SKB nyt nr 1 2012. pdf. - SKB.DK

skb.dk

SKB nyt nr 1 2012. pdf. - SKB.DK

Indkaldelse til

Generalforsamling

Side 3

SKB nyt

Foto: Hugo Svendsen

En Sommersejlads i

Skægården

Side 13


2 SKB nyt

Redaktion

Hugo Svendsen

Mail adresse: hws@ishoejby.dk

Annoncer: Anette Monrad

Mail adresse abmonrad@mail.tele.dk

Havnekontoret

Hejren 24, Hundige Havn, 2670 Greve

Mail: hh@hundige-havn.dk

Tlf. 43 90 86 18 - Fax 43 90 14 04

Kontoret er åbent tirsdag - fredag kl. 09-15

Tirsdage er kontoret åbent til kl. 18.00

Havnefogeden træffes udenfor kontortiden

på tlf.: 43 90 86 18

Fra 1. november har kontoret åbent

tirsdag til fredag kl. 09-15

Deadline for SKB NYT

8. februar - 8. april - 8. juni

8. august - 8. oktober

8. december

SEJLKLUBBEN KØGE BUGT

klubblad@skb.dk www.skb.dk

Hundige Havn 21, 2670 Greve

Tlf.: 43 90 41 56

Hvis der sker ændringer i Jeres klubmedlemskab

gives besked til Klubkasseren eller Havnekontoret.

SKB NYT

Medlemsblad for Sejlklubben

Køge Bugt

Gengivelse af bladets tekst og foto er ikke

tilladt uden kildeangivelse. Meninger, der

kommer til kende i bladet, er ikke

nødvendigvis i overensstemmelse med

klubbens og havnens synspunkter.

Tryk: Formegon ApS

Oplag: 650 stk.

Annoncepriser

Pris excl. Moms pr. nummer:

1/1 side 800,-

1/2 side 450.-

1/3 side 350,-

1/4 side 300,-

Bagside 1000,-

Baseret på reproklart materiale

Bannerreklame på hjemmesiden

Pr. år kr. 1500,-

Indholdsfortegnelse:

Side 3 SKB generalforsamling

Side 7 Ny hjemmside

Side 7 Web-udvalget

Side 8 Bestyrelsesarbejde

Side 12 Web-udvalget

Side 13 En sommersejlads

Side 17 SKB ungdom

Side 21 Familiekapsejlads

Side 23 Tovværkskursus

Side 24 Frivilligt arbejde

Side 26 Aktivetetkalender

Side 27 Kontakter


SKB nyt 3

Bestyrelsen informerer.

Hermed indkaldes til Sejlklubben Køge Bugts ordinære generalforsamling

som afholdes

onsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.00 i

SKB’s klubhus, Hejren 21, 2670 Greve.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse,

skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7. marts 2012.

SKB’s ordinær generalforsamling

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

Onsdag den 21. marts 2012 kl. 19.00

SKB’s klubhus, Hejren 21, 2670 Greve

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år, begge til

godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent og indskud.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag:

6. Valg af formand på ulige årstal:

7. Valg af kasserer på lige årstal:

8. Valg af øvrig bestyrelse:

På ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant:

På lige årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.

9. Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant:

10. Valg af 1 medlem + 1 suppleant til Havnebestyrelsen for S/I Hundige Havn:

11. Valg af udvalg:

12. Eventuelt:

Regnskab og status for 2011 samt budget for 2012 fremlægges den 14. marts 2012 til gennemsyn

i SKB’s klubhus.


4 SKB nyt


Standerhejsning

SØNDAG DEN 22. APRIL

KL. 10.00

Mød op til en hyggelig dag

hvor der efter Formandens tale

vil blive serveret lækker-

Brunch I klubhuset + en lille

en til halsen til den sædvanlige

billige Tut pris

SKB nyt 5


6 SKB nyt


Ny hjemmeside i SKB.

Web-udvalget har fået vokseværk.

SKB nyt 7

Tiderne forandre sig og det gør SKB´s hjemmeside også snart.

I takt med at den digitale verden vinder mere og mere indpas må vi se i øjnene, at

den er kommet for at blive. Uanset om det hedder webside, internet, up eller download,

eller andre spændende ord, er det ord som vi kommer til at vende os til i fremtiden.

For at følge med udviklingen har vi i webudvalget bestemt, at optimere vores hjemmeside.

Lige for øjeblikket knokler vores webdesigner Ken med at få de sidste ting på

plads på den nye hjemmesiden, så vi fremover får bedre mulighed for løbende at informere

jer om hvad der sker i klub og i havn. Der mangler endnu nogle billeder og

lidt tekst hist og her, men vi håber at vi kan præsentere den nye hjemmeside inden for

ganske kort tid. Hold øje med www.skb.dk, her vil vi fortælle hvor når åbningsdatoen

er.

Vi håber at I vil tage godt imod vores nye hjemmeside.

Web udvalget.

Da vores gamle web-redaktør Flemming Funder er ved at løbe tør for ideer, og han

har udtrykt ønske om at koncentrere sig mere om fiskeudvalget, har webudvalget fået

et par nye medlemmer.

Ken Seitzberg fra” KARMA” er trådt ind i udvalget som teknisk designer og rådgiver.

Gitte Lund fra ”GIVIND” teknisk rådgiver/webmoster.

Ejvind Lund også fra ”GIVIND” er trådt ind som redaktør.

Flemming har dog lovet at han ikke helt vil slippe tøjlerne og stadig hjælpe til fra

sidelinjen.

Web-udvalget har allerede nu er par nye ideer i støbeskeen, men da der stadig arbejdes

på det, vil der komme mere om dette senere.

Men som altid er alle indslag om oplevelser på vandet, klubben eller i havnen, meninger

eller andet relevant for klubbladet eller på hjemmesiden meget velkommen.

Adressen er som altid: webmaster@skb.dk

eller : klubblad@skb.dk

Med sejler hilsen

Webudvalget


8 SKB nyt

Bestyrelsesarbejde i SKB

En ny og dejlig sejlsæson står snart for døren og de vejrvarsler som vi har rådført os med har lovet, at sommeren bliver med sol og 5

meter halv vind, aftagende ved badetid.

Men tingene ændrer sig og således også lyst og prioriteter her i livet. På den kommende generalforsamling skal vi derfor vælge ny

kasserer og menigt bestyrelsesmedlem.

