2009 Dansk Sejlunion Årsberetning (pdf)

sejlsport.dk

2009 Dansk Sejlunion Årsberetning (pdf)

Kapsejlads i ”Sportsåret 2009”, fortsat...

Dansk Sejlunion håber, at IRC kan medvirke til at

øge interessen for deltagelse i danske kapsejladser

hos udenlandske sejlere, og et par danske stævner

vil allerede i 2010 indgå i en international serie

kapsejladser i det baltiske område. Dette betyder

forhåbentlig også, at en del større danske kølbåde

tillige vil deltage i sejladser i for eksempel Sverige

og Tyskland.

Behov for nationale og internationale

kapsejladsledere

Dansk Sejlunion har en målsætning om at

stimulere klubberne til at sikre et tilstrækkeligt

antal uddannede officials – dvs. baneledere,

dommere samt opmænd - til håndtering af

kapsejladser i Danmark. Dette både til afvikling af

lokale sejladser og ikke mindst de større nationale

og internationale sejladser. Sejlunionen støtter op

om de nyuddannede ved at hjælpe interesserede

ud til stævner sammen med mere erfarne

kapsejladsledere. I 2009 har dette specielt været

praktiseret inden for baneleder-hvervet.

Inden for en årrække kan vi forventeligt se frem

til et større fald i antallet, når flere af de ældre

24

kapsejladsledere begynder at takke af efter mange

års indsats. For at undgå problemer på sigt er

der brug for, at der hele tiden uddannes nye

kapsejladsledere, og her skal klubberne medvirke

til at ”spotte” potentielle kandidater, især blandt

yngre sejlere/medlemmer.

For kapsejladsledere, der ønsker at prøve kræfter

med international kapsejlads, er der mulighed for

at deltage i den såkaldte ”EUROSAF Race Officials

Exchange Programme” – et program, der søger

at udveksle kapsejladsledere mellem europæiske

lande, således at de kan opnå erfaring og meriter

med henblik på en senere godkendelse som ISAF

Race Official. Sejlunionen støtter dette økonomisk.

Dansk Sejlunion har tillige en målsætning om

at sikre, at antallet af danske officials med

internationalt status tilgodeser danske arrangørers

behov. De senere år er kommet flere nye til, men

generelt er vi godt dækket ind til at kunne afvikle

internationale stævner i Danmark. Mange af

vores internationale race officials yder tillige en

stor frivillig indsats i relation til vores nationale

uddannelser.

More magazines by this user
Similar magazines