Kapitel 11 – Konkurrenceforhold - trojka.dk

itrojka.dk

Kapitel 11 – Konkurrenceforhold - trojka.dk

Snæver og bred konkurrence

Snæver

konkurrence

Bred

konkurrence

Fig. 11.1 Snæver og bred konkurrence.


Løg

Kartofler

Eksempler på varer der befinder sig på et homogent

og et heterogent marked

Homogent marked

(Ingen præference)

Benzin Tandpasta Cola Sports

sko

Heterogent marked

Biler Modetøj Malerier

(Høj grad af præference)

Fig. 11.2 Eksempler på varer der befinder sig på et homogent og et heterogent marked.


Antal udbydere

Graden af præference

Homogent marked

(ingen præference)

Heterogent marked

(nogen præference)

Fig. 11.3 Oversigt over konkurrenceformer.

Konkurrenceformer

1

Monopol

2

Duopol

Differentieret

duopol

En stor

samt et

antal små

Delvist

monopol

Differentieret

delvist

monopol

Få store Mange

Oligopol

Differentieret

oligopol

Fuldkommen

konkurrence

Monopolistisk

konkurrence


Elementer

Konkurrentidentifikation

Konkurrenters

målsætning

Konkurrenters

markedsføring

Konkurrenternes

stærke og svage sider

Fig. 11.4 Konkurrentanalyse.

Konkurrentanalyse

Forklaring

Hvem er konkurrenterne? Hvor mange konkurrenter

har vi? Hvilken markedsform er der tale

om og hvor snæver er konkurrencen?

Hvilke mål har konkurrenterne med hensyn til

markedsandele, profil og anvendelse af handlingsparametre?

Hvordan bruger konkurrenterne de forskellige

handlingsparametre? Konkurrerer de især på produktet,

prisen, reklamen eller hvad?

En analyse af konkurrenternes stærke og svage

sider, jf. SWOT-analysen.


Skydeskivemodellen

Alle produkter

Dækker samme behov

Samme

produkt til

samme

målgruppe

Samme produktkategori

Fig. 11.5 Skydeskivemodellen.


Konkurrencemæssige positioner

Markedsleder Har den største markedsandel og er nummer 1 på markedet.

Markedsudfordrer Indtager en plads som nummer 2 på markedet, men

kæmper for at blive nummer 1.

Markedsfølger Følger ofte blot de store på markedet og har ikke ambitioner

om at blive nummer 1.

Markedsnicher Er tilfreds med en lille afgrænset del af markedet, som de

stort set kan have for sig selv.

Fig. 11.6 Konkurrencemæssige positioner.


Konkurrencemæssige positioner

Markedsleder

Nicher

Markedsudfordrer

Markedsfølger

Nicher

Markedsfølger

Fig. 11.7 Konkurrencemæssige positioner

i en branche.


Et marked kan opdeles i et effektivt og et latent marked

Egne kunder

Konkurrenternes

kunder

Bruger ikke produktet men

kunne tænkes at komme til det

Effektivt marked Latent marked

Potentielt marked

Fig. 11.8 Et marked kan opdeles i et effektivt og et latent marked.


Marked

Det effektive marked

+ Det latente marked

Eksempel på opgørelse af

det potentielle marked

Antal husstande

1.100.000

1.400.000

= Det potentielle marked 2.500.000

Fig. 11.9 Eksempel på opgørelse af det

potentielle marked.

More magazines by this user
Similar magazines