Om Antonovskys salutogenetiske idé - Danske Fysioterapeuter

fysio.dk

Om Antonovskys salutogenetiske idé - Danske Fysioterapeuter

©

www.peterthybo.dk

Peter Thybo ©

Sygdom er hvordan man har det – Sundhed er hvordan man ta’r det

Sundhed er relativ i forhold til den enkelte, og derfor kan man ikke kan lave en

egentlig sundhedsvidenskab, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at sundhedsomsorgen

og sundhedsfagligheden bliver uvidenskabelig.

For at folde begrebet sundhed ud og skabe sig viden om og forståelse for mekanismerne

bag, må man drage videre af forskningens fænomenologiske og hermeneutiske

veje. Det betyder først og fremmest, at tale med borgerne i øjenhøjde i det område,

hvori de lever deres liv, og hvorudfra deres for-forståelse springer. Det står i

kontrast til de naturvidenskabelige sandheder, som samtidig er den evidensbaserede

forsknings svaghed. Selve livet har (heldigvis) mere at byde på, end det der kan fanges

op af naturvidenskab, men det faktum kan samtidig give problemer. Den norske

professor i filosofi Hjørdis Nerheim skriver i sin fremragende bog ”Vitenskab og

Kommunikasjon” om patienten Tone, som bliver et gidsel i sundhedssystemets

snævre logik fordi det ikke magter at give hende en diagnose: "Tone [bliver] en person

prisgitt logikken i et velutviklet moderne behandlingssystem, der den Andres

symptomer beskrives i et nøkternt-observerende vitenskapsspråk uten at det bliver

klart hva som feiler henne: Tone mangler en diagnose, og er således fratatt identitet

i strengt klinisk forstand". Sundhedssystemet fratager således utilsigtet Tones følelse

af sammenhæng, i en situation hvor hun aldrig har haft mere brug for den.

At udvikle sundhedsarbejdet er derfor bl.a. at udvikle behandlersproget til at omfatte

mere end blot naturvidenskab. Dertil kommer behovet for en større pædagogisk

parathed og tænkning indenfor et sundhedssystem, der navnet til trods, stadig har et

patogenetisk og derfor, efter Antonovsky, et paradoksalt syn på sundhed.

Patogenese og salutogenese lever fint

side om side, men perspektiverer

tilværelsen ganske forskelligt.

(M.C. Escher: Dag og Nat, 1928)

Sundhedsarbejdet i spændingsfeltet

mellem naturvidenskab og hermeneutik

Forskere forholder sig også kritisk til Antonovskys teorier (Kumlin, 1998; Due &

Holstein, 1998; Tishelman, 1996). Det svenske Forskningsrådsnämnden har fx bedt

15 forskere med sociologen Thomas Kumlin i spidsen om at se nærmere på Antonovskys

centrale begreb, følelse af sammenhæng. Her konkluderes det, at Antonovsky

ikke er uden videnskabelige problemer og at hans overvejende psykosociale

definition på sundhed er for snæver. Det har Antonovsky også selv har været inde på,

men alligevel er mange forskere verden over enige om, at Antonovskys teorier har

fat i noget centralt og giver et tiltrængt og vigtigt skub videre i forståelsen af sundhed.

Med en generel øget opmærksomhed på sundhedens kompleksitet, kan det næste

skridt i arbejdet for sundhed i Danmark gå hen at blive stort. Af samme grund skal

man passe på ikke at miste balancen undervejs. Det er ikke nok blot at skue fremad,

7

More magazines by this user
Similar magazines