2009 Dansk Sejlunion Årsberetning (pdf)

sejlsport.dk

2009 Dansk Sejlunion Årsberetning (pdf)

Kommunikation

v/ Christian M. Borch, christian@sejlsport.dk

Gennem de sidste år har det været Dansk

Sejlunions mål at arbejde målrettet med kommunikation

gennem en række forskellige trykte og

elektroniske medier. Det overordnede mål med

denne indsats er fortsat at formidle sejlsportsrelevante

nyheder og informationer ud målrettet

både internt i sejlsportens verden og til eksterne

interessenter så som offentlige myndigheder eller

pressen.

Bladet ’Sejler’

Som i de foregående år er Dansk Sejlunions blad,

’Sejler’, i årets løb udkommet de planmæssige

fire gange, hvor udgivelsestidspunktet er lagt

strategisk i forhold til centrale begivenheder i

løbet af sæsonen. Oplaget har hen over året været

jævnt stigende, således at det gennemsnitlige,

kontrollerede oplag anden halvår af 2009 blev

48.364 eksemplarer. Annoncesalget til bladet er

også i 2009 gået over forventning, således at det

igen i år har været muligt at øge antallet af sider i

hvert nummer. Forårsnummeret (nr. 2) blev således

på hele 84 sider, hvilket er en tendens, der ser

ud til at forsætte i 2010. I lighed med året før er

der redaktionelt i hvert nummer blevet arbejdet

målrettet med at sætte fokus på et aktuelt, konkret

tema.

Sejlsport.dk

Dansk Sejlunions centrale hjemmeside, www.

sejlsport.dk, har i 2009 oplevet en markant

større søgning end tidligere år. Rekorderne fra

august og september i rekordåret 2008 blev

allerede i maj 2009 passeret meget markant. Og

det var en fremgang, der fortsatte næsten hele

året ud. Oktober måned 2009 satte således to

fornemme rekorder, da antallet af sidevisninger

endte på 593.209, mens antallet af registrerede

besøgssessioner blev 533.872.

Sejlsport.dk har gennem hele året budt på et bredt

bud af nyheder og informationer. Hjemmesiden

rummer både de helt nære blog-historier fra de

olympiske sejleres og lederes dagligdag, over de

praktiske informationer til klub- og ungdomsledere,

28

til internationale nyheder hentet fra ISAF’s

hjemmeside.

I 2009 er der også blevet arbejdet med at

formidle specielt de danske sejleres reaktioner og

oplevelser via levende billeder på www.sejlsport.

dk/web-tv og andre platforme f.eks. hos andre

medier. Dette er en indsats, som der også i 2010

vil være fokus på.

Sociale medier

2009 blev også året, hvor Dansk Sejlunion

begyndte at anvende sociale medier aktivt i

kommunikationen. Indsatsen har primært været

fokuseret omkring Facebook og formidlingen af

aktuelle, korte nyhedsinformationer.

I løbet af sæsonen er det lykkedes via funktionen

Sejlsport.dk/direkte at skabe et tilbud for den

gruppe af familie, venner og bekendte, der ønsker

at følge de olympiske sejlere mere end bare at

læse resultatlisterne om aftenen. Med op til 40

nye meldinger i løbet af en enkelt stævnedag er

der blevet skabt en platform for, at indtryk og

resultater hurtigere kan blive formidlet videre til

dem, der ønsker at følge dansk sejlsport tættere

end, hvad der hidtil har været muligt.

More magazines by this user
Similar magazines