Terrortruslen mod Danmark og den vestlige verden - Danskernes Parti

danskernesparti.dk

Terrortruslen mod Danmark og den vestlige verden - Danskernes Parti

Forord

Dette er ikke en artikel, der skal afsløre en »jødisk

verdenskonspiration«. Jeg er fuldstændig overbevist om, at en

sådan ikke eksisterer. Enkelte steder er personers jødiske

baggrunde påpeget som noget, man ligeså naturligt ville

påpege, hvis der var tale om danskere. De tilfælde, hvor det

påpeges, er det gjort på baggrund af, at personernes etniske

baggrund givetvis har haft indflydelse på deres egeninteresse.

Artiklen har til formål at kaste et lys over den israelske

påvirkning af Vesten og Danmark samt hvilke fordele og

ulemper, der er herved. Fokus bliver primært lagt på den deraf

følgende terrortrussel fra militante islamister, samt på det

indtryk vi efterlader i den arabiske verden. Nærværende artikel

giver dog på ingen måde et fyldestgørende indblik i situationen

i Mellemøsten, ligesom den heller ikke til fulde belyser de

israelsk-vestlige forbindelser samt fordelene og ulemperne ved

disse. En sådan fyldestgørende beskrivelse har dog heller ikke

været formålet med denne artikel. Tværtimod er formålet at

give en let introduktion ud fra et dansk perspektiv for dermed

at opmuntre læserne af artiklen til at sætte sig yderligere ind i

dette interessante, men meget komplicerede emne. Da emnet

desværre er stærkt negligeret, kan denne introduktion

forhåbentlig virke som en øjenåbner for de, der endnu ikke har

kastet sig over dette emne, der er af stor samfundspolitisk

vigtighed.

Det meste af forarbejdet til denne artikel er foretaget af andre,

idet jeg blot har ladet mig inspirere af forskellige bøger og

publikationer, som jeg har læst. Det store arbejde er gjort af

dem, der har indsamlet masser af kilder og har gjort dem

tilgængelige via deres værker. Mit arbejde har bestået i at

sætte det i et dansk perspektiv ved at udvælge det indhold,

som jeg mener har relevans for en sådan perspektivering.

Daniel Carlsen, artiklens forfatter.

Visse antagelser har jeg været nød til at gøre, bl.a. at Osama bin Laden rent faktisk stod bag terrorangrebet

mod World Trade Center den 11. september 2001, samt at Victor Ostrovsky, der har udgivet bogen Ved

hjælp af bedrag, rent faktisk er tidligere Mossad-agent, ligesom hans beretninger er sande. Men selv hvis

disse antagelser skulle vise sig at være fejlagtige, så påvirker det ikke de øvrige indikatorer, der peger på det

samme eller noget lignende.

Jeg håber, at du, kære læser, vil læse denne artikel med kritiske øjne, at du vil bruge lidt tid på emnet, og at

du i fremtiden også vil være kritisk over for det, du får at vide andetsteds fra. God læselyst!

―Daniel Carlsen, sommeren 2011

More magazines by this user
Similar magazines