Mette Hedemand Søltoft - Centralasiatisk Selskab

centralasien.dk

Mette Hedemand Søltoft - Centralasiatisk Selskab

Modernitetens og nationalromantikkens mænd........................................................................................... 61

Nationalromantikken og den præislamiske fortid........................................................................................ 62

Nationalromantikken og sasanidernes fald.................................................................................................. 64

Alfabetet....................................................................................................................................................... 66

Arthur Christensens sasanideskrift og den iranske nationalromantik......................................................... 72

Arthur Christensen – den efterlevelsesværdige videnskabsmand................................................................ 75

Arthur Christensens syn på intelligentsiaen og dens tanker........................................................................ 79

Afrunding...................................................................................................................................................... 82

Kapitel 4: Rejsen 1934............................................................................................................................... 84

Firdausi-kongressen..................................................................................................................................... 84

Firdausi-kongressen og de iranske nationalromantikkere.......................................................................... 86

Firdausi-kongressen og nazistiske undertoner............................................................................................ 89

Arthur Christensen og nazismen.................................................................................................................. 92

Arthur Christensen som iransk nationalhistoriker....................................................................................... 94

Går Arthur Christensen ”native”?.............................................................................................................. 99

Afrunding...................................................................................................................................................... 109

Konklusion.................................................................................................................................................. 111

En romantisk og positivistisk orientalisme.................................................................................................. 111

Opdagelsen af den indoeuropæiske sprogstamme....................................................................................... 112

Arthur Christensen: En pålidelig videnskabsmand...................................................................................... 112

Iransk filologi og Pahlavi-styret får fælles fodslag...................................................................................... 113

Var iransk filologi arierforskning................................................................................................................ 114

Iransk filologi efter Arthur Christensen....................................................................................................... 114

Den islamiske revolutions betydning for iransk filolog............................................................................... 116

Hvad var det for et fag jeg havde læst......................................................................................................... 117

Appendiks................................................................................................................................................... 119

Litteraturliste.............................................................................................................................................. 123

English summary........................................................................................................................................ 130

3

DSCA Monografi/Monograph 1 ▪ 2007

More magazines by this user
Similar magazines