Videre har vor mangeårige formand udtrykt et stærkt ønske om at klubben finder en ny formand begrundet med ekstraordinære ressourcekrævende

job aktiviteter i de kommende år.

Således dette indlæg for at du kan blive lidt oplyst om arbejdet i SKBs bestyrelse og forhåbentligt dermed lyst til at deltage i samme.

Hvad er det at være medlem af bestyrelsen

Indledningsvis skal du tænke at sejlklubben er en klub af sejlsportsinteresserede, hvor næsten alt det aktive klubarbejde organiseres

og udføres af frivillig arbejdskraft i klubbens nedsatte udvalg.

Bestyrelsen kan også betragtes som et udvalg, blot er arbejdet her for klubbens ledelse og administration.

Bestyrelsesarbejdet omfatter således klubbens økonomi og budget samt repræsenterer klubben overfor myndigheder og udvalg. Videre

har bestyrelsen et aktivt ansvar for og deltagelse i klubbens aktiver, som både og bygninger.

Bestyrelsen er strategisk tænkende og kan formidle taktiske tanker og ideer til udvalg, hvor det operationelle udvalgsarbejde gennemføres.

Som bestyrelsesmedlem er du med til at skabe endnu mere liv i SKB og ikke mindst sætte dit præg på aktiviteterne og på beslutningerne.

Deltag i 6 årlige bestyrelsesmøder, samt enkelte udvalgsmøder. Bestyrelsesmøderne er orienterende og afklarende møder.

Der er for bestyrelsesmedlemmer mulighed for at deltage i kompetence udviklende arrangementer som f.eks. Dansk Sejlunion´s

klubkonference m.v..

Herudover er der tradition for at der afholdes en julefrokost for bestyrelsesmedlemmerne.

Ofte hører man på havnen tanker og ideer til nye aktiviteter eller andre aktiviteter.

Hvis disse eller andre ideer skal iværksættes kræver det, at der er personer i bestyrelsen der vil arbejde for flere eller enkelte af disse

idéer.

Hvis ovenstående har vagt din interesse for bestyrelsesarbejde så kontakt bestyrelsen og hør nærmere om fremtiden.

Sejler hilsen SKB's bestyrelse


Som medlem af SKB får du

10% på regningen

Du skal blot fremvise medlemskort

ved ankomst

Gælder mandag-torsdag

Med venlig hilsen

Henrik Schou Schadegg

Restaurant Fregatten

Hundige Havn

2670 Greve

43601835

www.fregatten.dk

SKB nyt 9

im@imsadelmager.dk


10 SKB nyt


SKB nyt 11

Køge Bugt Kro A/S

Stedet man spiser!!!

Rigtig god gammeldags mad til rimelige priser.

Beliggende på Hundige Strandvej nr.21

lige ved nedkørslen til Hundige Havn.

Tlf.: 43 90 02 90

www.koge-bugt-kro.dk


12 SKB nyt

LM 28 til salg

Motorsejler fra 1985 sælges med H1 bådplads.

Bukh 24 HK diesel motor.

Alt tilbehør og udstyr medfølger.

Hjælp og rådgivning tilbydes de første 6 mdr. til klargøring,

Isætning, maste montering, trimning og vedligehold, optagning

og vinterklargøring.

Pris kr. 380.000

René Christensen

E-mail: renebochr@hotmail.com

Tlf. 43 90 94 26


SKB nyt 13

En sommersejlads fra Stockholm til Øresund via Götakanalen,

(Første del: Stockholm og skærgården)

af Esper Silkjær

Turen til Stockholm

”Det er heeelt fantastisk, far! Det er bare så flot!” Det

var vores søn, Thomas, der var i telefonen. En tidlig

morgen i juli 2009 ringede han hjem for at dele sin begejstring

med os. Sammen med nogle kammerater havde

han planlagt et sommertogt til Stockholm, hvor vi

(hans forældre) skulle overtage båden, en Maxi 87, som

vi ejer i fællesskab.

Thomas og hans kammerater havde planlagt at afsejle

fra Hundige i Køge Bugt mandag aften den 17. juli, men

alle vejrudsigter advarede om torden og lyn og voldsom

skybrud, og derfor besluttede de at gå ombord og overnatte

i båden for at sejle næste morgen. Men det vold- Hvalborg af Hundige i Vasa havn i Stockholm

somme uvejr udeblev og tirsdag morgen den 18. juli kl.

4,37 afsejlede de mod Ystad. Derfra til Allinge på Bornholm for så kl. 5,00 den 20. juli i stærk sydlig vind, at

sejle op til Bergkvara, hvor de ankom kl. 18,15. Videre gik turen med forskellige stop bl.a. på Öland undervejs

op til Västervik, hvor de denne morgen var på vej ud gennem skærgården, for at sejle videre op til Stockholm.

Thomas og hans kammerater var bjergtaget og nærmest ”høje” af oplevelsen af den fantastiske skærgård i

fortryllende morgensol. Begejstringen smittede gennem telefonen, og vi kom til at glæde os endnu mere til, at

det blev vores tur til at sejle i skærgården.

Lørdag den 1. august kørte vi til Stockholm sammen med Thomas’ forlovede Sofie og vores ældste søn, Martin,

og hans kone, Maria. Da vi nåede frem til Vasa havn midt i Stockholm, havde Thomas sendt kammeraterne

hjem og forberedt et herligt måltid, som vi nød ombord i dejlig aftensol.

Familieweekend og sightseeing i Stockholm

Med båden som base i Vasa havn nød vi en dejlig familieweekend i Nordens

Venedig. Stockholm er en fantastisk smuk og dejlig by, som absolut

er et besøg værd. Vi drog på havnerundfart og sightseeing og besøgte bl.a.

Gamla Stan, øen, der er Stokholms centrum.

I 1250 opførte Birger Jarl en borg på Gamla Stan, hvorfra indsejlingen til

den store og vigtige sø, Mälaren, kan kontrolleres. Der voksede hurtigt en

by op omkring borgen, der allerede to år efter fik købstadsstatus og blev

en vigtig samhandelspartner for de tyske Hansebyer. I midten af 1300tallet

havde denne samhandel gjort Stockholm til den største by i Sverige,

Udsigten ned over havnen fra slotspladsen

på Galma Stan

og i modsætning til andre byer, blev alle huse opført i sten. Derfor finder man i dag Nordeuropas mest spændende

middelalderkvarter på øen Gamla Stan i centrum af Stockholm.

