Særtryk om ny grundbog - Danmarks Historie i globalt pespektiv ...

danmarkshistorie.gyldendal.dk

Særtryk om ny grundbog - Danmarks Historie i globalt pespektiv ...

danmarks historie i et globalt perspektiv

10 SÆRTRYK

menneskers handlinger, tanker, livsforløb

og slet ikke såkaldt almindelige

menneskers. Kathrines historie skal

derfor bl.a. minde læseren om tre vigtige

forhold:

Historien handler om mennesker,

selv om historiebøgerne almindeligvis

handler om strukturer, sammenhænge,

store begivenheder, lange

linjer m.m.

Alle mennesker (og det gælder også

de store statsmænd, erhvervsfolk

og kulturpersoner, der hyppigst

finder vej til historiebøgerne) er i

afgørende grad produkter af historien.

De historiske vilkår og udviklingstendenser

rammesætter folks liv (på

godt og ondt). Nogle fødes billedligt

talt med en sølvske i munden, mens

andre må kæmpe mod hårde odds.

Alle mennesker er deltagere i historieforløbet

– og altså historieskabere.

Ikke altid sådan, at ”handlingerne”

har ført i en tilsigtet retning

og sjældent sådan, at det enkelte

menneskes handlinger har haft synlige

virkninger på ”den store historie”.

Hvis Kathrine slet ikke var blevet født,

eller hvis hun var død som lille, eller

hvis hun var blevet ude på landet

eller havde været organisationsmæssigt

mere passiv, så havde det jo ikke

betydet noget synligt for ”den store

historie” – for det danske demokratis

og det danske velfærdssamfunds

udvikling eller for omformningen af

kønsrollemønsteret. Men hvis vi f

orestiller os, at mange mennesker

havde gjort noget helt andet, end

de faktisk gjorde, så ville vi kunne

have set nogle tydelige virkninger

på historiens gang.

Den materialekritiske dimension

– en introduktion

Kritisk bevidsthed og kritiske overvejelser

er en grundlæggende dimension ved

faget historie. Til stadighed må vi stille

spørgsmålet: Kan vi regne med det, vi

læser? Hvad ved forfatteren om det, han

beskriver? Hvilket materiale bygger han

på? Hvordan er fremstillingen påvirket

af hans holdninger, interesser m.m.?

Tager vi det kritiske apparat i anvendelse

over for forfatterens ovennævnte

beskrivelse og anvendelse af Kathrines

historie, så ligger tre indvendinger ligefor.

Man kan nærliggende indvende,

at forfatterens materialegrundlag

(Kathrines egne erindringer) er tvivlsomt.

Man kan jo med god ret stille

spørgsmålet: Hvor meget vægt kan

man lægge på en ældre kvindes

erindringer – hendes tilbageskuende,

redigerede, efterrationaliserede

version af sit eget livsforløb?

at forfatteren har foretaget en voldsom

forenkling/redigering af

Kathrines liv og en endnu voldsommere

forenkling/redigering af det

20. århundredes Danmarkshistorie,

at forfatteren har udvalgt en socialdemokratisk

kvinde og gjort hende til

historiens aktør og dermed truffet et

subjektivt valg – hvorfor ikke f.eks.

en venstremand/venstrekvinde?

Alle tre indvendinger er både nærliggende

og relevante, og kritiske refleksioner

af denne type vil være vigtige i

forbindelse med al historieskrivning og

al beskæftigelse med historien. Det korte

svar på de to første indvendinger er,

at indledningen ganske rigtigt bygger

på tvivlsomt kildemateriale og giver

en uhyre forenklet beskrivelse af det

20. århundredes Danmarkshistorie.

Og også den tredje indvending er

vigtig. Den indledende historiske skildring

er – som enhver historisk skildring

- et resultat af forfatterens valg, der

afspejler, hvilke bøger forfatteren har

læst, hvilket materiale han har arbejdet

med/inddraget, men også (uundgåeligt)

forfatterens egne synspunkter og holdninger

om, hvad der er vigtigt, hvad der

Similar magazines