Vær med på den grønne revolution - NAG

nag.dk

Vær med på den grønne revolution - NAG

Dyrk hybridraps og få

et sikkert merudbytte og

en god rapsmark hvert år

Hybridraps er blevet dyrket i danmark de seneste 10-12 år.

Den første sort, der tog en væsentlig markedsandel, var sorten

Artus. Siden er der fulgt flere gode hybridsorter efter. Hidtil bedste

hybridrapssort er Excalibur, som bliver topsort igen dette år.

Fordele ved at dyrke hybridraps

frem for konventionel raps

• Bedre planteudvikling i efteråret

• Bedre vinterfasthed

• God robusthed overfor stress som tørke og frost

• Kan såes helt frem til første uge af september

• Højere og mere konstant udbytte

Dyrkningstips:

Såning:

Hybridrapsen produceres i Tyskland og Frankrig og importeres

i sække med 3 units svarende til 1,5 mill. spiredygtige frø.

Udsæden er bejdset mod spirehæmmende svampe og rapsjordlopper.

Dog kan angrebet af rapsjordlopper være så massivt,

at en efterfølgende sprøjtning er nødvendig.

Units hybridraps / ha

Såtidspunkt Milde lokaliteter Kolde lokaliteter

10-15/8 0,7 0,8

16-20/8 0,8 1

21-25/8 1 1,1

26-31/8 1,2 1,3

1-5/9 1,3 1,4

1 unit er 500.000 spiredygtige frø.

Ved rækkesåning 50 cm kan mængden reduceres med 25%.

Kim Bonde viser her forskellen i højde en almindelig sort

og en dværgraps.

2

Valg af sort:

2006 2005 2004 2003 2002 Gennemsnit

Excalibur Hybrid 105 110 108 108

PR45D01*Hybrid 109

Castille 103 107 107 106

Casoar 106 105 106

ES Astrid 104 107 105

PR46W09 Hybrid 105 106 102 104

Elan Hybrid 97 103 103 105 111 103

Lioness 97 97

Kilde: Landsforsøgene

*Supplerende forsøg 2006

Excalibur

Hybridrapsens første valg

I 2005 blev Excalibur introduceret og i 2006 var Excalibur den

mest solgte hybridrapssort. Excalibur udmærker sig ved et højt

udbytte i alle afprøvningsårene. Excalibur bliver i 2007 igen

den mest efterspurgte hybridsort. Så selv om der er en god

forsyning af udsæd, kan der godt opstå mangel Excalibur

sidst sæsonen, så bestil derfor i god tid. Excalibur har desuden

en særdeles god vinterfasthed.

Elan

Kendt sort

Elan har gennem årene vist et stabilt udbytte og har en særdeles

god vinterfasthed. Elan har været dyrket og afprøvet i

landsforsøgene siden 2001. Alle år med gode resultater. Elan

er kendetegnet ved særdeles god vinterfasthed og har lavt

vækstpunkt i efteråret, hvorfor den tåler mere gylde end

andre sorter.

PR45D01

Dværg hybridraps

PR45D01 – Danmarks første dværghybrid deltog i 2006 i de

supplerende forsøg, hvor den kom ud med det næsthøjeste

udbytte. Ligeledes var PR45D01 en af de højestydende sorter

i forsøgene hos Landbocentrum. Dværgrapsen når en maksimal

højde ca. en meter ved fuld blomstring, hvilket letter

sprøjte- og høstarbejdet. Samtidigt dækker PR45D01 lige så

godt som de øvrige rapssorter i efteråret, men yder en mindre

konkurrence over for ukrudtet i foråret. Derfor bør der være

særlig fokus ukrudtbekæmpelse.

More magazines by this user
Similar magazines