på markedet. Så længe markedet går opad,

er det forholdsvis nemt. Men vi tror på, at det også

går nedad en dag. Vi synes, vi udnytter vores viden

optimalt. Vi kan lige så lidt spå om, hvad der sker i

fremtiden, som alle andre kan. Hvis man løber en

stor risiko og tjener på det, er man heldig.

>>

Karsten Jakobsen

Markedets frie fugl...

Uafhængigheden og tilværelsen som ”fri fugl” har

siden 1987 givet os mulighed for at sætte fokus på

de ting, vi gerne vil tilbyde vores kunder:

• Et overblik over markedets muligheder

• Et stort lokalkendskab

• En tæt personlig dialog

• En effektiv arbejdsgang, der er tilpasset

kundernes timing

• Og en fornemmelse for, hvilke af disse ting, der

bedst matcher vores kunders konkrete behov

Kontakt Ejendomsmæglerfirmaet Restato ® , hvis De

vil være med til at nyde friheden - og opleve professionel

erhvervsrådgivning på en anden måde.

www.restato.dk

Fyns største uafhængige erhvervs-ejendomsmæglerfirma

RESTATO

ERHVERV

TEMA: INVESTERING

Statsaut. ejendomsmægler MDE, Valuarer

Filosofgangen 16 · 5000 Odense C

Telefon 66 14 88 30 · Telefax 66 14 44 39

restato@restato.dk · www.restato.dk

Salg

Udlejning

Vurdering

Rådgivning

BUSINESS-FYN 31


SÅDAN INVESTERER EKSPERTERNE

SOLIDT OG FORNUFTIGT AFKAST

Herbert Sørensen.

Dethandlerommennesker-menneskersdrømmeogtryghed

RingkjøbingBankiOdense:

Et afslappet alternativ

Sætningen”Dethandlerommennesker”forpligtigertilatgøretingenepåenlidtandenmåde.For

kundernehosRingkjøbingBankbetyderdetipraksis en tættere og mere personlig dialog med banken,hvorrådgivernestårtilrådighed–ogsåudenfornormalåbningstidoghjemmehoskunden.

- Nærhed betyder utrolig meget for os. Konkret udmønter

det sig blandt andet i tilbuddet om, at alle privatkunderkanfåbesøgafbankrådgiverenudenfor

bankensegentligåbningstidoghjemmehoskunden

selv. Og det tilbud er der faktisk 70-80% af vores

kunder, der tager imod, fortæller Jan Svenssen, der

erfilialchefforRingkjøbingBanksfilialpåHolkebjergvejiOdense.

-Vikommeraltsåofteudtilkunderneomaftenen,

hvordehartid.Såviermegetfleksibleomkringtidspunkter,

har andre arbejdstider og er nok lidt atypiske.

Omvendterdefleksiblearbejdstiderogsåmedtilat

gøre det til en attraktiv arbejdsplads, supplerer Steen

Lyhne Larsen, der er boligrådgiver.

Fleksibilitet og loyalitet

Jan Svenssen og kollegerne i Ringkjøbing Bank oplever,atfilialensfleksibiliteterinteressantforflere

kundegrupper:

- Det kan for eksempel være børnefamilier, der er

glade for, at vi kan komme forbi på tidspunkter, hvor

deikkebehøverattagefrifraarbejde,sørgeforbørnepasningosv.Generelterdetpopulærthosfolki

arbejde.

32 BUSINESS-FYN

MIDDELFART SPAREKASSE

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

HR- og fondsdirektør Herbert Sørensen, Middelfart

Sparekasse:

-Vores overordnede strategi for egenbeholdningen

er meget forsigtig. Langt hovedparten ligger

i obligationer – forholdsvist forsigtige obligationer

endda. Selv om det oftest ikke er her, man

får de helt store gevinster. Vores opfattelse er, at

hvis man vil løbe en risiko, kan man lige så godt

tage på kasino og smide pengene på nummer 24.

Vi tror ikke på, at nogen over tid kan klare sig

bedre end markedet. Det er efter vores bedste

overbevisning held, når det sker.

- Vi har selvfølgelig også aktier, men en relativ

beskeden beholdning på cirka 10-12 procent

af vores egenbeholdning. Det er til gengæld no-

- mød os på www.riba.dk

TEMA: INVESTERING

gen, der praktisk talt bare ligger. For det er aktier,

vi tror på over tid giver et fornuftigt afkast.

Solide virksomheder, der ikke har de store udsving,

som vi ved tjener penge og har en minimal

risiko for at gå konkurs.

- Det handler meget om at have et solidt og

fornuftigt afkast. Vi ved godt, vi ikke får det

størst mulige afkast, for dertil er risikoen for tab

for store. Men vi vil heller ikke bare lade pengene

stå i kontanter, for vi tager gerne den merrente

med, der er ved at have obligationer – med

relativ lille risiko.

