Invitation til seminar: Den nye offentlighedslov - Plesner

plesner.dk

Invitation til seminar: Den nye offentlighedslov - Plesner

Invitation til seminar:

Den nye offentlighedslov

København, torsdag den 19. september 2013 kl. 9.00-12.00

Forslaget til den nye offentlighedslov

indeholder mange og på flere punkter

grundlæggende ændringer til den eksisterende

lov. Det får betydning både

for de myndigheder og institutioner,

der allerede er omfattet af loven, og for

de offentligt ejede selskaber, selvejende

institutioner, foreninger og fonde,

der skal indrette sig på fremadrettet at

blive omfattet af loven, herunder bestemmelserne

om notatpligt, aktindsigt

mv.

Lovforslaget forventes vedtaget inden

Folketingets sommerferie, der i år er

udskudt til den 23. juni 2013. Da det

alene er lovforslagets bestemmelser

om ministerbetjening, der fortsat er til

debat, afholdes seminaret allerede nu.

seminaret gennemgår Folketingets

Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen

samt advokaterne Lise Høy Falsner og

Marlene Hannibal, Plesner de kommende

ændringer til offentlighedsloven

og den praktiske betydning heraf.


Program

• En gennemgang af de kommende æn-

dringer af offentlighedsloven, herun-

der baggrunden for ændringerne og

den forventede betydning i praksis

• Betydningen for de offentligt ejede

selskaber, selvejende institutioner,

foreninger og fonde, der bliver om-

fattet af offentlighedslovens anven-

delsesområde

• Ændringer i relation til personalead-

ministrationen i offentlige og halv-

offentlige virksomheder og institu-

tioner

Oplægsholdere

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen

Sørensen

Advokat, associeret partner Lise Høy Falsner,

Plesner

Senioradvokat Marlene Hannibal, Plesner

Målgruppe

Chefer og medarbejdere i offentlige og

halvoffentlige virksomheder og institutioner.

Et grundlæggende kendskab til den

gældende offentlighedslov er en fordel,

men ikke en forudsætning.

Praktiske informationer

Seminaret finder sted torsdag den 19.

september 2013 kl. 9.00-12.00 hos Plesner,

Kobbertårnet, Amerika Plads 37,

2100 København Ø. Vi byder på morgenmad

fra kl. 8.30.

Som deltager i Plesners arrangementer

kan du frit benytte p-kælderen, som

www.plesner.com CVR: 42 93 85 13

er placeret under Kobbertårnet med

indkørsel fra Dampfærgevej.

Tilmelding

Tilmelding er gratis, men nødvendig,

da der er et begrænset antal pladser.

Tilmeld dig på www.plesner.com under

”Arrangementer”.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til programmet, er

du velkommen til at kontakte advokat

Lise Høy Falsner (fal@plesner.com) eller

advokat Marlene Hannibal (mnh@plesner.

com) på email eller på telefon 33 12 11 33.

Har du andre spørgsmål, er du velkommen

til at kontakte eventkoordinator Camilla

Luplau (clu@plesner.com) på email eller

på telefon 33 12 11 33.

More magazines by this user
Similar magazines