Projektpulje- og MENA puljeudvalget - Dansk Ungdoms Fællesråd

duf.dk

Projektpulje- og MENA puljeudvalget - Dansk Ungdoms Fællesråd

Indholdsfortegnelse

1. Indledning ___________________________________________________________________ 3

2. Puljerne _____________________________________________________________________ 3

2.1 Formålet med puljerne _____________________________________________________________ 3

2.2 Kommissorium for udvalgene _______________________________________________________ 4

2.3 Udvalgenes sammensætning ________________________________________________________ 6

2.4 Ansvarsfordeling i DUFs sekretariat __________________________________________________ 6

2.5 Regnskab ________________________________________________________________________ 7

2.6 Arbejdet i udvalget ________________________________________________________________ 7

2.7 Klargøring af ansøgningen til godkendelse _____________________________________________ 8

3. Når du læser en ansøgning… ____________________________________________________ 9

3.1. Sådan bliver ansøgningerne vurderet – syv vurderingsparametre __________________________ 9

3.3 Andre vigtige forhold i ansøgningen: ________________________________________________ 13

4. Principbeslutninger fælles for begge udvalg _______________________________________ 13

5. Principbeslutninger specifikke for MENA __________________________________________ 14

6. Need to know vs. Nice to know _________________________________________________ 14

2

More magazines by this user
Similar magazines