Blodbadet i Stockholm

Det var på Stortorget på Gamla Stan, at Christian II, eller Christian Tyran, som han kaldes på svensk, huggede

hovedet af 83 af sine modstandere ved kroningsfestlighederne i begyndelsen af november 1520. Ved at

love fuldkommen amnesti til sine modstandere anført af Sten Sture og hans tilhængere var det lykkedes Christian

II at blive kronet til konge af Sverige den 4. nov. 1520. Kroningsfestlighederne, der varede i flere dage,

blev brat afbrudt den 8. og 9. november og et summarisk retsopgør med Sturepartiet blev indledt og domme-


14 SKB nyt

ne blev eksekveret omgående på Stortorget, hvor hovederne rullede og

blodet flød. Da torvet ligger højt og det begyndte at regne flød blodet

ned i gader og sidegader.

Løftebruddet fra kongens side søgte man at løse ved at anklage de dømte

for kætteri, men løftebruddet satte sig i folkesjælen som en afgrundsdyb

mistillid mellem dansken og svensken.

Christian II’s hensigt med opgøret var at bevare Kalmarunionen fra

1397, hvor Margrethe I havde samlet og sikret de tre nordiske lande under

den danske krone.

Stortorget med nogle af de smukt restaurerede

gavle, som vender ud mod torvet.

Vasa, en konge

En af dem, som Christian II henrettede på Stortorget, var Erik Johansson, der var modstander af Kalmarunionen.

Året forinden var det lykkedes hans 24 årige søn at flygte fra Kalø Slot på Mols, hvor Christian II havde

holdt ham gidsel. Efter flugten og hans fars henrettelse i Stockholm, havde han nu al mulig grund til et opgør

med den danske konge. Hans navn var Gustav Eriksson Vasa (1496-1560) og det lykkedes ham at samle svenskerne

til et oprør mod Christian II, og i 1523, - 3 år efter blodbadet – blev Gustav Vasa valgt som konge af

Sverige. Gustav Vasa kastede danskeåget af de svenske skuldre og begravede Kalmarunionen for altid.

Han forblev ved magten frem til sin død i 1560 og indførte reformationen i 1527, hvorved han brød kirkens

magt og konfiskerede store dele af kirkens gods, som gjorde ham i stand til at betale af på sin gæld til Lübeck,

der havde støttet ham i kampen mod den danske konge.

Vasa, et skib

Godt 100 år efter det Stockholmske blodbad gjorde Gustav Vasas barnebarn, Gustav II Adolf (1594-1632),

Sverige til en stormagt. Han sikrede de protestantiske fyrsters

sejr over de kejserlige katolske tropper i den europæiske 30

årskrig, der var en udløber af reformationen.

I begyndelsen af 1620-erne havde han, bl.a. under en storm i

Rigabugten, mistet flere af Sveriges største orlogsskibe. I

1625 bestilte han derfor orlogsskibet Vasa, der blev opkaldt

efter hans navnkundige farfar, og skulle være flagskibet i

hans flåde.

Søndag den 10. august 1628 var skibet færdig til jomfrurejsen.

Vejret var smukt og vinden var svag. Der var flere hundrede

besætningsmedlemmer ombord, og i den festlige anledning,

havde de fået lov til at tage familie og pårørende med

Vasamuseet, der blev indviet i 1990

på den første rejse gennem skærgården.

På havnen flokkedes nysgerrige i massevis. De første hundrede meter blev skibet varpet frem ved hjælp af

ankre. Så gav kaptajn Söfring Hansson ordre til at sætte 4 af skibets 10 sejl. Kanonerne skød salut og stille og

ganske langsomt begyndte Vasa sin første sejlads. Da den kom lidt længere ud i bugten, kom der mere vind i

sejlene og den begyndte at krænge. Snart begyndte den at krænge så meget, at den tog vand ind igennem kanonportene,

hvorefter den ret hurtig sank og stillede sig på bunden af fjorden med masterne ovenud af vandet.

Disse blev siden kappet og flere af kanonerne blev bjerget ved hjælp af dykkerklokker.

Ved det efterfølgende søforhør svor kaptajn Hansson på, at ingen var ”drukken” ombord. Det var søndag, og

mange havde været til nadver, så der var ingen fulde folk ombord.

Ca. 50 druknede ved forliset, og da det 333 år senere (1961) lykkedes at hæve skibet, fandt man ikke mindre

en 25 skeletter, flere af dem iklæd fodtøj og anden beklædning.

Et besøg på Vasamuseet er et ”must” for enhver sejler, der anløber Stockholm.


”Vasaorden”, den kongelige chalup

Når man har besøgt Vasamuseet kan det også anbefales at besøge

bådhallerne med de svenske kongelige chalupper, der ligger ud for

Vasa havn. Året efter vi besøgte bådhallerne blev kronprinsesse

Victoria og prins Daniel ved deres bryllup den 19. juni 2010 roet

gennem Stockholms havn i denne chalup: ”Vasaorden”. Chaluppen,

der var ude på sin jomfrutur i 1923, er en kopi af originalen, der var

italiensk inspireret og bygget i 1774.

SKB nyt 15

Stockholms fantastiske

skærgård

Efter en dejlig weekend i Stockholm med sol og sommer kørte Thomas

og Sofie hjem i bilen om mandagen, medens Martin og Maria de

følgende dage var med på et lille togt ud i Stockholms fantastiske

skærgård. Da der ikke var nogen vind foregik sejladsen for motor, og

undervejs i skærgården konstaterede vi, at der nok er lige så mange

motorbåde på vandet, som biler på vejene. Vi mødte også flere af de

gamle smukke skærgårdsbåde, som sejler med passagerer mellem de

mange øer.

Efter at have passeret Vaxholm fandt vi længere ude i skærgården en dejlig fredelig

ankerplads, hvor vi kunne nyde lyden af mange forskellige fuglestemmer, en dejlig

dukkert i det næsten ferske vand og en henrivende smuk solnedgang. Efter nogle timers

søvn stod jeg op for at opleve lyden af naturens stilhed og den mest fantastiske

solopgang, man kan tænke sig. Det var som naturens egen udgave af Niels W. Gades

musik i Morgensang af Elverskud. Betagende smukt.

