Hent nyhedsbrev nummer 20 her

forsvaret.dk

Hent nyhedsbrev nummer 20 her

Ansvarshavende redaktør:

Detachement Commander OL. Claus Bloch

Redaktør:

Presse- og Informationsofficer(PIO) Rune Dyrholm

Kontakt: runedyrholm@mil.dk

Tekst og foto af PIO, hvis ikke andet er nævnt.

Omskoling til bus på New Land

Nr. 20 uge 13 2010

Indhold

DETCOs Corner

2

Operativ status

3

Rengøring i lejren

4-5

FUT

6

Godt i gang med transportrollen 7

Brandfolk øger brandsikkerheden 8

Feltpræstens indlæg

9

Turen til Israel

10

Bagsiden

11


DETCOs Corner

Claus Bloch

Detachement Commander DANCON UNIFIL

Efter en meget travl og hektisk periode med overdragelse

overtog DANCON UNIFIL HOLD-2 den operative

opgave tirsdag den 30. marts. Kommandoskiftet blev

officielt markeret ved en vellykket og højtidelig ”Transfer

Of Authority Parade” på DANLOG SQUARE i den

danske lejr med efterfølgende reception, hvor der var

mulighed for at møde en del stabspersonel fra UN

Head Quater, VIP, Naqouras borgmester mv.

Natten mellem tirsdag og onsdag var tiden kommet,

hvor vi måtte tage afsked med de sidste fra HOLD-1.

Der skal i den forbindelse lyde en tak til DETCO HOLD-

1 oberstløjtnant Morten Kranker og hans team for

en god uddannelses- og træningsperiode, der har

medvirket til, at vi allerede fra onsdag med forholdsvis

ro i sindet kunne takle de operative opgaver på

tilfredsstillende vis.

Side 2

På grund af FN fridage blev Påsken benyttet til vedligeholdende

uddannelse samt ”Operation Clean Camp”,

hvor der virkelig - til trods for 31 grader - blev gået

til den. Endvidere gennemførtes Påskegudstjeneste,

Påskefrokost, grill-aften, ombytning af kontorer, operativ

uddannelse, Samarbejdsudvalgs-møde, CPX-øvelse,

hygiejneinspektion og sidst men ikke mindst, fik vi de

kommende bygnings- og vedligeholdelsesprojekter på

plads.

CPX-øvelsen viste, at der er operative forhold, som

hurtigt skal justeres ind. Vi har imidlertid gennem

vores planlægningsstab fået etableret et rigtigt godt

samarbejde med MOVCON i hovedkvarteret. Generelt

er det min opfattelse, at alle så småt er ved at være

på plads i lejren, og på baggrund af SU-mødet må

jeg konstatere, at moralen og humøret fortsat er i

top. Jeg føler mig derfor overbevist om, at vi vil få en

god mission i Libanon, som vi alle med tilfredshed og

stolthed kan se tilbage på.

I morgen fredag den 9 april - på 70 årsdagen for Danmarks

besættelse – vil vi sammen med HOLD-1 ære

Kjeld Møller Mellergaard ved at afdække en mindesten

på DANCON SQUARE og nedlægge en krans.

Ingen mission er uden risici, så vi har og skal fortsat

have fokus på sikkerheden. En stor ros til alt personel

på HOLD-2 for en kæmpe indsats i løbet af de seneste

tre uger!


STATUS OVER OPERATIONERNE

- Fakta om den forløbne uges arbejde.

Kørselsopgaver i perioden 31. MAR – 06. APR 2010:

• Beordrede kørselsopgaver i perioden: 22

• Beordrede kørselsopgaver totalt: 457

• Opgavetyper: Personel-, fuel-, eskorte- og materieltransport.