- Vi har 37.000 kunder, og blandt dem er der

selvfølgelig nogle, der har lyst til, mulighed og

forståelse for samt indtægt til at spille. Og så gør

vi selvfølgelig alt for at støtte dem i det. Vi har

folk, der er uddannet til det, men det er bare ikke

noget, vi benytter os ret meget af. Til kunder, vi

fornemmer ikke helt forstår værdipapirernes

psykologi, er vores råd i udgangspunktet at være

ret forsigtig.

-Vikanogsåbedreforstå,hvorforfolkligeharbrug

for det nye badeværelse, ombygningen osv., når vi

harværetideresbolig.Ogsåmødesviegentligmere

lige,nårdetforegårhoskunden.Detgiverbestemt

en masse loyalitet.

Erhvervsrådgivning

- med mennesker som omdrejningspunkt

Bankens profil på privatkundesiden afspejler sig også

i Ringkjøbing Banks tilgang til serviceringen af erhvervskunder:

- Det er jo ikke de store multinationale selskaber, vi

servicerer her fra filialen. Det handler mere om de

mindre og mellemstore virksomheder, om liberale

erhverv osv. Med andre ord erhvervskunder, der på

samme måde som privatkunder foretrækker den personlige

rådgivning og dialog helt nede på jorden, konstaterer

Jan Svenssen.

- Selvfølgelig har vi både investerings- og pensionsrådgiveresiddendeifilialen,såvidækkerbredtog

hele vejen rundt. Og så har vi superspecialister, der

springerhurtigttil,hvisdererbrugfordet,fortæller

Steen Lyhne Larsen.

BoligLån

5,5-7,75%

Jan Svenssen

jas@riba.dk

Tlf: 6323 3993

Dennis Vestby

dlv@riba.dk

Tlf: 6323 3997

Maria Moesgaard

mmo@riba.dk

Tlf: 6323 3998

Jytte Hedelund

jhe@riba.dk

Tlf: 6323 3992

Jim Svenssen

jis@riba.dk

Tlf: 6323 3980

SteenL.Larsen

sll@riba.dk

Tlf: 6323 3995

Charlotte Polk

chp@riba.dk

Tlf: 6323 3999

Holkebjergvej75 5250OdenseSV Tlf:63233990


Svend Erik Kracht. FOTO: ROBERT WENGLER

Forvent en

powerfuld

sparringspartner

Pension & Investering

Torvet 6 - 5600 Faaborg

Tlf. 63 61 18 00

LILLE RISIKO

SVENDBORG SPAREKASSE

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

Direktør Svend Erik Kracht, Svendborg

Sparekasse

- Tallet for, hvor stor risiko, vi vil løbe, er opgjort

i vores regnskab. Det står i vores seneste

halvårsregnskab til 3,1 procents renterisiko.

Det betyder, at såfremt renten stiger med

én procent, så vil vi tabe 3,1 procent af vores

egenkapital. Hvis ellers kurserne udvikler sig

som forventet. For et år siden lå vi på 3,2 procent,

og vi har ligget omkring tre procent de

sidste tre-fi re år. Det er rimeligt forsigtigt, set

i lyset af at vi har en stor egenkapital. Bag det

ligger en overordnet vurdering af, at den lykkelige

fornemmelse ved at få en gevinst, modsvares

i endnu højere grad af den dårlige fornemmelse

ved at lide et tab. Men det er klart,

at løb vi slet ingen risiko, fi k vi heller ingen

gevinster.

- Vi har traditionelt altid haft større obligationsbeholdning

end aktiebeholdning. Pr. 30.

juni i år havde vi obligationer for 236 mio. og

aktier for 103 mio. Vi ligger ikke og handler

aktier om formiddagen og om eftermiddagen.

Det tror vi ikke på, at nogen kan. Vi ville bare

have omkostninger ved at gøre det. Vi har vores

aktier ud fra nogle betragtninger om, at de

er fornuftige at have på længere sigt.

- Nogen siger spøgefuldt, at langsigtede investeringer

er kortsigtede investeringer, der er

slået fejl. Og det klart, at hvis du i teorien hver

dag kunne forudsige, hvad der gik bedst, var

du mangemillionær. Men det kan man ikke.

Privat kunne du måske også godt ærgre dig

over, at du ikke købte et sommerhus for 10 år

siden. Men så kan man blive ved. Man følte

nok ikke, at det var ulejligheden værd på det

tidspunkt.

