mobile Banking and payments 2009 - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

mobile Banking and payments 2009 - IBC Euroforum

Konference København den 27. og 28. maj 2009 • WorKSHoP den 26. maj 2009

HØr TALere frA:

Finanstilsynet

Oberthur Technologies

Danske Bank

TDC

DanID

Cellpoint mobile

Royal Bank of Scotland

DnB NOR

DSB

SCm-Vending

electrolux professional

pay4it.dk

easypark

• Få myndighedernes opdatering på de nye regler

om e-penge

• Nye konstellationer, markeder og løsninger

– en udfordring for bankerne og teleoperatørerne

• NFC – er det danske marked parat, og findes der

alternativer?

• Lær af initiativer og erfaringer fra den finansielle

sektor i andre europæiske lande

• Hør cases fra virksomheder, der allerede har

introduceret deres mobilbetalingsløsning på

det danske marked

• Roundtable Discussion: Infrastruktur, timing og

forbrugerne

W O R K S H O P : gør din forretning mobil

TILmeLD DIg DIRekTe på www.ibceuroforum.dk/mobile

SPAR

kr. 2.000,ved

tilmelding senest 3. april

mobile Banking

and payments 2009

K e y n O t e S P e a K e R S :

Senior manager market

Infrastructures, global

Transaction Services

Jonathan Bye

Royal Bank of Scotland

Senior Vice president

Bjørn Kloster

DnB NOR

www.ibceuroforum.dk


Er det nu eller først i 2012?

Med udrulningen af mobilbetalingsløsninger på det danske marked gennem det seneste halve år

er der sat ekstra fokus på virksomhedernes brug af mobile forretningsapplikationer og forbrugernes

anvendelse af mobiltelefonen som et redskab til mobile banking & payment. Udfordringerne

er dog store, og markedet er stadig afventende. Infrastruktur, værdikædeovervejelser, rollefordeling

og samarbejder på tværs af sektorerne er nogle af de ting, som der endnu ikke er kommet

fuld afklaring på. Nogle mener, at der er lange udsigter til et reelt gennembrud, andre er sikre på,

at vi inden længe er ude over stepperne, og at det gælder om at hoppe med på vognen NU!

Udbytte af konferencen

Konferencens mål er at give deltagerne en dybere indsigt i, hvor langt vi er nået på mobile

banking & payments området samt en bred viden om, hvor de største udfordringer ligger og

bud på, hvordan disse kan overkommes på nationalt og globalt plan. Via erfaringsudveksling fra

vores nabolande samt fra virksomheder, der allerede har introduceret mobilbetaling som en del

af deres forretningskoncept, vil deltagerne også få inspiration og værktøjer med hjem til at sætte

mobilbetaling på agendaen eller til at videreudvikle allerede påbegyndte løsninger.

Som deltager får du indblik i:

• De nye muligheder for udstedelse af e-penge samt relationen til betalingstjenestedirektivet

• Rollefordeling og sammensmeltning af forretningsområder på tværs af sektorerne

• Udviklingen på europæisk plan samt betydningen af samarbejdet mellem EPC og GSMA

• Samarbejdet i den danske telesektor

• Værdikædeovervejelser og kreditrisiko

• eID og differentierede sikkerhedsløsninger

• NFC og alternative løsninger

• Initiativer i banksektoren i Storbritannien og Norge

• Praktiske erfaringer med lancering af mobilbetalingsløsninger på det danske marked

Udover at møde repræsentanter fra de ledende spillere på det danske marked inden for mobile

banking & payments samt fra førende banker på området i vores nabolande, vil konferencen

også være en oplagt mulighed for dig til at udveksle erfaringer og netværke med kollegaer på

tværs af bank-, tele- og detailsektoren.

før-konference workshop: Gør din forretning mobil

Vi tilbyder i samarbejde med Creuna en workshop med fokus på kundernes voksende brug af

mobiltelefonen som redskab til mobilbetaling, bankservice og sociale udvekslinger og dermed

mobiltelefonen som et potentielt middel til forretningsoptimering.

Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen til et par spændende og indsigtsfulde

dage den 27. og 28. maj på Hotel Skt. Petri.