Efter endnu et par timers søvn, hvor solen steg højere op på himmelbuen, var det tid

til en dejlig morgendukket i det forfriskende spejlklare vand.Stockholms skærgård er

grøn og frodig og under sejladsen så vi mange smukke huse, haver og skønne bopladser

og anløbsbroer.

Russerne kommer

Det er et eventyrligt sejlerparadis, hvor man sagtens kan bruge en hel

sommer til at udforske de mange og spændende øer og holme, som Zar

Peter den Store plyndrede og hærgede med 26.000 russiske soldater i juli

1719 i slutningen af Store Nordiske Krig (1700-1720).

Fra Gävle i nord til Norrköping i syd blev byer, landsbyer, huse og gårde ødelagt og brændt af. Øerne blev

skovet, kvæg og husdyr blev slagtet, plov, markredskaber og værktøj blev ødelagt. Kun kirkerne undgik ødelæggelse.

Formålet med aktionen var en gang for alle at få Sverige til at forstå, at de havde tabt til Rusland 10 år tidligere

i slaget ved Poltava, og ved de kommende fredsforhandlinger måtte ethvert svensk krav på de tabte besiddelser

i Livland endegyldigt opgives.

Derfor førte russernes hærgen heller ikke til tab af mange menneskeliv, men derimod til at skærgårdsbefolkningen

på over 20.000 mennesker blev hjemløse, og siden tog det flere årtier at genopbygge næringslivet på

øerne i skærgården.

Peter den Store nåede ikke ind til Stockholm pga. Vaxholmfæstningen, der ligger som en sikker bastion i

skærgården ved indsejlingen til Stockholm. På vej tilbage mod Stockholm aflagde vi fæstningen et besøg, og

der har man ikke glemt truslen fra den store nabo på den anden side Østersøen med deres hærgen i 1719 og


16 SKB nyt

”Whisky on the rocks” ud for Karlskrona i 1981. Fæstningen blev anlagt under Gustav Vasa og viste sit værd

allerede i 1612, da den forhindrede Christian IV i at indtage Stockholm under Kalmarkrigen (1611 – 1613).

Farvel til Stockholm

Tilbage i Stockholm sagde vi sidst på ugen farvel til Martin og

Maria, der fløj hjem til København, da deres ferie var forbi.

Lis og jeg tog nu hul på en ny spændende sejlads, der foruden

kystsejlads i skærgården også skulle føre os til spændende steder

på tre af Sveriges største søer: Mälaren, Vättern og Vänern. Det

blev lidt af en kulturhistorisk rejse gennem Sverige ad landets

smukke og højt besungne vandvej Götakanalen og videre ad

Trollhättakanalen til Gøteborg.

Fortsættes i næste nr. af SKB nyt.

Tursejlerudvalgets

Aktiviteter i 2012

Pinseturen den 26 - 28 maj 2012 går formentlig til Lynetten.

Krebseturen afvikles den 18 & 19 august.

Familiekapsejladsen finder sted den 8. september.

Tursejlerudvalget håber på stor tilslutning til alle arrangementer.

Med venlig hilsen

TURSEJLERUDVALGET


Fuld fart på teorien

SKB nyt 17

SK SK B B ’s ’s ungdom ungdom safdeling

safdeling

Vores unge medlemmer i klubben mødes stadig hver mandag fra kl. 17:00 til en ugentlig teoriundervisning. Teorien foregår i stil

med de forgangne år på niveauopdelte hold og hvor holdene så overlapper hinanden midtvejs, hvor der så er mulighed for at bibeholde

det sociale element, alle sejlerne imellem.

Teoriundervisningen varetages af Iris og Peter samt Camilla og Mads.

Vi forsøger i videst mulige omfang, at skabe en ”levende” teoriundervisning, så det ikke er tør og kedelig undervisning det hele –

vi inddrager jollerne, rigger dem til på værftet, spiller relevante sejlerspil og laver praktiske opgaver.

Hen over vinteren vil der blive arrangeret lidt fællesture ”ud af huset” og et par sociale arrangementer for vores sejlere i ungdomscenteret.

Sommerfesten

Lidt sent på sæsonen vel at mærke, men dog stadig en sommerfest. Ungdomsafdelingen afholdt deres sommerfest for sejlere og

forældre den 29. oktober. Grillen var tændt og der blev smidt masser af kød og lækkerier på de glødende kul og sejlere som forældre

havde en super hyggelig aften. Tak til afdelingens festudvalg for jeres hjælp.

Teambuilding

Det er vigtigt at afdelingen har en velfungerende gruppe af sejlere. Begreber som rummelighed, nærvær og hjælpsomhed, er nøgleord

som vi lægger stor vægt på. Vi ønsker at vores sejlere udover deres aktive idræt i jollesejladsen får lidt ekstra med i hver

deres rygsæk. Vi ønsker et miljø, hvor det er naturligt at hjælpe og assistere sine sejlerkammerater og et miljø, hvor det ikke er det

afgørende hvem der er den der har sejlet længst, er bedst på banen, er ældst osv.

Vi har før med succes haft en weekend med fokus på samarbejde og udvikling. Dette gjorde vi så igen.


18 SKB nyt

8 unge sejlere valgte at bruge en weekend sammen med vores træner Camilla Huber samt vores nye instruktør, Mads Flindt. En

weekend der overordnet kørte med masser af øvelser der havde til hensigt at ryste sejlerne sammen socialt og bryde barrierer …..

Samtidig havde vi til weekendens formål modtaget materiale fra Dansk Sejlunion omhandlende klubudvikling. Materialet var minded

på ungdomsarbejde, at få sejlerne til at åbne for egne ønsker omkring deres klub i dialog med trænere og ledere. Spændende

dialoger, prisværdig og seriøs arbejdsindsats fra sejlere og naturligvis trænerne.

Et natteløb var også indlagt i weekendens strabadser – hvilket endnu engang var en succes. Dog var det ærgerligt, at der ikke var

flere deltagere – men vi kan jo ikke have råderet over vores sejlere og medlemmer altid!!

Der er lagt en artikel ind på Dansk Sejlunions hjemmeside omkring SKB’s teamweekender, hvor Dansk Sejlunions element

”Workshop for unge sejlere” også er et element i en sådan weekend.

Unionen har været begejstret for SKB Ungdoms tiltag og ønsker at inspirere andre og flere klubber til at afvikle samme set-up’s for

de unge.