- Man skal være opmærksom på, hvem det

er, spekulanter handler med - typisk andre

med samme livsopfattelse. Totalt set kan de

vel ikke blive meget rigere, hvis de handler

med hinanden, for hver gang en sælger, er der

en der køber. De tror vel på, at de selv er dygtigere

end de andre og kan slå markedet, og

det er der nogen, der kan. Men det er svært

at forudsige, hvem det er. Det er det samme,

når du køber en lottokupon. Du satser på den

store gevinst, men det er jo langt fra sikkert, at

du vinder.

Har du indbetalt på din

pensionsordning i år?

Årets sidste måneder er tiden, hvor du som virksomhedsejer

skal se på din pension. Udnytter du dine muligheder?

Der findes attraktive pensions-regler, der kan give dig et

stort fradrag på dine pensionsindbetalinger.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

www.sparekassenfaaborg.dk

TEMA: INVESTERING

BUSINESS-FYN 33


34 BUSINESS-FYN

Claus Kloster overvejede ikke at starte eget fi rma på egen hånd. Fællesskabet med iværksætterkollegerne Claus Haugaard (til højre) og Karsten Berg er til gengæld

det helt rigtige. FOTO: YILMAZ POLAT

ALDRIG FOR SENT

AT STÅ PÅ EGNE BEN

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

Afskaf løn og ferie. Begræns sygdom til weekenden.

Og afspadser om natten.

Sådan lød opskriften, da 44-årige Claus

Kloster for godt halvanden måned siden begyndte

på sit nye arbejde - for sig selv og forlod en stilling

som salgschef.

Lige som to venner og kolleger hos entreprenørvirksomheden

MT Højgaard følte han, at karrieren stod

ved en skillevej, hvor løn og pension, titler og sikkerhed

ikke længere spillede samme rolle.

Derfor dannede han sammen med Claus Haugaard

og Karsten Berg, begge 40, virksomheden 3D Contractor,

hvor Claus Kloster er ansvarlig for salg og udvikling,

mens de andre to tager sig af henholdvis administration

samt økonomi og byggeledelse samt service.

Kappede livlinen

- Vi følte alle tre, at vi kunne gøre det bedre selv, siger

han om skiftet.

- Det værste var at skulle kappe livlinen. Da jeg havde

truffet beslutningen om at sige op, svedte jeg, så det løb

af mig. Jeg troede, jeg var blevet syg. Men da jeg vågnede

morgenen efter at have fortalt det til min chef, var

det væk.

Forholdene har været lidt anderledes end normalt -

det første stykke tid har virksomheden haft kontor i en

renoveret ladebygning ved Karsten Bergs hus i Holmehave

og siden i to pavilloner på den grund, hvor de selv

bygger deres kommende domicil.

- Men jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været

så glad for at gå på arbejde. Selv efter lange dage fl øjter

jeg, når jeg kører hjem. Første dag, jeg mødte, var helt

speciel. Jeg havde en lettelse i kroppen, fortæller han.

Tanken om at gå selv har fulgt ham i de sidste tre-fi re

år, men først nu er hans netværk komplet og den nødvendige

erfaring til stede, mener han.

- Også familiemæssigt er vi et andet sted end for fem

år siden. Børnene er blevet større, og vi har boet længere

tid i vores hus, forklarer Claus Kloster.

Ny bil må vente

Selv om hans kone som bankansat er forsigtigt anlagt,

støttede hun hans planer.

- Handlede det om penge, skulle jeg være blevet. Man

skal have en god bank, der vil udstyre én med en kassekredit,

siger Claus Kloster, der lige som sine to medejere

selv har skudt cirka 200.000 kroner i projektet.

- Dem har jeg lånt i vores hus, fortæller han.

Samtidig er pensionsopsparingen sat i bero, huslånet

gjort afdragsfrit og så må en ny bil vente.

- Det er en kalkuleret risiko. Skulle jeg sætte pengene

til, ville jeg vide, at jeg havde forsøgt, og ikke sidde som

60-årig og fortryde.

Med fælles risiko og dermed fl ere hænder håber de

Claus Kloster følte

sig som 44-årig

rustet til at starte

eget firma sammen

med to venner

EGNE VEJE DET VÆRSTE VAR AT SKULLE KAPPE LIVLINEN.

DA JEG HAVDE TRUFFET BESLUTNINGEN OM

AT SIGE OP, SVEDTE JEG, SÅ DET LØB AF MIG. JEG

TROEDE, JEG VAR BLEVET SYG. MEN DA JEG VÅGNEDE

MORGENEN EFTER AT HAVE FORTALT DET TIL MIN CHEF,

VAR DET VÆK.

Claus Kloster

tre entreprenører snart at have arbejdet omsætningen

op på et vist leje, og noget tyder på, at de er på rette vej,

så håbet er, at pengene på sigt kommer igen.

Vejen til succes går gennem mange små opgaver i stedet

for enkelte store. Det gælder om at sprede risikoen

og ikke knække halsen på enorme projekter, der kan gå

galt.