Med venlig hilsen

Mia Sang Jensen

Projektleder

IBC Euroforum

2


K o n f e r e n c e D e N 2 7. O g 2 8 . m a j 2 0 0 9

T A L e r L i S T e :

International rådgiver

Leif Thomassen

Finanstilsynet

Marketing Director Payment

Thomas Lillelund

Oberthur Technologies

Business Innovation Manager

Mette Grimm Munck

Danske Bank

Director Strategy & Business

Development

Bernd reul

TDC

Business Manager

Lars Møller Kristensen

DanID

Adm. direktør

Kristian Gjerding

Cellpoint Mobile

Senior Manager

Market Infrastructures Global

Transaction Services

Jonathan Bye

Royal Bank of Scotland

Gør din

forretning

mobil

Mobiltelefonen har allerede forandret, hvordan

dine kunder organiserer sig, og hvad

de forventer af din forretning. Hvordan er

kundernes adfærd på mobilen? Hvordan

reagerer de på mobilbetaling, -marketing og

loyalitetsprogrammer?

I denne workshop vil vi gennemgå brugernes

forventninger og frygt samt forretningsmæssige

muligheder med mobile services, og

derefter skaber vi konkrete scenarier og projektplaner

for mobil forretningsoptimering.

Workshoppens opbygning:

Workshoppen er bygget op omkring præsentationer,

casestudies, gruppearbejde med

udarbejdelse af projektplaner og forretningsscenarier

samt afsluttende fremlæggelse og

diskussion.

Senior Vice President

Bjørn Kloster

DnB NOR

Salgsdirektør

niklas Marschall

DSB

Marketingkoordinator

Vinni Toftmann

SCM-Vending

Salgschef

Jan Smedegaard

Electrolux Professional

Marketing Manager

Peter Lykke rasmussen

Pay4it.dk

Sales & Business Development

Manager

Signe Langgaard

Easypark

o r D S T Y r e r :

Managing Consultant

Jørgen Louw-Pedersen

PA Consulting Group

W o r K S H o P T I R S D a g D e N 2 6 . m a j 2 0 0 9

Workshoppens indhold:

• Brug af mobiltelefonen i dag og over de

næste 2 år

• Barrierer og potentialer i mobile services

• Opbygningen af mobilbetaling og mobile

forretningsmodeller

• Eksisterende cases fra ind- og udland

• Brugen af mobile services i en komplet

kundecyklus fra opmærksomhed til loyalitetsskabelse

• Gruppearbejde:

- Forretningsscenarier med mobile services

gennem hele kundens livscyklus.

- Brug forretningsscenarier til at skabe en

projektplan

• Organiseringen af mobile projekter

Program for workshoppen:

08.30 Kaffe/te og morgenbrød

09.00 Workshoppen starter

13.00 Workshoppen slutter

13.00-14.00 Frokost

Der indlægges pauser efter behov undervejs

3

P A r T n e r :

Oberthur Technologies Denmark is a part of Oberthur Technologies. We

are the leading supplier of card solutions in the Nordic region and with

sales of 859 million Euro 2008, Oberthur Technologies is a world leader

in the field of secure technologies. Innovation and high quality services

ensure Oberthur Technologies’ strong positioning in its main target markets:

Card Systems, Identity, Fiduciary and Cash protection.

for more information, please visit our website: www.oberthur.com

M å L G r U P P e f o r K o n f e r e n c e n :

Konferencen henvender sig til forretningsudviklere, produktudviklere,

IT-udviklere, teleudviklere, systemudviklere, netbankudviklere, udviklingskonsulenter,

systemkonsulenter, salgs- og marketingchefer, forretningschefer,

produktchefer, netbankschefer, IT-chefer, Card Managers,

Innovation Managers, Head of Channels, betalingsformidlingsspecialister

samt andre med ansvar for eller interesse i mobilbetaling hos pengeinstitutterne,

bankcentralerne, teleoperatørerne, mobiltelefonproducenterne,

kortudstederne samt detailvirksomhederne.

e r D U f o r H i n D r e T i A T D e L T A G e P å K o n f e r e n c e n ?

Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.

Bestil via brochurens bagside. (Pris kr. 2.495,- ekskl. moms).

Undervisere:

Direktør, forretningsudvikling

Jeppe M. Hansen

creuna Danmark

Jeppe M. Hansen har 10 års erfaring fra

internetbranchen med fokus på forretningsudvikling,

rådgivning og optimering

af kundernes og Creunas eksterne som

interne processer. Jeppe har tidligere

været afdelingsleder i Adcores Knowledge

Management afdeling samt projektchef i

Albatros Network A/S.