Julefest

Selv om vores sommerfest blev afholdt så sent på året, så mener vi ikke vi turde rykke vores julefest hen til forårets komme.

Vi afholdt ungdomsafdelingen julefest i Ungdomscenteret den 12. december, hvor vi spillede banko, drak glögg og spiste æbleskiver

samt de lækre flæskestegssandwich som Kristina også tryllede på bordet sidste år! Vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor vi fik

sagt ”glædelig jul” til hinanden.

Vintersejlads

Ingen sæsonafslutning på vandet - det er der en gruppe af vores sejlere der praktiserer. Vi sejler hele året.

Vi har indlagt vintertræning mod et kontingentgebyr for ekstra træning vinteren over. En gruppe på 10 sejlere har ytret ønske om at

sejle indtil der er is på vandet. Og det gør vi naturligvis.

Det kan være en rigtig kold fornøjelse at ligge 2-3 timer på Køge Bugt, og sejlerne kommer da også ind med kolde næser og fingre,

men stadig med et stort smil på deres læber. Lækkert er det at afslutte de timer på vandet med boller og varm kakao, som visse mødre

har haft med. Det gør lige det ekstra.

Forrige gang vi var ude at træne, så vi sæler i bugten flere gange – vores sejlere syntes det var et utrolig flot syn og en sjov oplevelse.


Projektopstart med Klub Havana

SKB nyt 19

Klub Havana er en fritidsklub i Greve Kommune, hvis medlemmer er børn og unge med et særligt behov. De kan have små fysiske

og/eller psykiske handicap.

Vi har gennem 6 måneder arbejdet intensivt om at få et projekt skudt i gang med Greve Kommune, bestående af flere kommunale

udvalg, herunder Kultur og Fritid samt PPR.

Undertegnede og souschef hos Klub Havana, Kenneth Jeppesen er blevet enige om et projektoplæg lavet af ungdomsafdelingen og

starter nu op med en udvalgt gruppe af børn og unge fra Klub Havana med dette spændende projekt. Projektet starter torsdag den 9.

februar

Projektet vil vi beskrive nærmere i næste nummer af SKB-Nyt, men kan her kort fortælle at det vil omhandle en teoretisk og en

praktisk del i jollesejlads med omkring 6 børn og unge fra Klub Havana. Deltagerne støttes/hjælpes af eksisterende jollesejlere i vores

afdeling. Projektet er tidsbegrænset på 6 måneder og der vil være 6 teoretiske dele samt 4 praktiske dele indlagt. Derudover løbende

evalueringer samt en endelig evaluering.

Det endelige mål er at fastholde projektdeltagerne i sejlsporten, evt. med hjælp og støtte fra Greve kommune.

Dansk Sejlunion har hørt omkring projektet og ønsker at støtte projektet yderligere, blandt andet med konsulentbistand, materialer

og en smule økonomi.

Vi glæder os meget til dette samarbejde med Klub Havana, det bliver helt sikkert både sjovt, spændende og udfordrende.

Ungdomscenteret renoveres

Der har været godt gang i pensler, malerbøtter, afvaskning, gulvbelægning, elektrikkerarbejde og meget mere i Ungdomscenteret

…..

Centeret forventes helt færdiggjort til foråret, men allerede nu har stueetagen fået et enormt løft. Kig gerne ind, når vi er der – vi

håber at kunne byde på en lille én når huset står fuldt færdigt, så alle kan se hvor flot vores yngste medlemmer har fået det!!

Står du evt. med et lettere brugt sofasæt eller andet møblement vi kan bruge, så smid det endelig ikke ud – vi kigger gerne på det og

afhenter det, hvis det kan bruges.!!

På vegne af SKB’s Ungdomsafdeling

Jan Flindt

Ungdomsleder


20 SKB nyt

Hovedvejen 65 , 2600 Glostrup

Travlhed på havnen, snart varme solstråler, ENDELIG er foråret på vej.

Nu er tiden inde til den store forårsklargøring af den ” Danske Yachtflåde ”.

Har du,som mange andre båd folk tvivl om hvilken bundmaling der i år, erstatter den ”goe gamle”,

Eller måske ønsker en mere fyldig klar lak til dit ædeltræ??.

Måske ønsker du bare at bestille de,

HEMPEL produkter du allerede så godt kender ??.

SADOLIN-GLOSTRUP A/S har beskæftiget sig med bådmaling I snart 30 år.

I alle årene har det været Hempels Yacht serie vi har haft på hylderne.

Så lidt ”Søstærke ” er vi da.

Husk

25% Rabat

På bundmaling

Telefon: 43960537

sadolin@sadolin-glostrup.dk

Med venlig hilsen

www.sadolin-glostrup.dk


SKB nyt 21

En beklagelig forsinket reportage fra Tursejlerudvalgets

afvikling af SKB`s Familiekapsejlads.

Tursejlerudvalget skulle for første gang stå for familiekapsejladsen. Det var en spændende opgave, og gik

overordnet glimrende. Der hvor det gik galt, var da ankomsttiderne var i hus. Disse blev forlagt, hvorfor det

var uladsiggørligt at referere fra begivenheden i det førstkommende nummer af SKB Nyt.

Henning har nu fundet disse frem fra sit ”rod” hvorfor vi, lidt forsinket råder bod på dette.

Der var tilmeldt 11 både til sejladsen, som hver betalte kr. 30 for at deltage. De 11 deltagere var følgende stillet

op i den tid og rækkefølge de skulle starte:

Kl. 10:00:00 Palle i en B 31 med navnet ”Fjord”

” 10:09:27 Helene og Arne i en Bianca Lido med navnet ”Gutte”

” 10:09:27 Henrik i en Maxi 80 med navnet ”Papaya”

” 10:10:56 Per i en Omega 30 med navnet ”Magi”

” 10:15:12 Rolf i en Puzzle 36 med navnet ”Rolli”

” 10:15:12 Heine i en Mosquito 85 med navnet ”Gøg & Gokke”

” 10:16:35 Finn i en Afrodite 101 med navnet ”See You”

” 10:24:21 Michael i en Bavaria 38 med navnet ”Mian”

” 10:24:21 Morten 1 en Bavaria 38 med navnet ”Mee”

” 10:27:57 Ejvind i en Dehler 41 DS med navnet ”Gi`Vind”

” 10:29:06 Ken i en Bavaria 42 med navnet ”Karina”

Starten gik fra enden af bro 2 og Henning C. passede uret og Henning Falk truttede startsignalet. En enkelt

tyvstart satte 2 både lidt tilbage da de måtte lave en 360` vending og passere startlinien endnu engang.