Målsætningen for det kommende år er en omsætning

på 40-50 millioner kroner.

Allerede på første arbejdsdag havde de to håndværkere

i gang. Efter en uge havde syv mand og efter tre

uger 15.

Men selv om virksomheden allerede vokser, er der

langt til det store system, Claus Kloster er vant til at

færdes i.

- Havde man it-problemer, ringede man bare til hovedkontoret,

nu er man selv nødt til at løse problemet.

Jeg er ingen ørn til it, men jeg har aldrig lært så meget

om computere som på de sidste tre uger, siger han.


Læs altid det med småt

E. Hindsgaul Madsen ApS

Nørregade 144 • 5592 Ejby

Åbn.tider: Man-Fre: 07.30 - 17.30

Lør: efter aftale • Søn: 12.00 - 16.00

Telefon: 64 46 12 27

www.skodaejby.dk

Ledere overvejer

at gå selv

Der gemmer sig selvstændige iværksættere

i mange beslutningstagere,

viser undersøgelse

AF TORE BØNKE JEPPESEN

tobj@fyens.dk

En undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation blandt

2477 ledere i Danmark viser, at mange beslutningstagere

overvejer et andet arbejdsliv som selvstændige. Over 40

procent af alle lederne har det i deres karriereovervejelser.

Det er toplederne, der er positive for at gå selv, men

også kønnet har indfl ydelse. Hele 64 procent af kvinderne

afviser kategorisk at blive selvstændig mod 55 procent

af mændene. Samtidig er der dobbelt så mange mænd,

der har konkrete planer om at blive selvstændige.

Unge mere risikovillige

Alderen spilller også en stor rolle. En markant højere

andel af 18-39-årige i forhold til gruppen af 40-59-årige

overvejer denne karriere udvikling. Det bekræfter billedet

af, at unge er mere risikovillige og optimistiske med

hensyn til egne fremtidsmuligheder. Til gengældt har

midaldrende typisk mere menneskelig og fi nansiel kapital

at investere i egen virksomhed.

E.J. Automobiler

Lyøvej 12 • 5800 Nyborg

Åbn.tider: Man-Tors: 8.00 - 17.30

Fre: 8.00 - 17.00 • Lør: Lukket

Søn: 13.00 - 16.00

Telefon: 65 31 54 58

www.skoda-nyborg.dk

SMC-Biler Odense A/S

Middelfartvej 50 • 5200 Odense V

Åbn.tider: Man-Fre: 09.00 - 17.30

Lør: Lukket • Søn: 11.00 - 16.00

Telefon: 63 11 85 00

skoda.smc-biler-odense.dk

Interessen er størst inden for it-branchen, bygge- og

anlægsbranchen samt inden for fi nans- og forsikringsverdenen,

viser undersøgelsen.

Det er dog de færreste, der er nået til et niveau, hvor

de er klar til at springe ud i en tilværelse som selvstændig

- kun 10 procent blandt toplederne og to procent blandt

de øvrige.

Økonomisk risiko

Blandt forhindringerne er især den økonomiske risiko,

som 75 procent af lederne angiver årsag.

Men også de sociale aspekter og relationer ved deres

nuværende arbejdsliv tillægges stor betydning.

Langt over halvdelen mener, at de vil komme til at savne

sparring og samvær med kolleger på arbejdspladsen,

hvis de begynder som selvstændige. 36 procent mener, at

det vil være decideret ensomt.

Mange frygter også et øget omfanget af papirarbejde.

Over halvdelen angiver det som noget der ”i høj grad” eller

”i nogen grad” afskrækker dem. Det er tilsyneladende

en større forhindring, end at de ikke har nogen forretningsidé.

Blandt de forhold, der motiverer dem til at blive selvstændige,

står personlige udfordringer meget højt. Hele

97 procent har angivet, at det er en væsentlig drivkraften.

Men mange ledere nævner også dårlig ledelse og mangel

på motivation i nuværende job som årsager.

SIMPLY CLEVER

Tænk engang, at tre små bogstaver kan betyde så meget. For at

forstå det fuldt ud, skal du nok sidde bag rattet i en Octavia, der

er udstyret med den nye 1.8 TSI turbo benzinmotor. Den sætter

helt nye standarder for, hvor meget saft og kraft der kan være i

en almindelig benzinbil. Med et omdrejningsmoment på 250 Nm,

topfart på 223 km/t og acceleration fra 0-100 på 8,1 sekund er der

fuld køreglæde på alle parametre. De 160 heste gør heller ikke turen

kedeligere, og der er altså stadig tale om en familiebil, der kører 13,5

km/l. For de særligt interesserede kan vi oplyse, at forkortelsen står

for Turbo Stratefied Injection. For alle andre er det nok at vide, at

man kan prøve den hos os.