• Gennemførte kørselsopgaver i perioden: 22 (100 %)

• Gennemførte kørselsopgaver totalt: 456 (99,7 %)

Kørselsopgaver spænder fra enkelte rotationer til daglige shuttles internt såvel som eksternt. Foruden egentlige

kørselsopgaver har DANCON fortsat på tilfredsstillende vis dels varetaget brandberedskabet for UNIFIL HQ

samt fly brandberedskabet for NAQOURA heliport, dels bidraget til opgaveløsning inden for FUEL, FOOD, RECOV-

ERY, SUPPLY og MAINTENANCE.

Antal køretøjer involveret i kørselsopgaver:

• I perioden: 52 køretøjer.

• Totalt: 1.797 køretøjer.

Antal kilometer:

• Kørte kilometer i perioden: 8.315 KM

• Kørte kilometer totalt: 396.801KM

Antal personer/ godsmængde:

• I perioden: 386 personer/ 58.900 kg

• Totalt: 21.132 personer/ 1.831.666kg

Ordforklaring

DANCON: DANISH CONTINGENT. Betegnelsen for det samlede danske bidrag.

LOGCOY: LOGISTIC COMPANY. Den danske betegnelse for det logistikkompagni, som udgør

136 ud af de 144 danske soldater i DANCON.

MOVCON: MOVEMENT CONTROL. Den gruppe i FN, der koordinerer LOGCOYs aktiviteter.

DANLOG: DANISH LOGISTIC er den betegnelse, som LOGCOY går under i FN-systemet. Mens LOG

COY er en generel betegnelse for et logistikkompagni, er DANLOG specifik for det danske.

Der er for tiden ikke andre komplette logistikkompagnier underlagt UNIFIL.

Side 3


Hovedrengøring af lejren

At flytte ind i en ny lejr er som at rykke ind et nyt hjem.

Man ser alting med andre øjne end de forhenværende

beboere, og der er ikke meget, der er helt som det

skal være. Man ser ukrudtet, der pipler frem overalt,

malingen der skaller, og inventar der skal omklassificeres

til affald. Man har endnu ikke vænnet sig til at

dørene binder eller ikke kan lukkes, eller at toilettet

skal anvendes på en ganske særlig hensynsfuld måde

for ikke at gå helt i stykker.

Derfor var den første store operation, som hold 2

planlagde, iværksatte og gennemførte også “operation

Clean Camp”. Den indebar, at alle mand - inklusiv dem

fra stabsgangen - mønstrede fredag og lørdag morgen

iført kededragt og arbejdshandsker for at klare lejren

op.

Dem med håndværkerbaggrund, og dem er der en del

af på holdet, blev sat til fagligt relevant arbejde, mens

resten gik i gang med alt det andet. Lige fra lugning

af ukrudt til nedbrydning af den overflødige bygningsmasse.

Side 4

Terassen foran kommandobygningen får en tiltrængt renovering.

De grønne arealer blev luget, så kun bananpalmer og

andre pryd- og nytteplanter står tilbage.

Et gammelt men solidt stengulv fra en af de nedbrudte

bygninger kommer til at fungere som rekreativt område på

grund af sin gode beliggenhed lige ned til vandet. Forinden

skulle der dog først fjernes to containere med murbrokker

fra de sidste vægge, der stod tilbage.


De tidligere beboere i lejren har trukket et hav af kabler til diverse

formål, men tilsyneladende aldrig pillet nogen ned. Den uskik blev der

også rådet bod på, da flere hundrede meter overflødige kabler blev

fjernet.

Der er mange håndværkere på holdet, heriblandt også murere, som

med lidt improviseret værktøj fik repareret murværket rundt omkring

i lejren.

Et arbejdshold var afsat til at samle de cigaretskodder op fra

perlegruset, som ikke lige var landet i askebægerne.

Den gamle kirkestabel blev langt om længe skaffet af vejen

med lidt hjælp fra en af Ivans mange entreprenørmaskiner.

I arbejdsweekenden blev der sammenlagt kørt syv contanierne med blandet affald og murbrokker væk fra lejren.