Seniorkonsulent, User experience

flemming van Heugten

creuna Danmark

Flemming van Heugten har 7 års erfaring fra

mobilbranchen med fokus på at kombinere

forretningsmål og brugernes oplevelser.

Flemming har tidligere designet og udviklet

mobile services hos Nokia, T-Mobile og

Vodafone.


K o n f e R e n c e D A G 2

D a g 1 • K o n f e r e n c e D e N 2 7. m a j 2 0 0 9

09.00 Udlevering af navneskilte og

deltagermateriale

Kaffe/te og morgenbrød

09.30 åbning af konferencen

Projektleder Mia Sang Jensen,

IBC Euroforum

09.35 introduktion ved ordstyreren

Managing Consultant

Jørgen Louw-Pedersen,

PA Consulting Group

opdatering og status

fra myndighederne

09.40 De nye regler om e-penge

• Nye muligheder for at udstede

e-penge

• Forbrugerbeskyttelse i forbindelse

med e-penge

• Relationen mellem E-penge

direktivet og PSD – loven om

betalingstjenester?

• Fremtidsperspektiv – hvad sker der

de nærmeste år?

International rådgiver Leif Thomassen,

Finanstilsynet

10.30 Pause med kaffe/te og frugt

nye løsninger, konstellationer

og markeder

10.45 Værdikædeovervejelser og

rollefordeling

• Hvordan er rollefordelingen mellem

bank, teleselskab og mobilproducenter?

• Hvem har den styrende rolle

– bankerne, teleselskaber,

mobilproducenter?

• Sammensmeltning af forretningsområder

på tværs af sektorerne

– hvilke udfordringer og muligheder

giver det?

• CASE: Det franske NFC projekt

– overvejelser, problemstillinger

og udfordringer?

• Hvordan etableres en pilot i

Danmark?

Marketing Director Payment Thomas

Lillelund, Oberthur Technologies

11.30 Pause med kaffe/te

11.45 Betalingskortet ind i mobilen – det

bedste fra to verdener

• Det brede perspektiv – hvad sker

der med mobilbetalinger på

europæisk plan?

• Muligheder og risici forbundet med

at integrere betalingskortet i mobilen

• Er det danske marked modent til NFC?

• Hvad betyder samarbejdet mellem

EPC (European Payment Council) og

GSMA?

• Udfordringer med at lave standarder

for en global løsning alle kan bruge i

hele verden

Business Innovation Manager Mette

Grimm Munck, Danske Bank

12.30 frokost

13.30 Udfordringer – set fra en teleoperatørs

perspektiv

• Hvad er de mest relevante anvendelsesområder?

• Status på teknologierne (pSMS,

NFC, etc.) i Danmark

• Er vores kunder parate i de forskellige

delmarkeder?

• Hvor står vi samarbejdsmæssigt i

forhold til den danske telesektor?

• Finansielle udfordringer – hvem

tager kreditrisikoen?

Director Strategy & Business

Development Bernd Reul, TDC

14.15 Pause med kaffe/te

14.30 Mobil eiD – brugen af digital signatur

• Fremtidsperspektiv på mobilbetaling

med digital signatur

• Fordele og ulemper med mobil eID

• Brug af mobil eID til forretningsoptimering

• Service providernes brug af differentierede

sikkerhedsløsninger

Business Manager Lars Møller

Kristensen, DanID

15.15 Pause med kaffe/te, kage og frugt

15.30 Mobile financial Services

– fra test-mode til missionskritisk

• Hvad er Mobile Finansiel Services?

• Hvilke nye muligheder giver den

mobile kanal som en del af et multi

channel miljø?

• NFC kommer men løser ikke alle

problemer – er der alternativer?

• Hvad er business casen?

• Hvad er udfordringerne?

Adm. direktør Kristian Gjerding,

Cellpoint Mobile

4

16.25 Pause

16.35 roundtable Discussion:

etablering af infrastruktur og setup

/ Kan vi nå at hoppe med på vognen?

/ er brugerne modne?

Gruppediskussion samt efterfølgende

fremlæggelse ved:

Business Innovation Manager

Mette Grimm Munck, Danske Bank

Adm. direktør Kristian Gjerding,

Cellpoint Mobile

Director Strategy & Business

Development Bernd Reul, TDC

17.25 Kort opsummering af konferencens

første dag ved ordstyreren

17.30 Konferencens første dag slutter

n e T V æ r K S M i D D A G

Fortsæt erfaringsudvekslingen efter

konferencen og nyd en middag i

en afslappet atmosfære med dine

kolleger fra andre virksomheder.