Vejret var stille, men blev dog bedre op ad dagen, hvilket var godt. da både der kom ind efter 14.30 ville blive

diskvalificeret.

For landpersonalet var der nu nogle timers fred og ro, hvor vi kunne forberede præmieoverrækkelse og det

efterfølgende grillparty.

Ved 13 tiden kunne vi begynde at se de første både på vej mod havnen, og det var tid til at passe mållinien.

Det blev et spændende opløb hvor der var byttet godt og grundigt om på rækkefølgen fra start.

Resultaterne blev som følger:

Nr. 1 Finn med ”SEE You” i tiden 13:08:56 2 timer 52 min. 21sek.

Nr. 2 Henrik med ”Papaya” i tiden 13:14:49 3 ” 5 ” 22 ”

Nr. 3 Palle med ”Njord ” i tiden 13:23:56 3 ” 23 ” 56 ”

Nr. 4 Heine med ”Gøg & Gokke” i tiden 13:23:58 3 ” 8 ” 46 ”

Nr. 5 Helene & Arne med ”Gutte” i tiden 13:25:27 3 ” 16 ” 0 ”

Nr. 6 Ken med ”Karna” i tiden 13:31:34 3 ” 2 ” 28 ”

Nr. 7 Michael med ”Mian” i tiden 14:34:58 3 ” 10 ” 37 ”

Nr. 8 Per med ”Magi” i tiden 13:36:12 3 ” 25 ” 16 ”

Nr. 9 Morten med ”Mee” i tiden 13:39:04 3 ” 14 ” 43 ”


22 SKB nyt

Nr. 10 Eivind med ”Gi Vind” i tiden 13:42:56 3 ” 14 ” 56 ”

Nr. 11 Rolf med ”Rolli” i tiden 13:48:01 3 ” 32 ” 50 ”

Efter sidst ankomne båd var det tid til efterrationalisering på terrassen i et dejligt efterårsvejr , hvor alle forklaringer

blev hevet frem når placeringerne skulle forsvares.

Det var efterhånden blevet tid til at hylde de fornemme placeringer og uddele præmier.

1. pladsen blev vundet af Finn med ”You See”

3. pladsen blev erobret af Palle med ”Njord”

2. pladsen gik til Henrik med ”Papaya”

Sidstepladsen, der bl. a. bliver præmieret med

Havelågen” tog Rolf med ”Rolli” sig af.

Efter præmieoverrækkelsen blev grillen tændt, og de fænomenale

kokke gjorde karriere ved kullene, og aftenen fortsatte og sluttede som en

rigtig hyggelig dag skal slutte. Ingen skandaler, men ren hygge.

Vi vil gerne takke sponsorerne, der havde gjort det muligt at præmiere

de dygtige sejlere.

Der var sponseret præmier fra

Tempo Bådudstyr Køge Bugt Kro Rest. Fregatten

På gensyn i 2012

TURSEJLERUDVALGET


Velholdte sejl

og bådkalescher

holder længere!

Vi vasker alle typer og størrelser

af sejl og bådkalecher, så de bliver

helt rene og fri for salt.

• Bådkalecher, rens+imprægnering

pr. kg. kr. 275,- (min. 2 kg.)

• Sejl, vask pr. m 2 kr. 66,-

•Gulvtæppesæt til båd kr. 750,-. (Max. 6 m2)

• Polstrede bådhynder, efter tilbud

Vi henter og bringer for i alt kun 125,00 kr.

over næsten hele landet.

Telt- og Sejlvaskeriet,

Ryttermarken 2 B, 3520 Farum,

telefon 4499 4141

Mail: renseriet@renseriet.dk

Hjemmeside: www.teltrens.dk

TOVVÆRKSKURSUS

SKB nyt 23

Både og tovværk hører uløseligt sammen. Der bruges tovværk til fortøjninger, til at binde fendere,

til slæbning, til at sættes sejl, skøde sejl, trimme sejl, til spilerbommen, til hal, fald, livseler, flaglinier

og til alverdens andre ting ombord på en båd.

Uanset om det er ombord på en sejlbåd, en motorbåd eller en speedbåd bruges der en masse forskelligt

tovværk og forskellige knob, stik og splejsninger.

Det er en vigtig del af sikkerheden til søs, at alle bruger de samme, rigtige knob og stik de samme

steder ombord. Det kan være livsvigtigt afgørende, at et sejl kan bjærges eller en trosse slækkes på

sekunder – og at der ikke spildes tid på først at skulle bindes en tilfældig ”kællingeknude op

Alle kan deltage. Sejlerskoleelever - Garvede søulke - Motorbådssejlere og alle jer der trænger til

lidt opfriskning.

Kurset afholdes i klubhuset på følgende datoer20/3 – 28/3 – 4/4 alle dage kl. 19.00 – ca. 21.00

Og så er det GRATIS – GRATIS – GRATIS

Der er ophængt tilmeldingsliste på opslagstavlen i klubhuset. Men skulle i være forhindret i at

komme og skrive jer på så mød bare op vi skal nok få plads

Sejlerskolen

4 SKB nyt


24 SKB nyt

Det frivillige arbejde i en

forening og klub …..

Af ungdomsleder og bestyrelsesmedlem Jan Flindt

Først og fremmest skal der lyde en kæmpe tak til alle de frivillige

hænder i Sejlklubben Køge Bugt, der endnu et år har båret vores

klub, Sejlklubben Køge Bugt gennem en forrygende sæson.

Rigtig mange mennesker danner grundlaget for en klub, der er i udvikling, en klub der ønsker at skabe, at fastholde og

at tilgodese de mange medlemmer.

Vi har i Sejlklubben Køge Bugt et utal af underafdelinger der tæller tursejlere, dykkere, ungdomssejlere, klubhusaktive,

festudvalg, sejlerskole, handicapafdeling, bladudvalg og mange flere …… Ovenover disse udvalg en på generalforsamling

valgt bestyrelse.

