1345, Eske Groes Forbrænding af affald i Danmark 24 nov - Dakofa

dakofa.dk

1345, Eske Groes Forbrænding af affald i Danmark 24 nov - Dakofa

Hvis kommuner vælger model 1, vil de stadig være omfattet af hvile‐i‐sig‐selv for behandling af det

kommunale affald, men de skal kunne vælge at fylde restkapaciteten op med erhvervsaffald i konkurrence

med både hinanden, private anlæg og udenlandske anlæg.

Hvis kommunerne vælger model 2, udbydes forbrænding af det kommunale affald i fri licitation.

Tilpasning til konkurrencesituationen

Hvis de kommunale anlæg vælger model 1 og samtidig vælger at udnytte deres restkapacitet til det

konkurrenceudsatte erhvervsaffald, er det vigtigt, at de sikres lige konkurrencevilkår mellem danske anlæg

og med anlæg i resten af EU.

Afgiftsbelastningen skal harmoniseres

• En undersøgelse har vist, afgiftsbelastningen på forbrænding er højere i Danmark end i nabolandene,

og det vil derfor være nødvendigt at sikre en harmonisering i forhold til afgiftsniveauet i resten af EU,

f.eks. ved en nedsættelse af forbrændingsafgifterne i Danmark

Prisreguleringen skal ensrettes i forhold til resten af EU

• Så længe kommunale anlæg i Tyskland og Sverige kan tilbyde kortsigtede priser på erhvervsaffald, der

ligger under den gennemsnitlige hvile‐i‐sig‐selv pris, skal danske kommunale anlæg have samme

mulighed.

Udbudsreglerne skal fortolkes ens i EU

• Der er usikkerhed om rammerne for, hvornår kommunale anlæg må behandle affald uden udbud (in‐

house). Det skal afklares i EU‐regi, så kommunale anlæg får samme vilkår i alle lande.

Reguleringen af varmepriser skal tilrettes de nye vilkår

• Varmesalget udgør en meget stor del af de danske anlægs økonomi, og her er der forskellige vilkår

mellem anlæggene. Det er afgørende at den fremtidige varmeprisregulering tilpasses

konkurrencesituationen med mulighed for mere fleksibel tilpasning af varmepriserne.

Der skal sikres finansiering af stranded costs

• Der er risiko for stranded cost for de mindst konkurrencedygtige anlæg. En analyse har vist, at de

samlede strandede omkostninger for forbrændingssektoren kan blive mellem 150 og 600 mio. kr. per

år 2 . Disse tab bør erstattes, sådan som det også skete ved liberalisering af el‐sektoren, og

finansieringen heraf skal afklares. Det kan være staten eller sektoren selv som ved el‐liberaliseringen

(PSO‐ordning).

Hvis kommuner vælger model 2 skal rammerne for offentlige og private forbrændingsanlæg indrettes, så

både offentlige og private virksomheder har interesse i at investere i forbrændingskapacitet. Som minimum

skal hvile‐i‐sig‐selv kravet ophæves for private forbrændingsanlæg.

2

Strukturforsyningens rapport. Beregningen er baseret på en markedspris på mellem 350 og 600 kr/ton (inkl. afgifter),

og omfanget af stranded costs vil falde over årene – efterhånden som anlæggene afskrives.

2

More magazines by this user
Similar magazines