ŠkodaOctavia 1.8 TSI fra 282.000 kr.

ŠkodaOctavia 1.8 TSI Van fra 191.503 kr.

Svendborg Bil-Center A/S

Grønnemosevej 26 • 5700 Svendborg

Åbn.tider: Man-Fre: 9:00 - 17:30

Lør: Lukket • Søn: 11:00 - 16:00

Telefon: 62 20 27 60

www.svendborg-bilcenter.dk

Priserne er inkl. moms og ekskl. lev. omk. (3.480 kr.) og laktillæg.

Forbrug 13,5 km/l. CO2 176 g/km.

Særslev Autoværksted

Østergade 13,16-18 • 5471 Søndersø

Åbn.tider: Man-Fre: 8,00-17,00

Lør: Efter aftale • Søn: 13,00-17,00

Telefon: 64 84 11 77

www.skoda-saerslev.dk

BUSINESS-FYN 35


Pilot Peter Høgsberg flyver fra Fyn

for at blive salgsleder i Rusland

SÆLGER

MED VINGER

KARRIERE

AF LEO JENSEN

FOTO: JØRGEN HANSEN

redaktion@fyens.dk

På en aftenfl yvning fra Moskva til Riga rejste

der sig til højre for pilot Peter Høgsberg en

skarpt skåret, lodret og næsten sort væg af et

uvejr. Forude havde han en fl ot rød solnedgang

og ved siden af et gigantisk tordenvejr inde i skyformationen,

hvor kraftige lyn fl ængede mørket med

tre-fem sekunders mellemrum.

- Jeg holdt mig på sikker afstand af uvejret og nød

bare oplevelsen, husker han om turen, der er en de oplevelser,

som gør, at han aldrig helt kan slippe fl yvningen.

Alligevel valgte han for få måneder siden at rykke familien

fra Odense til Moskva for at lede et salgs- og servicekontor.

Selv om han nyder at være på vingerne, har

den indre sælger nemlig mindst lige så meget at skulle

have sagt som piloten.

Siden 2001 har han været ansat i Air Alpha Aircraft

Sales i Odense Lufthavn, hvor han med en pilotuddannelse

i bagagen også har haft mulighed for at realisere

sine ambitioner som leder og sælger.

For Peter Høgsberg har det hele tiden været målet at

opnå et lederansvar. Pilotopgaverne er det spændende

afbræk i hverdagen, men lederjobbet og muligheden

for at prøve sine ideer af i praksis er helt afgørende.

- Jeg er nok meget resultatorienteret, siger han uden

at have været helt så resultatorienteret i sin egen karriere.

- Det har aldrig stået i kortene, at jeg skulle fl yve over

Nordatlanten eller de russiske stepper, men bestemt

heller ikke at jeg skulle lede et salgs- og servicekontor i

Moskva, fortæller 35-årige Peter Høgsberg.

Pilotprojekt

Efter nogle år i militæret og ejendomsmæglerbranchen

valgte han et markant karriereskift og tog et pilotcertifi

kat på den engelske Oxford Air Training School og

investerede omkring 700.000 kroner i sit projekt med

det endelig mål at få et erhvervscertifi kat og et job som

airlinepilot. Men Air Alpha tilbød Peter Høgsberg et

kombineret fl ysælger og pilotjob. Det har givet både en

indgående viden om fl ybranchen samt helt uforglemmelige

oplevelser som pilot, fortæller Peter Høgsberg.

- Flyvning handler jo dybest set om at fl ytte et fl y på

den sikreste, hurtigste og mest økonomiske måde. Men

det har også været ture over dybt skårne grønlandske

gletsjere, ind og ud af Alpedale, langs den amerikanske

østkyst, tværs over USA langs grænsen til Canada og

strækket over Nordatlanten via Grønland, Island og de

mindre øer i Atlanten hjem til Odense.

Den russiske løsning

Nu gælder det lederjobbet, og Peter Høgsberg har

taget et spring i karrieren med fl ytningen til Moskva

sammen med hustruen Pernille og to-årige Nikolaj.

Bopælen ligger i et kvarter for fortrinsvis kontraktansatte

vesteuropæere. Arbejdspladsen bliver det meste

af Rusland, men hovedkontoret er placeret i Moskva,

der er stærkt på vej til at blive et af verdens økonomiske

kraftcentre.

- Planen er at oprette et antal servicecentre, strate-

36 BUSINESS-FYN

DET HAR ALDRIG STÅET I KORTENE, AT JEG SKULLE FLYVE OVER

NORDATLANTEN ELLER DE RUSSISKE STEPPER, MEN BESTEMT HELLER

IKKE AT JEG SKULLE LEDE ET SALGS- OG SERVICEKONTOR I MOSKVA

Peter Høgsberg, pilot og salgsleder

gisk anbragt i forhold til kundepotentialet. Det bliver

en opgave at komme udefra med begrænsede lokale

erfaringer og sproglige færdigheder til et land med

traditionelt andre måder at gøre tingene på, vurderer

han.

