Om Antonovskys salutogenetiske idé - Danske Fysioterapeuter

fysio.dk

Om Antonovskys salutogenetiske idé - Danske Fysioterapeuter

©

www.peterthybo.dk

Peter Thybo ©

Sygdom er hvordan man har det – Sundhed er hvordan man ta’r det

se af sammenhæng i sit liv (på engelsk ”sence of coherence”, forkortet SOC). Eller

med andre ord, jo højere følelse af sammenhæng man har i sit liv, jo sundere er man,

fordi det giver en robusthed til bedre at tackle de udfordringer og knubs livet giver.

Antonovsky bruger udtrykket stressorer om alle de oplevelser man bliver udsat for

nærmest dagligt og ikke har et automatisk svar på. Det vil sige, at man skal problemløse

for at handle sig ud af situationen og dermed håndtere eller komme af med en

given stressor. At leve i balance med livet og sig selv er således hele tiden et dynamisk

forhold der skal arbejdes for. På den måde har sundhed efter Antonovskys mening

noget at gøre med, hvor god man er til at mestre sit liv 3 .

Følelse af sammenhæng er desværre ikke noget der kommer gratis. Det skal læres

gennem det levede liv – og helst grundlægges i opvæksten. Læreprocessen udfolder

sig bedst, når man har en global tillid til, at tilværelsen er meningsfuld, begribelig og

håndterbar, hvilket er tre andre centrale begreber hos Antonovsky. Jo bedre vi er til

at føle tilværelsen som meningsfuld, begribelig og håndterlig på trods af modgang,

traumatiske oplevelser og handicap, jo bedre præmisser gives følelsen af sammenhæng

og derfor sundheden (fig. 1).

Forudsigelighed

giver

Begribelighed

Delagtighed

giver

Meningsfuldhed

FØLELSE AF

SAMMENHÆNG

Belastningsbalance

giver

Håndterbarhed

Fig. 1 4

Antonovsky fremhæver tre forskellige livslange læreprocesser, der er flettet ind i hinanden og -

hvis kvaliteten af læreprocesserne er i orden - styrker mennesket i kraft af større følelse af sammenhæng

i livet. Det drejer sig om:

• Oplevelsen af forudsigelighed lægger grunden til begribelighed.

• Den rette belastningsbalance lægger grunden til håndtérbarhed.

• Delagtighed i resultatet giver meningsfuldhed.

At det meningsfulde kan opstå, når man deler sine oplevelser med andre, trækker et

narrativt aspekt ind i mestringsteorien. Det er et aspekt, som Antonovsky imidlertid

ikke uddyber videre i sine skrifter, men det er netop igennem fortællingen om sit

3

Med holdningen til psykens indflydelse på sundhedstilstanden lægger Antonovsky sig op af

adskillige andre forskere der har påpeget denne betydning, fx "psychological hardiness" (Kobasa

et al., 1985), "self-efficacy" (Bandura, 1977), "self-esteem" (Cohen & Lazarus, 1983),

"personal control" (Steptoe & Appels, 1989). Raeburn & Rootman forsøger at samle alle

disse udtryk i et overbegreb som de kalder "Personal Empowerment".

4

Figuren blev første gang præsenteret på Ringkjøbing Amts temakonference om sundhedsplanlægning

2001 (Thybo, 2001a).

3

More magazines by this user
Similar magazines