Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

TILBAGEBLIK PÅ 2QC

Temaer

103

Konferencen var bygget op omkring tre temaer: Fornyelse, forandring og partnerskab.

Konferencens videnskabelige rapportør Christopher Pollitt var med til at

stille skarpt på de problemstillinger, der blev drøftet under konferencen (læs mere

i hans tale, der er optrykt her i publikationen). Hans konklusioner er indarbejdet

i beskrivelsen af temaerne.

Under konferencen blev der sat fokus på behovet for fornyelse i den offentlige sektor

samt de betingelser og krav, der skal opfyldes for at fremme fornyelse (læs bl.a.

Jocelyne Bourgons tale nedenfor). Desuden var digital forvaltning og konsekvenserne

for arbejdsprocesser, organisation og medarbejdere et væsentligt emne på

konferencen.

Temaet forandring handlede bl.a. om tilrettelæggelsen og ændringen af organisatoriske

processer som en grundsten i kvalitetsudvikling. Der var desuden et stærkt

fokus på betydningen af at involvere medarbejderne i forandringsprocesser for at

sikre et bæredygtigt resultat.

Partnerskab satte fokus på den offentlige sektors mange interessenter; brugere,

medarbejdere, private virksomheder, den frivillige sektor og andre offentlige institutioner.

Der blev peget på behovet for at basere kvalitets- og organisationsudvikling

på de mange interessenters holdninger, opfattelser og ønsker.

Et element på tværs af de tre temaer var præsentationen af eksempler på ’bedste

praksis’ fra de femten EU-lande, Norge og Kommissionen, der hver nøje havde

udvalgt tre institutioner til at dele deres erfaringer på konferencen. Der blev lagt

vægt på, at eksemplerne repræsenterede forskellige administrative niveauer; stat,

amt og kommune. Publikationen her samler de cases, der blev indsendt i forbindelse

med den danske case-konkurrence.

Christopher Pollitt pegede i sin kritiske opsamling på problemstillinger, der i mindre

grad var blevet drøftet på konferencen:

•Forholdet mellem kvalitetsudvikling og lovgivning.

• Politikeres rolle i kvalitetsudviklingsprocessen.

• Brugernes rolle i kvalitetsudvikling – hvad siger de selv?

Han efterlyste ligeledes mod til at diskutere problemer, skæve vinkler, tilbageslag,

modstand og behovet for at balancere mellem forskellige hensyn.

More magazines by this user
Similar magazines