De enkelte udvalg har alle aktive medlemmer, nogle af disse forgangsmænd og kvinder, idéfolk og ildsjæle. Hver afdeling

yder hver især deres bidrag til en levende forening båret af frivillig, ulønnet arbejdskraft. Nogle bruger lidt tid, nogle

meget tid og nogle, de timer de kan afsætte, men alle med det for øje, at bidrage med deres fritid, deres hjælp og deres

lyst til at være med i en klub, der for dem, er et rart sted at være.

Disse ildsjæle findes naturligvis ikke kun i Sejlklubben Køge Bugt. Disse ildsjæle findes i alle foreninger og klubber.

Der blev for noget tid siden lavet en undersøgelse i Greve kommune om hvor mange fuldtidsstillinger frivilligt arbejde i

Greve kommune og idrætten ville tælle – jeg kan ikke huske det eksakte antal fuldtidsstillinger, men det var et tal der

virkelig overraskede og gav et indblik i, hvor mange ildsjæle der reelt findes og arbejder for at foreninger og klubber kan

opretholde et værdiskabende miljø, hvor medlemmer kan færdes og udfolde deres idræt.

”En pessimist siger, at de ser et glas med vand, værende halvt tomt, en optimist ser glasset som halvt fuldt!

Men en person der ønsker at give og bidrage ser et glas med vand og begynder straks at kigge sig omkring efter nogle

der kunne være tørstige!”

- Citat G. Thomas Gale

I alle foreninger og klubber er der de tre ovenstående persontyper, pessimister, optimister og dem som ønsker at give

…..

Vi skal alle værne om den sidstnævnte type – det er dem som bærer det træ, hvoraf frugten over sæsonen høstes …..

Disse mennesker gør en forskel, gør en aktiv indsats …. lige indtil de føler, at der er for megen nedfaldsfrugt inden høstsæsonen

reelt er startet!

2011 har været europæisk frivillighedsår.

Ikke noget der er skiltet synderligt med i forhold til forgangne år. Men med frivillighedsåret in mente, så sæt pris på de

mennesker – både i SKB, men også i andre klubber og foreninger, der er årsagen til at vi ønsker at være en del af foreningslivet.

Vid, at de mennesker ofte lægger deres sjæl og hjerte i det arbejde de udfører, for andre!

Min konklusion på ovenstående er ganske enkel – Sæt pris på de mennesker, de mænd og kvinder der bidrager til at

foreningskulturen stadig er eksisterende. Værn om det arbejde de bidrager med. Uden de mennesker vil forenings- og

klublivet langsomt ændre form og måske til sidst helt forsvinde ….

Tak for din tid – tak fordi du læste dette indlæg. Nedenfor her, kan du læse hvad DIF har skrevet om frivillighedsåret.

Danmarks Idræts-Forbund har skrevet dette om det frivillige arbejde på baggrund af det europæiske frivillighedsår:

Af Danmarks Idræts-Forbund (DIF)

360.000 frivillige giver liv og aktivitet til dansk idræt

360.000 danskere yder en frivillig indsats i en af Dansk Idræts-Forbund (DIF)'s 10.500 idrætsforeninger. Det viser den hidtil største

undersøgelse af de frivilliges arbejde i dansk idræt.

En af de foreløbige konklusioner fra undersøgelsen er, at gennemsnitslederen er blevet lidt mere grå i toppen. På seks år er der kommet

flere ledere over 60 år og samtidig færre ledere blandt de 20-39-årige.


SKB nyt 25

Denne udvikling giver grund til panderynker i DIF. Lederne er med til at bevare klubkulturen, og derfor er det vigtigt med en løbende

rekruttering for at sikre den fortsatte udvikling i klubben. På den baggrund vil DIF nu sætte skub i tiltag, der kan rekruttere flere

yngre frivillige ledere. De yngre målgrupper foretrækker fleksible idrætstilbud, og det er derfor nærliggende at forestille sig, at de

også foretrækker fleksible lederposter. Det handler om knapt så tidskrævende lederposter og ad hoc-opgaver, hvor man kan skiftes

om lederopgaverne med andre ledere. DIF vil derfor arbejde for, at foreningerne opretter udvalg med klart definerede og begrænsede

opgaver, så det frivillige lederjob bliver mere fleksibelt.

Talentudvikling af frivilligheden i idrætten

Fremtidens frivillige trænere eller ledertalenter skal rekrutteres så tidligt som muligt. Vores undersøgelse på frivillighedsområdet

dokumenterer, at der rundt omkring i idrætsforeningerne går mange frivillige træner- og ledertalenter rundt, som aldrig bliver opdaget.

De bliver aldrig spurgt, om de kunne tænke sig at gøre en frivillig indsats for klubben eller forbundet til trods for, at de er positive

overfor at yde et frivilligt stykke arbejde. DIF mener derfor, at kompetente frivillige, der kan være med til at udvikle dansk idræt

som trænere eller ledere, skal spottes og rekrutteres langt tidligere og mere effektivt i foreninger, forbund og i DIF’s egen organisation.

Frem mod 2014 vil DIF styrke kompetenceudviklingen af de frivillige trænere og ledere i idrætten. Det skal være slut med, at det

kun er de aktive, der kan få adgang til den bedste træning og vejledning i, hvordan de kan fremme deres karriere. I fremtiden skal de

frivillige i højere grad tilgodeses gennem uddannelser, der ikke bare styrker deres karrierer internt i idrættens verden, men som også

giver et rygstød i deres civile karrierer eller studier.

Mere frivillighed i 2012

Den store frivillighedsundersøgelse pegede også på, at mange frivillige ledere i idrætsverdenen savner anerkendelse af deres indsats.

Ofte er et simpelt ’tak’ nok til, at den frivillige får tanket energi til at tage endnu en tørn. Den taknemmelighed skal både komme fra

idrættens verden, men ikke mindst også fra det offentlige.

DIF vil have de frivillige på forsiden. De frivillige at årsagen til, at over en million mennesker dagligt kan få fantastiske idrætsoplevelser,

og det skal synliggøres, fremhæves og ikke mindst anerkendes i alle sammenhænge. Den frivillige indsats enten på banen,

rundt om banen eller i bestyrelseslokalet, der gør en forskel, skal synliggøres som en af grundstenene for idrættens virke.

