udbygning og fornyelse - Bornholms Middelaldercenter

bornholmsmiddelaldercenter.dk

udbygning og fornyelse - Bornholms Middelaldercenter

Nye og reviderede anlægs- og aktivitetsområder

- indledning

Dette projektoplæg til udbygning af Bornholms Middelaldercenter er udarbejdet med udgangspunkt

i en af Bornholms Middelaldercenter udarbejdet projektbeskrivelse - kaldet ”De 4 faser”.

- områder med varierende aktivitetsindhold…

I den nuværende situation, er meget blandet sammen - autentisk som mindre autentisk, fordi man

gerne vil lade publikum prøve at være med. Ofte går dette ud over den ”ægte” oplevelse, hvor tingene

klart og uforstyrret kan opleves som de var i middelalderen. En oplevelse - i fred og fordybelse,

som især mange lidt ældre gerne vil have.

For at kunne tilfredsstille dette ønske arbejdes der i dette projektoplæg med en opdeling i områder,

hvor oplevelserne har rod i ro og fordybelse og områder, hvor oplevelserne bygger på fysiske aktiviteter

og ”prøv-selv” - såkaldt ”edutainment”.

- flere og bedre aktiviteter…

De grundlæggende ønsker har været at udbygge centeret med flere og mere omfattende aktivitetsmuligheder,

og ikke mindst at højne såvel kvaliteten af det autentiske miljø som kvaliteten af de

oplevelser de besøgende får på centeret.

De eksisterende aktivitetsområder udbygges med flere huse og detaljer, der giver større og mere

autentiske oplevelser, og der bygges nye områder, hvor andre sider af middelalderens liv og arbejde

kan præsenteres og opleves.

- flere naturoplevelser…

Også naturoplevelserne på området forstærkes. Større dele af området anlægges og tilplantes med

henblik at forstærke disse kvaliteter. Der skabes større tilgængelighed og flere ”naturstier”.

- handicapvenlighed…

Det er ikke omtalt specielt i det følgende, men grundlæggende har det også været projektets hensigt

med sin udformning at gøre såvel centeret og aktiviteterne så tilgængelige som muligt for handicappede

og ældre og gangbesværede.

Dette har været en stor udfordring. For det første ”slås” centeret med sit smukke, men noget besværlige,

bakkede terræn. For det andet er autentiske middelalderhuse nu engang ikke lette at komme

ind i for f.eks. kørestolsbrugere p.g.a af høje dørtærskler eller smalle døre - for ikke at nævne

stejle trapper og stiger.

Det sidstnævnte har vi valgt ikke at gøre meget ved. Det vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre at

opfylde de nødvendige krav, og vi må her sidestille os med landets Frilandsmuseer o.l., hvor der i

stedet træffes særlige hjælpeforanstaltninger for at kunne vise så meget frem som muligt.

Derimod vil der på alle de rekreative områder være taget alle, behørige hensyn til handicappede

såvel som ældre og gangbesværede. Hvad angår det noget bakkede terræn, vil der være anlagt et

vejnet, som overholder kravet til max stigninger, og hvor dette ikke kan opfyldes vil der bliver orienteret

herom med f.eks. ”ensretningsskilte”, der viser de lettest kørselsveje for f.eks. rullestolsbrugere.

3

More magazines by this user
Similar magazines