Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

TILBAGEBLIK PÅ 2QC – RAMMER OG PERSPEKTIVER

102

Den 2. internationale kvalitetskonference for offentlige institutioner i EU (2QC)

blev afholdt af Finansministeriet under det danske formandskab i oktober 2002.

Konferencen udsprang af det europæiske samarbejde om forbedring og fornyelse

af offentlig service, som generaldirektørerne for offentlig administration i de femten

EU-lande er ansvarlige for. De har nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave er at

udveksle erfaringer og ’best practice’ og udvikle værktøjer til benchmarking og kvalitetsudvikling.

Gruppen har bl.a. udviklet det fælles europæiske værktøj til kvalitetsudvikling,

CAF, i samarbejde med European Institute of Public Administration

(EIPA), og var en central aktør i forbindelse med forberedelsen af 2QC.

Formålet med konferencen var først og fremmest at etablere et forum for erfaringsudveksling

mellem offentlige administrationer i Europa. Diskussionen af nye

trends i den offentlige sektors udvikling stod ligeledes centralt på dagsordenen. Et

andet vigtigt formål var at etablere netværk på tværs af Europa mellem praktikere,

eksperter og beslutningstagere, der beskæftiger sig med organisations- og kvalitetsudvikling.

Sidst, men ikke mindst, var udbredelsen af CAF et væsentligt formål

med konferencen.

Konferencen tiltrak 1100 deltagere. De kom primært fra de femten EU-lande og

Norge, men også lande som Tjekkiet, Polen, Ungarn, Letland og Lithauen var

repræsenterede. Dette brede udsnit afspejlede, at erfaringsudveksling med de kommende

medlemslande inden for offentlig administration var på dagsordenen på

konferencen.

Langt de fleste deltagere var fra den offentlige sektor. 60% af deltagerne var offentlige

ledere og 30% var offentlige ansatte. Flertallet var desuden erfarne praktikere.

77% havde mere end tre års erfaring på området for organisations- og kvalitetsudvikling.

Evalueringen var god. 82% af deltagerne var enten tilfredse eller meget tilfredse

med konferencen som helhed, og mellem 80-85% ville deltage i en 3. kvalitetskonference

eller anbefale andre at deltage. Omkring tre fjerdedele fik nye ideer

med hjem til deres fremtidige kvalitetsarbejde.

Kendskabet til CAF blev ligeledes udbredt. Efter konferencen var en tredjedel af

alle deltagere og næsten halvdelen af de offentlige ledere blevet inspireret til at

begynde at bruge værktøjet.

More magazines by this user
Similar magazines