Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012 - Danish Farmers Abroad

danishfarmersabroad.dk

Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012 - Danish Farmers Abroad

I forbindelse med mødet behandles ud over dette et eller flere relevante temaer.

De syv selskaber har en samlet produktion på 88.000 årssøer svarende til 12.500 årssøer i

gennemsnit pr. selskab. I den økonomiske benchmarking deltager ikke nødvendigvis hele produktionen.

Flere selskaber deltager med en eller flere linjer. Hidtil har der været tale om 9 lijer

med gennemsnitlig 3.600 årssøer.

Der er betydelig forskel imellem de enkelte linjers effektivitet, men gennemsnittet af fravænnede

grise er dog så højt som 28,9 fravænnede grise pr årsso. Dette er kun lidt lavere end gennemsnittet

af den danske E-kontrol, hvor besætningsstørrelsen er markant lavere og kun på ca

625 årssøer.

Gruppen har sat sig det mål, at alle selskaber skal nå en effektivitet på 30,0 solgte slagtesvin

pr årsso. Den samlede økonomiske effekt ved en sådan effektivitets forbedring vil for de 7 selskaber

være på ikke mindre end 73 mio. kr. – alt andet lige.

Der vil naturligvis være forskelle mellem de enkelte lande. Dette gælder dog først og fremmest

afregningsprisen på svinekød, medens de fleste omkostninger – både variable og kapacitetsomkostninger

-- varierer mere imellem selskaberne end imellem landende. Det er den variation

som giver anledning til den store diskussion og erfaringsudveksling i gruppen.

Alle væsentlige nøgletal sammenlignes som i søjlediagramment nedenfor.

Tabel: Forskel i variable omkostninger i ERFA gruppens 9 produktions linjer.

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

7,49 7,34

Variable omkostninger kr. pr. Kg slagtevægt

6,61

7,28

7,57

7,64

7,04

5,69

6,89

7,06

7,32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 GNS DK

DBTJ

For at lære noget om ledelse og styring af store besætninger blev mødet i maj måned 2011

afholdt i USA.

Ved den lejlighed besøgtes bl.a. Cartage Veterinary Goup, som har specialiseret sig i styring

af større svineproduktioner. Samlet varetager gruppen styringen af besætninger med en produktion

på 200.000 årssøer – og tilsyneladende med god effektivitet på trods af en udskiftning

af mandskabet på 80 pct. årligt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GNS

DK DBTJ

6

More magazines by this user
Similar magazines