Han har lavet en aftale om at tage to år i Rusland

som udgangspunkt med mulighed for forlængelse.

Satsning

- Air Alpha er det fjerde vestlige selskab, der har opnået

russisk certifi cering. Vi satser på at servicere en stor del

af de fl y, der i dag ellers skal til Europa, på vores kommende

værksteder i primært Rusland, forklarer Peter

Høgsberg.

- For kunderne betyder det lavere omkostninger og

kortere afstande. Strategien er at løse problemerne tæt

på kunderne med de lokale ansatte. Alle analyser viser

store muligheder i det russiske marked for både salg af

fl y og service. Det er mit mål at realisere Air Alpha som

en markant aktør i det marked i de kommende år, siger

Peter Høgsberg, der håber på politisk og økonomisk

medvind for den konjunkturfølsomme fl ybranche.

Selv om fl yene nu primært kommer til at kredse over

hovedet på ham, så glemmer han ikke, hvordan det

hele begyndte.

- Jeg skal ikke bare vedligeholde certifi katet, men

også ud og have fl ere oplevelser af den slags, man kun

får, når hjulene har sluppet startbanen, siger han.


• 250 datastyrede vogne

• 4-8 personer

Besøg os på www.taxafyn.dk

• Odense Taxa 6615 4415

• Fredericia Taxa 7550 3411

• Middelfart Taxa 6441 4055

• Svendborg Taxa 7010 2122

• Nyborg Taxa 7010 3320

• Fåborg Taxa 6261 8800

• Assens Taxa 6550 5050

Vort speciale:

• Handicapkørsel

• Storvognskørsel

• Lifttransport - også med

Scala mobil (trappemaskine)

• Sikker og tryg transport

under alle forhold - hele

døgnet

Taxa Fyn

Ove Gjeddes Vej 16 · 5220 Odense SØ

Fax Taxa................65 93 10 71

Administration .......66 15 66 31

Fax Administration..66 15 44 70

Administrationens åbningstider:

Mandag-Fredag............kl. 9-15

Fredag .........................kl. 9-14

Bestil taxa

uden ventetid

Få helt gratis

Deres egen

autobooking kode

eller book direkte

på internettet

GLÆDDIGTILDETSTOREBRAGIKERTEMINDE

ÅRETS JULESHOW

Såerdetigenvedatværetidtilattænkefremtildensødejuletid.

Vikaniårtilbydenedenståendeudvalgafdatoer,menuogunderholdning

30. november, 1. december

FULL MOON FEVER

Er et professionel rock orkester fra Odense, som hovedsageligt

spillerkopimusik.Orkesterethareksisteretsiden1994,oghar

efterhånden fået oparbejdet et ry som et af de bedste kopiorkestre

især på Fyn. Men også i resten af Danmark, er der

stigendeefterspørgselefterFullMoonFever.

Prøv den nye juleøl fra

Kerteminde Bryghus

Årets gaveide: Øl fra Kerteminde Bryghus

Kerteminde Bryghus er et gårdbryggeri. Gennem generationer har

der været tradition for ølbrygning på gården. Gårdens øl var velkendt

for sin kvalitet: det gode øl blev i folkemunde kaldt ”Præstens Skræk”.

AmbitionenbagKertemindeBryghusbryggerviderepådegamletraditioner.Ølletbliverstadighåndbryggetimindremængder.Derbliver

ikke anvendt tilsætningsstoffer, men til gengæld rigeligt af de bedste

råvarer. Øllet bliver ikke filtreret,og processen får den tid det nu tager

foretgodtbryg.

Juleshow med overnatning:

Eftermiddagskaffemedhjemmebag,Denstorejulebuffet,Overnatning,Stormorgenbuffet,Prispr.personidobbeltværelsekr.795,00

Prispr.personienkeltværelsekr.995,00

- Air Alpha er det fjerde vestlige selskab, der har

opnået russisk certifi cering. Vi satser på at servicere

en stor del af de fl y, der i dag ellers skal til

Europa, på vores kommende værksteder i Rusland,

forklarer Peter Høgsberg.

7.,8.,14.og15.december

BÆSTED BAND

KomogoplevBæstedBand,bedreendnogensindemedderes

show.God60´erog70´ermusik.Derbli´rgangidenpådansegulvet.

