GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

berlinhighend.dk

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

Hoved- og nøgletal

RESULTATOPGØRELSE

Koncernen

2007/2008 2006/2007

tkr. tkr.

Nettoomsætning 14.995 0

Resultat før finansielle poster 11.582 -8

Finansielle poster, netto 28.142 26

Resultat før dagsværdiregulering og skat -14.292 18

Værdiregulering af ejendommene -107.192 0

Resultat før skat -129.061 18

Årets resultat -129.061 14

BALANCE

Balancesum 491.539 524

Investeringsejendomme til markedsværdi 452.635 0

Egenkapital 150.125 514

Langfristede forpligtelser 328.049 0

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømme fra driftsaktivitet -12.967 24

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -573.505 0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 599.081 500

Ændring i likvider 12.609 524

NØGLETAL

ROIC (Afkastningsgrad) 2,36% -1,53%

Soliditetsgrad 30,54% 98,09%

Forrentning af egenkapital -171,35% 2,72%

Indre værdi pr. aktie 10,976 -

Tomgang, lejeværdi 2,60% -

Tomgang, kvm 3,00% -

Antal medarbejdere 0 0

Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 5

More magazines by this user
Similar magazines