Fokus på frivilligheden stopper ikke med udgangen af frivillighedsåret. I 2012 vil DIF i samarbejde med Tuborgfondet talentudvikle

frivilligheden med en værktøjskasse til bedre frivillighed. Værktøjskassen vil blive sendt ud til samtlige 10.800 foreninger i DIF, og

der vil blive fulgt op på nettet. I alt er der sat 1 million kroner af til projektet.

I 2012 er der OL i London. En af verdens største begivenheder, som i øvrigt ikke kunne lade sig gøre at afholde, hvis det ikke var

for 70.000 frivillige. Alle verdens medier inklusiv de danske vil have fokus rettet mod legene. Det fokus vil DIF udnytte. I 2012 vil

der på DR køre en serie udsendelser, hvor danske OL-atleter tager tilbage til rødderne og bliver genforenet med folk i deres barndomsklubber,

som har haft en særlig betydning for deres udvikling. Ideen er at vise, at topatleter i Danmark er formet af den frivillige

foreningskultur.

DIF vil også i 2012 overfor vores egne specialforbund samt i forhold til regering, folketing og kommuner fremhæve, at fremtidens

frivillighed er værd at investere i. Frivilligheden skal anerkendes som en stor og samfundsnyttig investering. For jo mere vi investerer

i frivillighed på idrætsområdet, jo flere får vi mulighed for at rekruttere til sund og livsbekræftende idræt.

Rettelse til annonceringen af Tovværkskurser

På grund af SKB`s generalforsamling

Onsdag den 21. marts,

rykkes tovværkskurset til tirsdag

De tidligere annoncerede datoer,

den 28/ 3 & onsdag den 4/4 fastholdes

alle dage kl: 19.00


26 SKB nyt

Februar Marts April

O 1 T 1 S 1

T 2 F 2 M 2

F 3 L 3 T 3

L 4 S 4 Tut O 4 Tovværkskursus

S 5 Tut M 5 Instruktørmøde T 5 Skærtorsdag

M 6 T 6 F 6 Langfredag

T 7 O 7 L 7

O 8 T 8 S 8 Påskedag

T 9 F 9 M 9 2. Påskedag

F 10 L 10 T 10

L 11 S 11 Tut O 11 Instruktørmøde

S 12 Tut M 12 T 12

M 13 T 13 F 13

T 14 O 14 Sejlerskole L 14

O 15 T 15 S 15

T 16 F 16 M 16

F 17 L 17 Prøve i teori navigatio. T 17

L 18 S 18 Tut O 18

S 19 Tut Fastelavn M 19 T 19

M 20 T 20 Tovværkskursus F 20

T 21 O 21 SKB generalforsam. L 21 Klargøring af både

O 22 T 22 S 22 Stander op

T 23 F 23 M 23

F 24 L 24 T 24

L 25 S 25 Tut O 25

S 26 Tut M 26 T 26

M 27 T 27 F 27

T 28 O 28 Tovværkskursus L 28 Klargøring af både

O 29 T 29 S 29

F 30 M 30

L 31

Bojsen-Møller Sails

Få et godt tilbud på nye sejl

●Reparation af sejl

●Rullesystemer

Ved Klædebo 12B ● 2970 Hørsholm

Tlf: 23443707 ●www.bmsails.dk ●email:jacob@bmsails.dk


Klubhus, Hejren 21, HHH. 2670 Greve Tlf.43904156 Klubhusudvalg

Ungdomshus, Hejren 15, 2670 Greve Tlf. 43694156 F Birger Monrad 43404861-22124860

Bestyrelse K Helene Frederiksen 43994826

F Lars Coling 43904000-40324000 Helle Bernfeld 43902239

K Gitte S. Møller 20789849 Annelise Larsen 40303463

Birger Monrad 43404861-22124860

Peter Møller 40303868 Ro-Kano-Kajakudvalg

Jan Flindt 20219646-43909646

Jan Ellebirke 46151112-24272707 Sejlerskole

S Aage Selnø 56145996-28403232 F Christian Christensen 26852707

Admiralitet I

K Henning Christoffersen 43905329-26859001

I Birger Monrad 43404861-22124860

F Bjarne Hinnum 43906012-21705007 I Jens Villumsen 29271585

K Astrid Hinnum 43906012 I Bolette Daugaard 28740763

Hans Jørn Seest 43904864 I Karsten Jørgensen 44842605

Blad/Webudvalg I Kurt Palmqvist 43611026-22308282

W Ejvind Lund 42128914 I Rolf Olsen 26150474

K Anette Monrad 43404861 I Torben Bergenhagen 43906394-22704915

R Hugo Svendsen 26122650 I Morten Andersson 23727374

Dykkerudvalg I Jørgen Andersen 43601490

F Carsten Seest 40108528 B Dan Mattison 43458288-60961959

K Gitte S. Møller 20789849

J Nick Seest 26198528 Sejlertutten

Fiskeudvalg F Joan Nielsen 26645930

F Flemming Funder 40114301 K Elisabeth Bransmark 30474467

K Flemming Jakobsen 23380903

Henning Buch 40864544

Svømmeudvalg

Handicapudvalg F Jette Lysberg 43902902-30234902

F Benny Nielsen 53534206 Tursejlerudvalg

K Erik Aabye Hansen 23116793-29919737 F Lejla Christoffersen 43905329-53539002

B Kurt Johs Jensen 43902417-23643410 K Niels Erik Wille 30255925

Elo Jensen 43601846 Rolf Olsen 39272600-26150474

Ungdomshusudvalg

Havnebestyrelse-SKB-representanter Peter Møller 40303868

F Kurt Palmquist 43611026-22308282 Elo Jensen 43601846

K Torben Petersen 36461046-20745406 Arne Frederiksen 22700886

Jørgen Vibe 44653545 Steen Henriksen 20801648

René Christensen 43909426 Espen Thygesen

Kapsejladsudvalg

F Per Davidsen 36169877-40114445 Ungdomsudvalg

Jens Villumsen 29271585 F Jan Flindt 20219646-43909646

Frode Nielsen 60826089/ klubmåler N Lars Coling 43904000-40324000

Træskibsudvalg K Käte Flindt 27280186

F Erling Grün 43908184-40111628 Anette Christensen 56141064-40311064

Henning Elmer 23922872


Sejlklubben Køge Bugt

Hejren 21, Hundige Havn

2670 Greve

Evt.: ” Returneres ved varig adresseændring ”

B post

PP Danmark

More magazines by this user
Similar magazines