Side 6

FællesFUT: Det har høj prioritet at holdets fysiske tilstand og dermed “kampkraft” er i top. Derfor er der iværksat et

fast løbeprogram, hvor målet er, at alle slutter af med at løbe enten 10 km eller et halvmaraton, når holdet er forbi.

Træningsprogrammet fungerer efter et princip som idrætslederne har taget med fra Viborg atletik og motionsklub,

hvor en række frontløbere sætter forskelligt tempo spændene fra turbo til “walk & run”.

Fortræningen til DANCON Marchen er allerede gået i gang, hvilket indebærer, at man ifører sig 10 kg oppakning og

traver 20 km. Fortræningen var dog kun en 7-8 kilometer, men i den tiltagende libanesiske hede er det også rigeligt til

at sveden hagler af kroppen.


Rapport fra gryderne

Af Britt, Leder af Food

Så er hold 2 blevet installeret i Naqoura, og vi er ved at

finde vores ben. I køkkenet er der en del at slås med, men

det skyldes ikke hold 1, som gav os en rigtig god modtagelse.

Tak til Anne, Bettina og Morten.

Hygiejnen er ikke helt i orden der, hvor maden bliver produceret,

men det er vi i fuld gang med at ændre. Det er

ikke personerne bag selve madlavningen, der er noget galt

med - det er simpelthen omgivelserne, der er problemet. En

opvaskemaskine der ikke virker, en ovn der kun går til 110

grader og rigtig mange andre ting..

Jeg som Food Officer, lægen Anders, DETCO Claus og en

Side 7

del andre skubber nu på for at få forholdene forbedret, og

da vi er danskere, skal det nok lykkes.

Vi fortsætter med at lave dansk mad hver anden dag, og

har talt om at lave det om til fire faste dage om ugen. Dels

tror vi, at der bliver flere glade danskere til spisning, og så

har vi “køkkenslaver” også bedre mulighed for at deltage i

flere arrangementer som skydning, udflugter osv.

I Food-staben er vi også behjælpelige med de sociale arrangementer,

der involverer mad. Dem har der allerede

været en del af. For eksempel den store fællesspisning

Langfredag, hvor der blev grillet lam og spist Libanesiske

salater efter at vi havde fået sild og påskebryg. Det blev en

god aften, for stemningen på holdet er rigtig lun præcis lige

som vejret.

På vegne af Torben, Marianne, Sabrina og Morten (som er

på leave).

Det var også ugen, hvor camp-chefen Ivan, der altid er i gang med det ene eller andet, plantede sit Cedertræ bag ved

Kjelds mindesten som et ekstra minde om ham. At det netop skulle være et cedertræ hænger sammen med, at det kan

blive flere tusind år gammelt og i kraft af sin smukke form og store kulturelle betydning pryder Libanons flag.


Godt i gang med transportrollen

Omskoling og rutinering i de mange forskellige

køretøjer, som DANLOG råder over, er i fuld gang.

Det strækker sig lige fra gaffeltrucks, jammere,

lastbiler samt store og små busser.

Rutineringen lettes af, at der er en del gengangere

fra hold 1, der kan fungere som instruktører. De

kender både køretøjernes karakteristika og forholdene

på de libanesiske landeveje, hvor en stor del

af DANLOGs arbejde som bekendt foregår.

Ligeledes bliver der brugt tid på at tørtræne kolonnekørsel

i terrænet, så alle chauffører kender til forholdene

inden transportopgaverne for alvor begynder

at vælte ind i løbet af april.

Der bliver dog allerede løst en del opgaver, og den

første større tur gik til Beirut for at hente en gruppe

indere, der skulle til deres lejr 7-1. Den tur tog omkring

13 timer.

Den gruppe, der med lidt god vilje, kan påråbe sig æren af, at have løst

Hold 2’s første større opgave uden støtte fra det nu afløste hold 1.

