2009 Dansk Sejlunion Årsberetning (pdf)

sejlsport.dk

2009 Dansk Sejlunion Årsberetning (pdf)

Formandens beretning, fortsat...

brede resultatet ud. I det nordiske og europæiske

arbejde har der været stor interesse for vore

resultater.

På miljø- og planlægningsområdet har vi

et fremragende samarbejder med to andre

vandidrætter. Sammen med Dansk Forening for

Rosport, Danmarks Kano og Kajak Forbund og DIF

udgør vi et netværk, der samarbejder på området

og afholder et meget velbesøgt årligt seminar.

Havneomdannelser

En ny publikation ”Havnen” så dagens lys i 2009.

Den blev udgivet i det førnævnte netværk med

DIF som tovholder. Publikationen henvender sig

til alle brugere, ejere, administratorer m.fl. af

lystbådehavne og blev præsenteret ved det meget

velbesøgte seminar.

Dansk Sejlunion har i årets løb været i kontakt

med en snes klubber omkring lokale problemer

med havneplaner, der reducerer klubbernes

udfoldelsesmulighed til fordel for anden brug

af havneområdet. Sejlunionen har her været en

samarbejds-/sparringspartner og har i flere tilfælde

kunnet give en værdifuld hjælp og assistance.

Finanskrisen har givet forsinket denne udvikling,

men der er grund til at være forberedt.

De ca. 160 turbøjer fordelt rundt i landet er

et populært tilbud. De mange frivillige rundt i

klubberne, der tager det tunge og meget snavsede

slæb, skylder vi megen tak. Med mindre vi skal

reducere antallet af bøjer, er det vigtigt at holde

fast i det oprindelige setup: Dansk Sejlunion

betaler materialer og klubberne håndterer

udlægning/vedligehold.

Kompetencer til søs

Det Levende Søkort udvikles fortsat. I takt med

at flere og flere har en PC med om bord stiger

anvendelsen også. Efterspørgslen efter kanalbevis

har i 2009 igen været stort. Såvel den elektroniske

udgave som brevkurset bliver efterspurgt.

8

Nationalt såvel som på europæisk og på nordisk

politisk niveau pågår en debat om kompetencebevis

til søs. Det store antal af frivillige

duelighedsbeviser og ulykkesstatistikken giver ikke

næring til, at et obligatorisk ”kørekort” til søs er

aktuelt.

Den frivillige klubsejlerskole, der leder frem til

duelighedsbevis, er uovertruffen. Der har i 2009

været arbejdet med en yderligere fokusering på

klubbernes sejlerskolearbejde. En certificering af

sejlerskolerne i lighed med det koncept, vi kender

fra Ungdomsvenlig Sejlklub, er sammen med et

tiltag for, at man i sejlerskole regi uddanner elever

med særlig interesse for kapsejlads, to spændende

tiltag, der bliver spændende at følge i årene frem.

Som i de seneste år sendte Dansk Sejlunion via

klubberne hæftet ”Tursejler 2009” ud til bådejerne.

En skattet service for denne gruppe medlemmer.

Hæftet indeholder oplysninger om havne,

vejrtjenester og Dansk Sejlunions turbøjer. Via to

arbejdsgrupper med aktive frivillige tursejlere er

forbedringsforslag til hæftet blevet vendt.

Nationale samarbejde

Samarbejdet med Danmarks Idræts-Forbund er

velfungerende. Det bærer i nogen grad præg af

den økonomiske situation med færre midler fra

Danske Spil. Nedskæringer hos DIF smitter af

ned i rækkerne og rammer specialforbundene.

DIF’s fordelingsnøgle er et fokuspunkt for Dansk

Sejlunion, og vi må hele tiden vurdere vore tiltag

i forhold til fordelingsnøglen og vurdere om en

given aktivitet performer og udløser tilskud. På

IT-området har der i 2009 været en del debat om,

hvad DIF skulle varetage. Resultatet er blevet mere

fokusering på forbundenes daglige behov, såvel

drifts- som udviklingsmæssigt. En konsekvens heraf

har været, at DIF har overdraget drift, service og

udvikling af Foreningspakken og Sitecore CMSløsningen

til to kommercielle virksomheder.

Der er fortsat et tæt samarbejde mellem Dansk

Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i

More magazines by this user
Similar magazines