FAIF-seminar - Plesner

plesner.com

FAIF-seminar - Plesner

FAIF-seminar

Kobbertårnet den 4. april kl. 9.00 -12.00

www.plesner.com


Nye regler for forvaltere af

alternative investeringsfonde

Den 22. juli 2013 ventes nye regler for forvaltere af alternative investeringsfonde

at blive implementeret i Danmark, og FAIF-direktivet bliver dermed virkelighed

for de danske forvaltere af kollektive investeringsenheder, som ikke er UCITS.

FAIF-lovgivningen vil på en lang række punkter ændre vilkårene og spillereglerne

for de danske forvaltere af alternative investeringsfonde.

På baggrund af det nyligt fremsatte implementeringsforslag inviterer vi til

seminar om den kommende regulering og de muligheder og udfordringer, som

FAIF-lovgivningen i Danmark vil betyde for branchen.

seminaret vil vi bl.a. komme ind på følgende emner:

• Overblik over FAIF-lovgivningen med fokus på anvendelsesområdet for de nye

regler og konsekvenserne for eksisterende fonde og forvaltere samt FAIF-lovgivningens

samspil med anden finansiel regulering

FAIF-lovgivningens betydning for forskellige typer af alternative investe-

ringsfonde og deres markedsføringsmuligheder

• Nye krav som følge af FAIF-lovgivningen, herunder nye krav om tilladelse og

registrering, nye aflønnings- og complianceregler samt muligheden for gennem

frivillig tilslutning til loven at opnå FAIF-lovgivningens rettigheder

• Grænseoverskridende markedsføring og forvaltning af alternative investeringsfonde

• Konkurrencesituationen for danske forvaltere af alternative investeringsfonde

efter paneuropæisk implementering af FAIF-direktivet


Program den 4. april 2013

08.30 Morgenmad

09.00 Introduktion til FAIFlovgivningen,

herunder

anvendelsesområdet,

betydningen for forskellige

typer af alternative

investeringsfonde og

samspillet med anden

finansiel regulering

10.00 Nye krav som følge af FAIFlovgivningen,

herunder

nye krav om tilladelse

og registrering samt

muligheden for gennem

frivillig tilslutning til loven

at opnå FAIF-lovgivningens

rettigheder

10.40 Nye aflønningskrav og

krav om offentlighed for

ledelsesaflønning

11.00 De danske forvaltere

og alternative

investeringsfondes

konkurrencesituation

efter gennemførelsen af

FAIF-direktivet, herunder

grænseoverskridende

markedsføring og

forvaltning

11.45 Afrundning

Save

the day

Gå-hjem-møde om UCITS

torsdag den 23. april 2013

kl. 16.00-18.00

Sæt allerede nu kryds i

kalenderen den 23. april

2013 kl. 16.00-18.00, hvor

vi inviterer til gå-hjem-møde

om UCITS.

Vi sætter fokus på de nye

UCITS-former i dansk ret og

orienterer om ny regulering

på vej.


Praktiske oplysninger

Tilmelding

Tilmelding til seminaret er gratis, men nødvendig. På www.plesner.com under

“Arrangementer” kan du til melde dig seminaret den 4. april 2013.

Sted

Plesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Parkering

Som deltager i Plesners arrangementer kan du frit benytte p-kælderen, som er placeret

under Kobbertårnet med indkørsel fra Dampfærgevej.

Advokaternes efteruddannelse

Arrangementet tæller som lektioner i relation til Advokatsamfundets regler om advokaters

obligatoriske efteruddannelse.

Oplægsholdere

Henriette Stakemann, advokat og partner i Plesners afdeling for Arbejds- og

Ansættelsesret, og Vibeke Borberg og Nina Legaard Kristensen, begge advokater i Plesners

afdeling for Bank og Finans.

Kommende arrangementer

Den 23. april 2013 kl. 16.00 -18.00 afholder vi gå-hjem-møde om UCITS. Særskilt

invitation vil blive udsendt senere.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til programmet, er du velkommen til at kontakte advokat Vibeke

Borberg på telefon 33 12 11 33 eller vib@plesner.com.

Andre spørgsmål kan rettes til eventkoordinator Camilla Luplau på telefon 33 12 11 33

eller clu@plesner.com.

www.plesner.com CVR: 42 93 85 13

More magazines by this user
Similar magazines