Side 8


De danske brandfolk øger sikkerheden i lejren

Et sted i FN systemet er det blevet bemærket, at de

danske brandfolk har et højt uddannelsesniveau. Ikke

blot når det kommer til selve håndværket at slukke ild,

men i høj grad også inden for forebyggelse af, at det

overhovedet opstår. Derfor er det danske kompagni nu

blevet bedt om at lave en revideret brandplan for hele

lejren samt at komme med input til, hvordan brandsikkerheden

generlt kan bringes op på et højere niveau.

Sagen er den, at lejren er blevet udvidet ved knopskydning

igennem de sidste par årtier, og i den forbindelse

har brandsikkerheden ikke umiddelbart haft allerhøjeste

prioritet. Det betyder dog ikke, at der ikke med

forholdsvis simple midler kan forbedre sikkerheden

væsentligt over hele linien.

- I første omgang går vi efter de lavest hængende

frugter. Det vil sige sådan noget som at efterse alle

røgalarmerne i lejren og sikre, at der er strøm på batterierne.

Det er en simpel ting, som ligger lige til højrebenet,

og som vi kan fornemme ellers bliver forsømt.

Det fortæller SAM, som er brandchef for lejren brandstation.

Side 9

I den næste fase vil brandfolkene gå efter sådan noget

som at standardisere placeringen af brandmateriel i

beboelsescontainernene, og sørge for at skiltningen af

bygningerne er opdateret.

- Det betyder meget, at vi i tilfælde af brand kan få en

hurtig melding om, hvilken del af lejren det brænder i,

og hvilken bygning det præcis drejer sig om, så vi ikke

spilder tid på forvirring.

På den lange bane er målet at få automatiske brandmeldere

i alle nøglebygninger, så der automatisk går

en alarm i enten hovedvagten eller på brandstationen,

hvis det brænder. Ligeledes er det målet at øge uddannelsesnivauet

hos de ansatte FN hovedkvarteret, så

de er bekendt med slukningsmateriellet, og har øget

bevidsthed omkring at forebygge brand.

- Med rimeligt simple midler kan vi faktisk nå ganske

langt, men nogen af de tiltag vi foreslår, vil også tage

længere tid at implementere, slutter SAM.


Udsendelser du ikke vil hjem fra

Af flyverpræst, Fighter Wing Skrydstrup, Peter Kiel Nielsen

Middelhavet skvulper ind på klipperne 50 meter fra

terrassen. De første dage fik vi lidt regn, men så

brændte solen igennem og gav op til 30. grader. Min

sjæl, hvad vil du mere… Ligesom Spies arrangerer

Forsvaret også udsendelser, man ikke vil hjem fra, så

jeg har overvejet at finde et hul, hvor jeg kan gemme

mig. Men omvendt påvirker det jo nok fornøjelsen ved

at være her i uhensigtsmæssig grad. Så hjem skal jeg

… efter kun tre uger.

Jeg har haft fornøjelsen af at være udstationeret som

flyverpræst i Libanon med UNIFIL Hold 2. Holdets

egentlige præst, Kåre Egholm Pedersen kommer,

når jeg rejser hjem. Men på tre uger har jeg mødt en

fantastisk dejlig flok engagerede, forskellige og dygtige

mennesker.

Som præst kan jeg ikke lade være med at tage temperaturen

på holdet. Og det er et rigtig godt hold.

Jeg har oplevet et team af ledere, der arbejder godt

sammen, og hvor kompetencer og synlighed går

hånd i hånd med det, der i fagsproget hedder en god

Side 10

personalepolitik men som hernede bedst kan oversættes

med, at folk skal trives og have det godt. Det

medfører en god tone, og at man er tændt både for

den vigtige opgave, der skal løses i Libanon, men også

indstillet på, at det vigtige liv i fritiden skal inkludere

alle.