Arrangementet foregår på Hotel

Skt. Petri.

17.30 - 18.00

Velkomstdrink i

Bar Rouge

18.00 - 20.30

3-retters menu

med 3 glas vin

og kaffe i

Brasserie Petri

Husk at krydse af ved tilmelding,

hvis du ønsker at deltage i netværksmiddagen.

Pris kr. 525,- (ekskl.moms).

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46,

info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

D i S K U S S i o n

NB! Det er kun muligt at deltage i

middagen, hvis man deltager på selve

konferencen.

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Spørgsmål vedrørende konferencen

besvares af projektleder Mia Sang Jensen,

IBC Euroforum, telefon 41 95 14 20,

e-mail mia.sangjensen@ibceuroforum.dk

Se flere spændende arrangementer

på www.ibceuroforum.dk


D a g 2 • K o n f e r e n c e D e N 2 8 . m a j 2 0 0 9

08.30 Kaffe/te og morgenbrød

09.00 ordstyreren introducerer dagens

indlæg

initiativer og erfaringer fra

vores nabolande

09.05 experiences and lessons learned in

the UK market

cASe

• The UK perspective on mobile

payment

• Challenges and obstacles along

the way

• What are the lessons learned so far?

Senior Manager Market Infrastructures,

Global Transaction Services,

Jonathan Bye, Royal Bank of Scotland

(indlægget afholdes på engelsk)

10.00 Pause med kaffe/te og frugt

10.15 erfaringer fra den finansielle

cASe

sektor i norge

DnB NOR er Norges ledende

finanskoncern samt landets ledende

mobilbank. Senior Vice President Bjørn

Kloster fortæller om erfaringer og

resultater fra mobilvirksomheden.

• Mobile banking – en betydelig kanal

for DnB NOR

• Lanceringen af mobiltjenester til

erhvervskunder

• Hvad er erfaringerne med samarbejdet

med Telenor omkring vores

PayPass trial (NFC pilot)?

Senior Vice President

Bjørn Kloster, DnB NOR

(indlægget afholdes på norsk)

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen “Mobile Banking and Payments

2009” afholdes den 27. og 28. maj med en førkonference

workshop om ”Gør din forretning

mobil” den 26. maj 2009 på Hotel Skt. Petri,

Krystalgade 22, 1172 København K,

telefon 33 45 91 00.

overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen.

IBC Euroforum henviser til NHG Hotel

og Konference Booking for bestilling af hotelværelser.

Kontakt NHG på www.nhg.dk

Parkering

Det kan være svært at finde en parkeringsplads

i nærheden af hotellet, men metro og

S-tog er 5 minutter væk. IBC Euroforum fralægger

sig ansvaret for parkering i forbindelse

med arrangementet.

fra pilotprojekt til udrulning på

markedet

11.00 Pause med kaffe/te

11.15 SMS-billetter i transportsektoren

cASe • Hvilke overvejelser ligger til grund

for lanceringen?

• Hvilke konsekvenser og muligheder

har vi set på som betydningsfulde

for forretningen?

• Hvilke justeringer er gjort på baggrund

af kundernes feedback?

• Hvad kunne være gjort anderledes

set i bakspejlet?

Salgsdirektør Niklas Marschall, DSB

12.00 frokost

13.00 Uafhængig mobilbetaling

– betal uanset teleselskab

cASe

• Beslutningsprocessen – hvilke overvejelser

gjorde vi os i forhold til valg

af betalingsløsning?

• Det forretningsmæssige perspektiv

– er mobilbetaling en måde at

optimere vores forretning på?

• Efterrationalisering og evaluering

Marketingkoordinator Vinni Toftmann,

SCM-Vending

13.45 Pause med kaffe/te

P r a K t i S K e o P l y S n i n g e r

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Vælg alternativ Tilmeld senest Spar Tilmeld senest Spar Tilmeld efter

3. april

7. maj

7. maj

Konference & workshop 13.995,- 2.000,- 14.995,- 1.000,- 15.995,-

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

Workshop 3.995,- 2.000,- 4.995,- 1.000,- 5.995,-

Netværksmiddag 525,- 525,- 525,-

Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet

samt uddybende dokumentation fra de

forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din

deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til

IBC Euroforum. Du kan også tilmelde

dig på www.ibceuroforum.dk eller

registration@ibceuroforum.dk.

