Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

TILBAGEBLIK PÅ 2QC

109

kerne. Medarbejderne indvilligede i at lade sig interviewe af ledere fra den lokale

industri i stedet. Fire ledere interviewede hver medarbejder i 1-2 timer. De analyserede

resultaterne og forelagde mig en diagnostisk analyse, der viste vores styrker

og mulighederne for forbedring af kvaliteten.

Øverst på listen over mulighederne for forbedring var min ledelsesstil, efterfulgt af

kommunikation, medarbejderuddannelse og -udvikling. Den lokale industri rapporterede

resultaterne tilbage til skolens ledelse på en weekendkonference og derefter

til alle medarbejderne i små grupper. Jeg drøftede min ledelsesstil med alle

medarbejderne, som opstillede mål for forbedring for mig. Det var af største vigtighed,

at jeg, frem for alt, som leder, var parat til at forbedre min arbejdspraksis,

hvis jeg forventede det samme af mine kolleger. For nylig har Desmonds udført en

lignende undersøgelse. Det vil glæde jer at høre, at jeg har forbedret mig!

Et vigtigt aspekt ved selvvurderingen indebærer, at lærerpersonalet regelmæssigt

mødes med det øvrige personale, herunder pedellen og rengøringsassistenterne, for

at identificere områder der kan forbedres.

Arbejdet i partnerskaber med medarbejderne

Medarbejderne på skolen har behov for at føle, at de spiller en aktiv rolle i programmet

for forbedring, hvis de skal udvikle den nødvendige tillid i samarbejdet

med partnere i lokalsamfundet. Det er af afgørende betydning for programmet til

forbedring af skolen, at alle involveres i beslutningsprocessen. Selv de lavest placerede

medarbejdere skal have mulighed for at blive involveret i denne proces. Som

leder for skolen forbløffes jeg til stadighed over de fortrinlige ideer til forbedring,

som folk har. Jeg ser det direkte bevis på dette hvert skoleår, når en yngre medarbejder

sidder med i skoleledelsen og indgår i rotationsordningen om formandskabet.

Når skoleledelsen er fraværende på grund af kurser, får alle medarbejdere

mulighed for at melde sig frivilligt til at passe skolen, mens vi er væk. Denne funktion

er altid blevet varetaget af en yngre medarbejder uden for ledelsen.

Jobfunktioner på skolen, som tidligere blev varetaget af ledende medarbejdere, er

blevet overdraget til andre, ikke-ledende medarbejdere, f.eks. skolens budget,

uddannelse og udvikling af medarbejderne samt udarbejdelse af skoleskemaet. Min

rolle bliver mere og mere som formidler. Mange medarbejdere er så trygge ved at

varetage større opgaver, at de undertiden råder mig til ikke at blande mig, da de

selv kan klare sagen! Jo, der er skam en ledelseskultur på skolen – alle er ledere.

Medarbejderne spiller en meget væsentlig rolle i at fastlægge de resultater, vi ønsker

at opnå, i at planlægge og udvikle forskellige metoder, i at implementere disse

systematisk og i vurdering og revidering.

More magazines by this user
Similar magazines