Om Antonovskys salutogenetiske idé - Danske Fysioterapeuter

fysio.dk

Om Antonovskys salutogenetiske idé - Danske Fysioterapeuter

©

www.peterthybo.dk

Peter Thybo ©

Sygdom er hvordan man har det – Sundhed er hvordan man ta’r det

interview med kvinderne spurgte Antonovsky også om de havde været i koncentrationslejr

under 2. verdenskrig. Ikke overraskende viste det sig, at en langt større procentdel

af de kvinder der havde stærkt traumatiske oplevelser med sig fra krigstiden,

også var dem der gav udtryk for, at de ikke havde den livskvalitet de kunne ønske

sig.

Men Antonovsky mødte imidlertid en gang imellem nogle kvinder der, på trods af

deres oplevelser i koncentrationslejrene, havde formået at komme videre i tilværelsen

og udtrykte en tillid til og glæde ved livet. Gruppen var lille, men stor nok til at

Antonovsky begyndte at interesserer sig for dem: Havde disse kvinder monstro nogle

fællestræk der gjorde, at de klarede sig bedre i livet end andre kvinder?

Langsomt gik det op for Antonovsky at han var begyndt at vende formålet med

sin forskning. Udgangspunktet havde været at uddybe årsager til sygdommenes opståen

og udvikling, men nu gjaldt det for ham om at finde årsager til sundhedens

opståen og udvikling. Et par idéer var opstået: Sundhed er ikke blot fravær af sygdom,

og hvad nu hvis, sundhed måske oven i købet har sine egne mekanismer. Det

var banebrydende tænkning på det tidspunkt, hvor man traditionelt havde forskningen

rettet mod behandling af sygdom som et biologisk fænomen og at forhindre sygdomme

i at opstå.

Den salutogenetiske idé

I dag omtales Antonovsky som en af pionererne indenfor forskningen omkring sundhed,

ikke mindst på grund af hans centrale begreb den salutogenetiske idé 2 . Det drejer

sig om læren om sundhedens opståen og udvikling. I dag står idéen som et vægtigt

supplement til sundhedssystemets kendte og nødvendige interesse for patogenese,

læren om sygdommenes opståen og udvikling. Det drejer sig således om to vidt

forskellige, men lige nødvendige perspektiver i arbejdet for sundhed: Salutogenese

med fokus på liv og sundhed og patogenese med fokus på krop og sygdom.

Jensen og Johnsen skriver i deres roste bog om sundhedsfremme, at "Antonovsky

repræsenterer på mange måder en kopernikansk vending indenfor sundhedsforskningen.

På lignende måde som Kopernikus inden for astronomien vendte opmærksomheden

fra jorden som verdens centrum til solen, foreslår Antonovsky, at vi vender

opmærksomheden fra sygdom til sundhed" (Jensen og Johnsen, 2000).

Egentlig bygger Antonovskys begreber på en meget gammel tanke, som måske

blot er blevet gemt eller glemt i den rivende udvikling af den europæiske kultur. Allerede

for små tusinde år siden skrev Hildegard von Bingen (1098 – 1179), at ”sundhed

er ikke en fast definerbar norm eller et legemligt og sjæleligt eller socialt velbefindende,

men en aktiv realisering af den livsmulighed, der findes i alt liv". Men lad

os vende os mod nutiden og resultaterne. Hvad var det Antonovsky fandt ud af?

Læreprocesser giver

følelse af sammenhæng

På baggrund af mange års forskning udgav Antonovsky i 1987 bogen ”Unravelling

the Mystery of Health” (på dansk ”Helbredets Mysterium”, 2000). Her præsenterer

han sine bud på, hvad der opretholder og genopretter vores sundhed; hvad der er

menneskets almene modstandskraft. Det drejer sig ganske enkelt om at have en følel-

2 Saluto=sundhed; genese=opståen, udvikling.

2

More magazines by this user
Similar magazines