Tilmeldingen er bindende!

5

14.00 fra møntautomater til mobilbetaling

cASe • Forretningen for Electrolux – hvilke

overvejelser gjorde vi os?

• Processen og samarbejdet mellem

Electrolux og Pay4it op til lanceringen

– udfordringer og løsninger

• Innovation – hvordan sørger vi for

at følge med vores kunders behov

og ønsker?

Salgschef Jan Smedegaard,

Electrolux Professional

Marketing Manager Peter Lykke

Rasmussen, Pay4it.dk

14.50 Pause med kaffe/te, kage og frugt

15.05 Parkering uden mønter

cASe

Sales & Business Development

Manager Signe Langgaard fortæller

om erfaringer med lancering og drift

af Easypark’s betalingsløsning til parkering

som værende en af de mest

udbredte B2B mobilbetalingstjenester

i Danmark.

• Få idéen og overvej den nøje

• Identificer målgruppen og overvej

strategien! Lav en plan B!

• Eksekvering: hvad er vigtigt?

• Udfordringer og kritiske succesfaktorer

Sales & Business Development

Manager Signe Langgaard, Easypark

15.55 opsummering af konferencen

ved ordstyreren

16.00 Konferencen slutter

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling

indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et

gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end

14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og

ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen

betales fuld pris. Er du selv forhindret, har

du også mulighed for at overdrage deltagelsen

til en kollega.


iBc euroforum ApS

Blegdamsvej 104 A

Postboks 801

2100 København Ø

Returneres ved varig adresseændring

M o B i l e B A n K i n G A n D PAy M e n t S 2 0 0 9

K O N F E R E N C E – København – den 27. og 28. maj 2009 • W O R K S H O P den 26. maj 2009

navn 1 navn 2 Vælg alternativ Tilmeld senest 3. april Spar Tilmeld senest 7. maj Spar Tilmeld efter 7. maj

Konference & workshop 13.995,- 2.000,- 14.995,- 1.000,- 15.995,-

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

Workshop 3.995,- 2.000,- 4.995,- 1.000,- 5.995,-

Netværksmiddag 525,- 525,- 525,-

Navn 1

Stilling

Afdeling

E-mail

Sådan kan du tilmelde dig: (Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt)

Fax: 35 25 35 46 · Telefon: 35 25 35 45 · E-mail: registration@ibceuroforum.dk

online: www.ibceuroforum.dk/mobile · Postadresse: IBC Euroforum, Blegdamsvej 104 A, 2100 København Ø

Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra de to konferencedage (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Navn 2

Stilling

Afdeling

firma

Adresse Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Postnr. & by Telefon (omstilling)

K e y n O t e S P e a K e R S :

Senior manager market

Infrastructures, global

Transaction Services

Jonathan Bye

Royal Bank of Scotland

E-mail

Senior Vice president

Bjørn Kloster

DnB NOR

mobile Banking and payments 2009

• Få myndighedernes opdatering på de nye regler om e-penge

• Nye konstellationer, markeder og løsninger – en udfordring for bankerne og

teleoperatørerne

• NFC – er det danske marked parat, og findes der alternativer?

• Lær af initiativer og erfaringer fra den finansielle sektor i andre europæiske lande

• Hør cases fra virksomheder, der allerede har introduceret deres mobilbetalingsløsning

på det danske marked

• Roundtable Discussion: Infrastruktur, timing og forbrugerne

W O R K S H O P : Gør din forretning mobil

TILmeLD DIg DIRekTe på www.ibceuroforum.dk/mobile

Alle priser er ekskl. moms

Ønsker du/I at modtage information om

kommende arrangementer via e-mail?

Ja tak Nej tak

København K o n f e r e n c e 2 7 . - 2 8 . M A J 2 0 0 9 Tilmeld dig direKTe på:

W o r K S H o P 2 6 . M A J 2 0 0 9 www.ibceuroforum.dk/mobile

HØr TALere frA:

Finanstilsynet

Oberthur Technologies

Danske Bank

TDC

DanID

Cellpoint mobile

Royal Bank of Scotland

DnB NOR

DSB

SCm-Vending

electrolux professional

pay4it.dk

easypark

www.ibceuroforum.dk

23206