Det er også en fornøjelse at holde gudstjeneste for

en pæn flok. Langt hjemmefra Danmark og familien

er det jo vigtigt at synge I østen stiger solen op, for

hvad er mere dansk? Der er også velfærdsudvalget,

som præsten næsten er født medlem af, og det er en

meget engageret flok fra alle delinger, der allerede

har arrangeret en succesfuld påskefrokost og en grillaften.

Velfærdsudvalget er virkelig fremme i skoene.

Og så er der de mange gode snakke om både sorger

og glæder. Og præstens vigtigste opgave er faktisk,

at folk trives hernede – og dermed at hjemmefronten

fungere og har det godt. At vi alle kommer godt hjem

igen.


Turen til Israel

Tekst og foto: Kenneth og Mike

Torsdag blev der kørt en lidt anderledes tur med en

af vores busser. Jeg selv og en gut, der hedder Mike

havde fået at vide, at vi skulle til Israel. Med på turen

skulle vi have 2 russiske og 10 italienske piloter og

navigatører. Udover dem havde vi en cypriot, der var

med som fører.

Efter at have samlet vores pax(passagere) op tidligt

om morgenen, bevægede vi os mod grænsen. ”Kør

langs med havet” fik jeg at vide og efter ca. 3-4 km

nåede vi et LAF checkpoint. Vi var ventet, og fik lov at

køre videre hen til den israelske grænsepost. Også

der var vi ventet, heldigvis, og efter en grundig kontrol

fortsatte vi ind i Israel. I Israel ventede en portugiser,

som skulle vise vej i sin Prado.

Det var som at køre ind i Europa. En lidt sær fornemmelse,

på den ene side af grænsen, som vi kender, er

der hullede veje, snavset og rodet. På den anden side

lidt som at køre derhjemme. Færdslen er på mange

måder som vi kender den, og vejene var helt i orden.

Det var dog lidt forvirrende at passere vejskilte, der

viste mod Kabul, men der findes jo også en by i Texas,

der hedder Paris. Senere så vi skilte mod Nazareth og

blev således bekræftet i, at vi var i et område, som for

mange har stor religiøs betydning.

Side 11

2½ -3 timer senere var vi nået til den lufthavn i Tel

Aviv, hvor vores pax skulle til briefing. Denne fandt sted

i bygningen for foden af kontroltårnet.

Til at begynde med troede vi, at det var en flyveskole,

da alle dem vi mødte var meget unge, men sådan forholdt

det sig ikke. Det var værnepligtige som passede

kontroltårnet, og det var ganske normalt. I Israel har

mænd 3 års værnepligt og kvinder 2 års værneret, så

man må formode, at de var godt forberedte.

Da briefingen var overstået, var de fleste godt sultne

og heldigvis var vi blevet ”udstyret” med en israeler

som kendte et godt sted at spise. Spisningen fandt

sted med udsigt til Middelhavet mod vest og Haifa

mod nord. Da alle var mætte fortsatte vi og kørte igennem

Haifa på vej hjem.

Tilbage på Libanons knoldede veje kunne vi nu se

tilbage på en interessant og spændende tur som både

Mike og jeg gerne ville køre igen.


Der er også sket lidt for de naturinteressede i lejren. Fra klipperne uden for

lejren, hvor det nu er tilladt af fiske fra, blev der observeret en moræne, mens

der inden i lejren pludselig bliver set ganske mange taranteller. Om det er

foråret eller operation Clean Camp, der har fået dem frem er uvist, men uanset

hvad, er det ikke noget som tøserne m/k bryder sig specielt godt om.

Denne tarantel+unger dukkede op under en oprydning, og en tilsvarende er

set tage kampen op med både en kat og en konstabel af 1. grad. En anden er

ligeledes set hoppe tre meter. Hvis nogen kan artsbestemme dyret på fotoet,

er de velkomne til at kontakte PIO på adressen, der findes på forsiden.

Bagsiden

More magazines by this user
Similar magazines