Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

TILBAGEBLIK PÅ 2QC

116

For at forenkle diskussionen vil jeg give min egen definition, der starter med, hvad

fornyelse ikke er. Det er ikke tilfældig improvisation. Det er ikke endeløse forandringer,

og det er ikke ukritisk brug af ny teknologi (som dot.com-sektoren har

måttet sande).

Fornyelse drejer sig om at omsætte eksisterende informationer og viden til et nyt

aktiv, der skaber værditilvækst. Det handler om nye og bedre måder at opnå organisationens

idegrundlag på. Det er et kollektivt forehavende, der er forankret i

handling. Det er en transformativ ide, der kan omsættes til handling.

På baggrund af dette vil jeg foretage tre generelle observationer for at eliminere noget

af den aktuelle forvirring og flertydighed, der omgærder konceptet fornyelse, og for

at tale om problemerne ved fornyelse inden for den offentlige sektor som kontekst.

Fornyelse vs. kreativitet

For det første er det vigtigt at skelne mellem den forholdsvis lette proces, kreativitet,

og den langt sværere proces, fornyelse.

Kreativitet kan involvere glimt af indsigt fra fremragende hjerner, et nyt perspektiv,

en ny måde at hægte ideer sammen på. Til tider er det artikuleringen af en ny

impuls, som er resultatet af en brainstorming.

Fornyelse handler om at omsætte ideer til handling. Det handler om handlingsskabende

aktiviteter. Fornyelse kræver en målrettet indsats for at skabe forandringer i

en organisations fremtidige potentiale. Det er hårdt arbejde, der kræver viden,

opfindsomhed og fokus. Det er afhængigt af et kollektiv –- en gruppe mennesker

med viden, energi, mod og udholdenhed til at implementere nye ideer. Hvis der

mangler omhyggelighed, vedholdenhed og engagement, vil talentet, opfindsomheden

og ekspertisen have begrænset effekt.

Fornyelse vs. resultatforbedring

For det andet er det vigtigt at skelne mellem fornyelse og resultatforbedring.

Resultatforbedringer har været et fælles mål for de fleste offentlige institutioner i

de sidste 20 år, og der er sket store fremskridt med hensyn til at forbedre kvaliteten

af service, øge produktiviteten og raffinere måleværktøjerne (dvs. standardisering

af offentlige serviceydelser, revisions- og evalueringsundersøgelser, resultatrapportering

og resultatbaserede programmer).

Men disse initiativer drejer sig primært om at få mest muligt for pengene, og selv-

More magazines by this user
Similar magazines