SØK årSberetning 2011 - Anklagemyndigheden

anklagemyndigheden.dk

SØK årSberetning 2011 - Anklagemyndigheden

eKæmpelSe aF international KorrUption

For SØK har det gennem de seneste par år været et

mål at forfølge sager, hvor danske virksomheder eller

erhvervsmænd er involveret i korruption i udlandet.

Olie-for-mad-sagerne er et eksempel herpå. Sagerne

drejer sig om ulovlige betalinger til det tidligere irakiske

regime under Saddam Hussein. På verdensplan

har over 200 virksomheder været involveret i ulovlighederne.

I forhold til Danmark har SØKs arbejde resulteret

i, at 14 virksomheder enten har indgået aftaler om

udenretlig konfiskation eller er blevet dømt hertil af

domstolene. Den Østre Landsrets-dom, der er omtalt

i forordet, har Rigsadvokaten nu indbragt for Højesteret,

blandt andet med henblik på at få fastlagt de

nærmere regler for opgørelse af det kriminelle udbytte

i forbindelse med udgifter til lokale agenter.

Der er samlet for olie-for-mad-sagerne sket konfiskation

af ca. 66 mio. kr.

Ud over afgørelserne i olie-for-mad-sagerne er der i år

også blevet afgjort en sag om bestikkelse i forhold til

en kontrakt om salg af medicinalvarer til Den Demokratiske

Republik Congo. Sagen er blevet afgjort med

en bøde på 2,5 mio. kr. og konfiskation af 20 mio. kr.

Hidtil har det kendetegnet sagerne, at SØK står for

efterforskning og strafforfølgning i forhold til den

danske virksomhed, som har foretaget de ulovlige betalinger,

mens de relevante udenlandske myndigheder

har behandlet den del af sagen, der vedrører betalingsmodtageren.

Eksempelvis verserer der således fortsat

en straffesag i England om salget af medicinalvarer i

Congo.

Ud over behandling af straffesagerne omfatter SØKs

indsats også samarbejde med udenlandske partnere

og organisationer på korruptionsområdet samt det

danske Udenrigsministerium.

Arbejdet med bekæmpelse af international korruption

fortsætter de kommende år.

7

More magazines by this user
Similar magazines