Den store julebuffet kl. 19 00

Dørene åbnes kl. 18 30

•Hvidetøndemarineredesild

•Rødetøndemarineredesild

•Hjemmelavetcarrysalat

•Hjemmelavetstegtesild

•LunKerteminderødspættefilet

m/remouladeogcitron.

•Dampetlaks

meddressingogsalat

•1/2ægogrejermedkaviar

•Gravadlaksmedsennepsdres

•Glaseretjuleskinkemedmixsalat

•Frikadellermedkartoffelsalat

BESTILBILLETTERNUOGVÆRSIKKERPÅATFÅPLADS

•Hjemmelavetsyltemedsennep

og rødbeder

•Sortpølsemedsirupogkanel

•Medisterpølsemedgrønlangkål

•Andebrystmedrødkål

ogrødløgsaute

•Ribbenstegmedrødkål

•Gammeldawsæbleflæsk

•Danskeogfranskelandoste

•RisálaMandemed

kirsebærsauce

Pr.Couvert 315 00

HUSK:Fynbusbusstoppestedkun50meterfraTornøesHotel.

Kørerhvertimehelenatten.Setider:www.fynbus.dk

www.tornoeshotel.dk - E-mail: tornoes@tornoeshotel.dk

BUSINESS-FYN 37


A > Advokater

B > Byggeri

38 BUSINESS-FYN

ADVOKATFIRMAET

SØREN OLESEN

www.advokat-olesen.dk

Bogense Søndersø

Adelgade 79 • 64 81 16 66 Odensevej 80 • 64 89 16 66

BYGNINGSSERVICE

www.kene.dk Telefon 7020 2465

E > Ejendomsadministration

FOCUS ADVOKATERs ejendomsadministration

tilbyder totaladministration.

Det betyder, at vi tager os af al løbende administration af

ejendommen. Vi fungerer også som sparringspartner for

ejeren og/eller bestyrelsen vedrørende drift, vedligeholdelse

af ejendommen og afholdelse af generalforsamlinger.

Vi hjælper med administration af:

· Andelsboligforeninger

· Ejerforeninger

· Udlejningsejendomme - såvel erhverv som bolig.

Såfremt De ønsker tilbud på administrationen m.v. kan de

kontakte administrationschef Majbritt Birch på

6314 2020.

FOCUS ADVOKATER I/S er et stort, dynamisk advokatfirma

beliggende i Odense. Vi yder rådgivning indenfor alle grene af

erhvervsjuraen. Derudover administrerer vores ejendomsaministration

et betydeligt antal erhvervs- og beboelseslejemål.

Virksomheden beskæftiger 90 personer, heraf 32 jurister.

Englandsgade 25 ∙ 5100 Odense C ∙ Tlf. 63 14 20 20 ∙ www.focus-advokater.dk

E > El-installatører

EL - Termografi

E > Entreprenører

Entreprenørarbejde og elementmontage. Aut. kloakmester

Delopgaver eller totalentrepriser

Vi tilbyder bl.a. følgende:

Kontakt Ole Barkholt

Entreprenør & Aut. kloakmester

51 52 10 25 ∙ ob@tbhuse.dk

T.B. HUSE ApS ∙ Brabækvej 110

5550 Langeskov ∙ www.tbhuse.dk

Aut. el-installatører

BREDGADE 14 · 5485 SKAMBY

Tlf. 64 85 12 74 · Fax 64 85 19 74

EN SIKKER FORBINDELSE MED KUNDEN I CENTRUM

Ny-, om- og tilbygning

Tele/data

Installationseftersyn

Industriinstallation

Videoovervågning

Belysningsopgaver

Grønløkkevej 8 · 5000 Odense C

Højeløkkevej 18 B · 5690 Tommerup

Tlf. 63 76 60 90

kontakt@sikker-el.dk www.sikker-el.dk

TOTAL ENTREPRISER

Jord - Vej - Kloak - Beton - Nedbrydning -

Maskinudlejning - Flishugning - Knusning

Skovløkkevej 3 5792 Årslev · www.fme-aps.dk · fme@fme-aps.dk

Tlf. 62 61 21 65 Fax 65 97 24 35

Elementmontage

Fundamenter til nybyggerier

Forskallings- og støbearbejde

Belægningsopgaver

Gulvrenovering / nystøbning

Renovering af kælder

Kloakrenovering

Nedsivningsanlæg

Minirensningsanlæg

Dræningsopgaver

Kabelnedgravning

Udlejning af rende- & minigraver

www.skambyel.dk

F > Firmatøj

TARUP CENTER · 66 16 08 03

K > Kursuscentre

konferencer • møder • foredrag

firmaarrangementer • frokostordninger

produktudstillinger • receptioner

Kulturhuset i Assens - ring på 64 71 20 31

Deresgarantiforetfestligtselskabsarrangement

Kvalitet-serviceogfastpris

■ Velkomstdrink

Alle fest-arrangementerer ■ 3rettersmenu

INCL. FRI BAR

■ Vinadlibitum

■ Kaffeogpetitfours

■ Fri bar m/vin, øl og vand

■ Natmad

Pris pr. couvert fra430,-

Søndersøvej30·5492Vissenbjerg·Tlf.64473880

www.vissenbjergstorkro.dk-info@vissenbjergstorkro.dk L > Leasing

Leasing af VW Transporter

fra kr. 1998.- pr. md.

