SØK årSberetning 2011 - Anklagemyndigheden

anklagemyndigheden.dk

SØK årSberetning 2011 - Anklagemyndigheden

organisationsdiagram for SØk

StatSadvokat

Politiinspektør

Juridisk sekretariat

Administrativt sekretariat

HR Funktion

IT Funktion

ERFA Sekretariat

SØKS organiSation og perSonale

SØK er en del af anklagemyndigheden, og statsadvokatens

overordnede er Rigsadvokaten.

Personalet i SØK udgjorde ved indgangen til 2012 26

jurister, 51 polititjenestemænd, 3 specialkonsulenter

med økonomisk baggrund, 13 administrative medarbejdere,

2 formiddagsfuldmægtige fra Justitsministeriet

og 3 studenter.

Der er endvidere tilknyttet 3 skattemedarbejdere, som

blandt andet bistår Hvidvasksekretariatet med analyseopgaver.

Opdelingen er fleksibel, i den forstand at både politipersonalet

og juristerne/anklagerne kan bistå i en

anden sektion, såfremt det er nødvendigt.

Som en tværgående funktion findes et juridisk sekretariat,

der blandt andet beskæftiger sig med stabsstøtte

og retshjælp.

1. Sektion 2. Sektion 3. Sektion

Juridisk afdeling

Ledelse: To vicestatsadvokater

Efterforskning

Leder: Politikommissær

Særlige sager om økonomisk

kriminalitet, herunder

- skattestraffesager

- investeringsbedrageri

- børssager

- korruption

- assistance til politikredsene

Efterforskning

Leder: Politikommissær

Særlige sager om økonomisk

kriminalitet, herunder

- skattestraffesager

- EU-svig

- overtrædelse af lovgivningen

om konkurrence og IPR

Juridisk afdeling

Ledelse: Vicestatsadvokat

Efterforskning

Leder: Politikommissær

- Hvidvasksekretariatet

- Informationscentralen

- Sporingsgruppen

Til støtte for driften og embedets udviklingsarbejde

er der et administrativt sekretariat, en it-funktion og

en HR-funktion.

ERFA-sekretariatet er oprettet som led i SØKs vigtige

opgave med at understøtte politikredsenes indsats

mod økonomisk kriminalitet.

SØK yder efterforskningsmæssig bistand til opklaringen

af sager om mere alvorlig økonomisk kriminalitet,

som behandles i politikredsene. Denne assistanceordning

er nærmere beskrevet nedenfor.

5

More magazines by this user
Similar magazines