Ring eller kig forbi hos

Servicepartner

Jens Petersen

v/Hans Petersen

Ndr. Ringvej 58-60 . 5300 Kerteminde

Tlf. 65 32 22 44


P > Produkthandlere

Nyborg Jernhandel

Gormsvej 25 · 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 09 88 · 65 35 10 76

R > Radio & TV

BeoLease - designet til erhvervslivet

Forkæl dine kunder

og kollegaer med

design og billedkvalitet

i verdensklasse

BeoVision 7-32

Kr. 1.497.- ex. moms, ex. stand

Kom til Strib

og hør nærmere!

Bang & Olufsen Strib

Vestergade 85 · 5500 Middelfart

Tlf. 6440 1120 · strib@beostores.com

R > Reklame- og eventbureauer

. .

Eventmaker

Anne Birthe Rasmussen

Vi citerer

ikke bare

din salgstale

Alle velsignelserne ved dit produkt har kun ét

minus: Konkurrentens produkt er næsten lige

så fantastisk. Det, der skiller sig ud, er sjælen i

din virksomhed. Derfor sørger vi for, du får den

med i dine salgstaler. Altid.

koncept, kommunikation og events

til din virksomheds publikum

www.bang-olufsen.com

. .

nygade 2 | middelfart | telefon63401500| kontakt@theshow.dk | www.theshow.dk

R > Rengøring

“Gør det rent”

Grønnegade 2, 5450 Otterup ................. 64 87 24 41

Mobil ................................................ 51 60 75 36

www.gordetrent.dk

Vi tilbyder rengøring til erhverv

Kontorrengøring

Ejendomsservice

Vi er fleksible og

tilpasser os jeres

behov

Rengøringsfirmaet

“GØR DET RENT”

Grønnegade 2 · 5450 Otterup

R > Revisorer

Revision Fyn Tommerup

Registrerede revisorer

Stationsvej 17 · 5690 Tommerup

telefon 64 76 20 75 · fax 64 76 36 75

tommerup@revisionfyn.dk

Revision Fyn Årslev

Registrerede revisorer

Hestehavevej 15 · 5792 Årslev

telefon 65 99 26 46 · fax 65 99 25 45

aarslev@revisionfyn.dk

R > Rust

Trævænget 9, 5492 Vissenbjerg

www.hbfoodservice.dk

• Glasblæsning af rustfrie emner op

til 10 m længde.

• Plade og konstruktionsarbejde

efter opgave.

• Certificerede svejsere både til

»sort« og rustfri.

• Orbitalsvejsning.

• Projektering og montering

af procesanlæg.

Tlf.66113708

Fax66113762

S > Smedie

World Wide Workers

Steel- and Pipeconstruction

• Stål konstruktioner

• Trapper, gelænder og altaner I stål

• Skibsreparationer og udrustnings

montage

• Rørbyg rustfri og sort rør

• Certifikat svejsning

W.W.W. er også løsningen, når

du mangler faglært mandskab til

produktion og montage inden for

smede/tømrerfaget i hele landet.

www.worldwideworkers.dk

Simon Øland tlf. +45 27 818 818

Thomas Kristoffersen tlf. +45 27 817 817

V > Vinduespolering

ERHVERVSPOLEREREN

Tlf 64 75 23 06

www.epkh.dk

E-mail: info@epkh.dk

PROFESSIONEL VINDUESPOLERING TIL ERHVERV

Annoncereservation

Tlf. 63 151 151

BUSINESS-FYN 39


Vi skal alle sammen have

noget at leve af i fremtiden.

Så det gør vi lidt ekstra for

I Middelfart Sparekasse tror vi på, at vores

iværksættere og virksomheder skal holdes i

form. Stimuleres. Og have de bedste vilkår

for at udvikle sig. Forretningsudvikling og

nye idéer er vores fremtidige levebrød, og

dét brød vil vi gerne være med til at slå op.

Derfor investerer vi både store tanker og

store penge i det.

Middelfart Sparekasse står bag

innovationscenteret MAD House,

fra idé til realisering med kontorer,

kreative faciliteter og konsulentydelser.

Middelfart afdeling

Algade 69

5500 Middelfart

Telefon 64 22 22 22

midspar.dk

the show 11.07

More magazines by this user
Similar magazines